Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận

Có nhiều người sau khi thực hiện bổn phận thì cảm thấy như họ thiếu sót nhiều, cảm thấy rằng họ không có thực tế lẽ thật, vì vậy họ luôn yêu cầu bản thân phải nghe giảng nhiều hơn, yêu cầu các lãnh đạo cùng người làm công phải tổ chức nhiều buổi nhóm họp hơn, như thể chỉ như thế thì họ mới có được lối vào sự sống và sự phát triển trong sự sống vậy. Nếu trải qua một thời gian không tham dự nhóm họp hay nghe giảng, họ cảm thấy lòng trống rỗng và tiêu điều, như thể họ chẳng có gì cả. Trong lòng họ, dường như chỉ có nhóm họp hàng ngày và nghe giảng hàng ngày mới cho họ lối vào sự sống hay giúp họ trưởng thành về mặt thuộc linh. Trên thực tế, kiểu suy nghĩ này sai hoàn toàn. Những ai tin và đi theo Đức Chúa Trời đều phải thực hiện bổn phận – chỉ khi đó họ mới có thể có được trải nghiệm sự sống. Nếu ngươi nói rằng mình chân thành tin Đức Chúa Trời nhưng lại không muốn thực hiện bổn phận thì sự chân thành trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời nằm ở đâu? Những người chân thành thực hiện bổn phận là những người có đức tin. Chỉ những ai có đức tin thì mới dám dâng cả đời mình cho Đức Chúa Trời và sẵn lòng từ bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Những người như thế này khi thực hiện bổn phận thì có công tác của Đức Thánh Linh; được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt và sửa dạy. Tất cả những điều này tạo ra trải nghiệm sự sống. Vì vậy, lối vào sự sống của một người bắt đầu bằng cách họ chính thức thực hiện bổn phận.

Nếu người ta thờ ơ với việc thực hiện bổn phận, hoặc luôn mơ mơ hồ hồ, thì các ngươi nghĩ đây là loại thái độ gì? Chẳng phải đây chỉ là làm chiếu lệ sao? Đây có phải là thái độ của các ngươi đối với bổn phận của mình không? Đây là vấn đề về tố chất hay vấn đề về tâm tính? Tất cả các ngươi nên hiểu rõ điều này. Tại sao khi thực hiện bổn phận, con người ta cứ chiếu lệ? Tại sao họ không trung thành khi làm việc cho Đức Chúa Trời? Họ thậm chí có lý trí hay lương tâm không? Nếu thực sự có lương tâm và lý trí thì khi làm việc, ngươi sẽ để tâm vào công việc nhiều hơn một chút, ngươi cũng sẽ tử tế, có trách nhiệm và chu đáo hơn một chút, và ngươi sẽ có thể nỗ lực nhiều hơn. Khi ngươi có thể nỗ lực nhiều hơn, kết quả của các bổn phận mà ngươi thực hiện sẽ được cải thiện, sẽ tốt hơn, và như thế, cả những người khác lẫn Đức Chúa Trời đều sẽ thỏa lòng. Ngươi phải để tâm! Ngươi không được lơ đãng như thể đang làm việc trong thế giới phàm tục và làm bao nhiêu thì kiếm tiền bấy nhiêu. Nếu có thái độ như vậy thì ngươi gặp rắc rối rồi. Chắc chắn ngươi không thể làm tròn bổn phận của mình. Đây là loại nhân tính gì? Những người vô lương tâm thì có nhân tính không? Họ không có. Nếu ngươi nói rằng ngươi có nhân tính, muốn đưa lẽ thật vào thực hành và làm tròn bổn phận của mình thì ngươi nên nỗ lực cho bổn phận nhiều hơn và để tâm vào đó nhiều hơn. Ngươi nói rằng ngươi có lương tâm, ấy thế mà lại không bao giờ để tâm vào bổn phận. Lương tâm của ngươi có tác dụng không? Ngươi phải để tâm đúng chỗ. Các ngươi nên suy nghĩ về những điều này thường xuyên – phải hiểu tất cả những điều này. Thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ là một điều đại kỵ. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ thì ngươi không tài nào thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Nếu ngươi muốn thực hiện bổn phận với lòng trung thành thì trước tiên, ngươi phải khắc phục vấn đề làm chiếu lệ của mình. Hễ phát hiện thấy hiện tượng làm việc chiếu lệ thì phải kịp thời sửa đổi ngay. Nếu ngươi cứ mơ mơ hồ hồ, không bao giờ phát hiện được vấn đề, luôn chỉ làm cho có và làm việc theo cách chiếu lệ, thì ngươi sẽ không tài nào làm tròn bổn phận. Vì vậy, ngươi phải luôn để tâm vào bổn phận của mình. Đây là cơ hội mà con người ta khó có được! Khi Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội nhưng họ không nắm bắt thì cơ hội đó mất đi – và sau này, kể cả khi họ muốn tìm một cơ hội như thế thì có thể nó sẽ không đến lần nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không chờ đợi ai, và cơ hội thực hiện bổn phận của con người cũng không chờ đợi ai. Một số người nói: “Trước đây, tôi đã không làm tròn bổn phận nhưng giờ tôi vẫn muốn thực hiện bổn phận. Tôi nên tiếp tục lại”. Có quyết tâm như vậy là rất tốt, nhưng ngươi phải biết rõ cách làm tròn bổn phận và ngươi phải cố gắng hướng tới lẽ thật. Chỉ những người hiểu lẽ thật mới có thể làm tròn bổn phận. Những người không hiểu lẽ thật thì thậm chí không đủ tiêu chuẩn để dâng sự phục vụ. Ngươi càng hiểu rõ lẽ thật thì càng thực hiện bổn phận hiệu quả hơn. Nếu ngươi có thể nhìn thấu chuyện này thì ngươi sẽ cố gắng hướng tới lẽ thật và ngươi có hy vọng làm tròn bổn phận của mình. Hiện tại không có nhiều cơ hội để thực hiện bổn phận, vì vậy khi có thể thì ngươi phải nắm lấy cơ hội. Chính xác là khi đối mặt với một bổn phận, ngươi phải cố gắng hết sức mình; nghĩa là ngươi phải xả thân, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và cần phải trả giá. Đừng giữ lại bất cứ điều gì, đừng ủ mưu gì, đừng chừa đường xoay sở hay cho mình một lối thoát. Nếu ngươi chừa đường xoay sở, toan tính hay xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm việc tệ hại. Giả sử ngươi nói: “Không ai thấy mình hành động ranh ma cả. Tuyệt thật!”. Đây là kiểu suy nghĩ gì? Ngươi có nghĩ rằng mình đã dùng vải thưa che mắt thánh với mọi người và cả với Đức Chúa Trời không? Thế nhưng trên thực tế, Đức Chúa Trời có biết những gì ngươi đã làm hay không? Ngài có biết. Trên thực tế, bất cứ ai tiếp xúc với ngươi một thời gian đều sẽ nhận ra sự bại hoại và đê hèn của ngươi, và dù họ có thể không nói thẳng ra như vậy nhưng trong lòng họ sẽ có những đánh giá về ngươi. Đã có nhiều người bị vạch trần và đào thải vì rất nhiều người khác đã dần hiểu được họ. Một khi tất cả mọi người đều nhìn thấu thực chất của họ thì mọi người sẽ phơi bày con người thật của họ và tống cổ họ. Vì vậy, dù có mưu cầu lẽ thật hay không thì con người ta cũng nên làm tròn bổn phận bằng hết khả năng của mình; họ nên sử dụng lương tâm để làm những việc thực tế. Ngươi có thể có những khiếm khuyết, nhưng nếu có thể thực hiện bổn phận hiệu quả thì ngươi sẽ không đến nỗi bị đào thải. Nếu ngươi luôn nghĩ rằng mình ổn, rằng ngươi chắc chắn sẽ không bị đào thải, nếu ngươi vẫn không phản tỉnh hoặc cố gắng biết mình, vẫn không chuyên tâm làm việc chính của mình, nếu ngươi luôn bất cẩn và chiếu lệ, thì khi những người được Đức Chúa Trời chọn thực sự không còn khoan nhượng nổi với ngươi, họ sẽ vạch trần con người ngươi, và rất có thể ngươi sẽ bị đào thải. Đó là bởi vì mọi người đã nhìn thấu ngươi và ngươi đã đánh mất tôn nghiêm, nhân cách của mình. Nếu không ai tin tưởng ngươi, liệu Đức Chúa Trời có thể tin tưởng ngươi không? Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người: Ngài tuyệt đối không thể tin tưởng một người như vậy. Nếu ai đó là một người không đáng tin cậy thì dù thế nào cũng đừng giao nhiệm vụ cho họ. Nếu ngươi chưa biết người ta như thế nào, hoặc chỉ mới nghe người khác nói người này làm được, nhưng trong lòng lại không chắc trăm phần trăm, thì ngươi chỉ được giao cho họ xử lý một nhiệm vụ nhỏ trước – nhiệm vụ không quan trọng. Nếu họ làm được một vài nhiệm vụ nhỏ thì ngươi có thể giao cho họ một nhiệm vụ bình thường. Và chỉ khi họ làm nhiệm vụ đó thành công thì ngươi mới nên giao cho họ xử lý một nhiệm vụ quan trọng. Nếu họ làm rối nhiệm vụ bình thường thì người này không đáng tin cậy và không thể giao nhiệm vụ cho họ, dù lớn hay nhỏ. Nếu ngươi để ý thấy một người tử tế và có trách nhiệm, không bao giờ làm chiếu lệ, coi nhiệm vụ mà người khác giao cho họ như nhiệm vụ của riêng mình, suy xét mọi khía cạnh của nhiệm vụ, nghĩ đến những nhu cầu của ngươi, xem xét mọi góc độ, rất thấu đáo và xử lý các sự việc theo đúng cách, khiến ngươi đặc biệt hài lòng với cách họ làm việc – thì đây là kiểu người đáng tin cậy. Những người đáng tin cậy là những người có nhân tính, và những người có nhân tính thì có lương tâm và lý trí, và họ làm tròn bổn phận rất dễ dàng vì họ xem bổn phận là nghĩa vụ. Những người không có lương tâm hay lý trí thì nhất định sẽ thực hiện bổn phận một cách tệ hại, và họ không có ý thức trách nhiệm đối với bổn phận của mình, bất kể bổn phận đó là gì. Những người khác luôn phải lo lắng cho họ, giám sát họ và hỏi han về tiến độ của họ; nếu không thì trong khi họ thực hiện bổn phận, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ, và trong khi họ thực hiện nhiệm vụ thì có thể xảy ra sai sót, như thế thì lợi bất cập hại. Tóm lại, khi thực hiện bổn phận, con người ta luôn cần kiểm điểm: “Mình đã thực hiện bổn phận này thỏa đáng chưa? Mình đã để tâm vào bổn phận này chưa, hay là mình chỉ làm cho qua chuyện?”. Nếu ngươi luôn bất cẩn và chiếu lệ thì ngươi nguy rồi. Chí ít, điều này có nghĩa là ngươi không uy tín và mọi người không thể tin tưởng ngươi. Nghiêm trọng hơn, nếu ngươi chỉ thực hiện bổn phận chiếu lệ, luôn lừa dối Đức Chúa Trời thì ngươi nguy to rồi! Lừa dối mà không chớp mắt thì phải chịu hậu quả gì? Mọi người có thể thấy rằng ngươi biết mà vẫn cứ vi phạm, rằng ngươi đang hoàn toàn sống theo tâm tính bại hoại của chính ngươi, rằng ngươi hoàn toàn bất cẩn và chiếu lệ, không hề thực hành lẽ thật – nghĩa là ngươi không có nhân tính! Nếu ngươi luôn có biểu hiện như vậy, không phạm lỗi lớn nhưng liên tục mắc phải những lỗi nhỏ, và từ đầu đến cuối vẫn không ăn năn, thì ngươi là một trong những kẻ ác, một kẻ chẳng tin và phải bị thanh trừ. Những hậu quả như vậy rất khủng khiếp – ngươi bị vạch trần hoàn toàn và bị đào thải như một kẻ chẳng tin và kẻ ác.

Dù ngươi thực hiện bổn phận nào thì bổn phận đó cũng liên quan đến lối vào sự sống. Cho dù bổn phận của ngươi đều đặn hay thất thường, buồn tẻ hay sôi động, ngươi cũng phải luôn có được lối vào sự sống. Một số người thực hiện những bổn phận khá đơn điệu; ngày nào họ cũng làm cùng một việc. Tuy nhiên, khi thực hiện các bổn phận đó, những người này tỏ lộ những trạng thái không hoàn toàn đồng nhất như thế. Đôi lúc, khi tâm trạng tốt, người ta sẽ siêng năng hơn một chút và làm tốt hơn một chút. Khi khác thì do một số ảnh hưởng nào đó, những tâm tính Sa-tan bại hoại của họ khích động bên trong họ, khiến họ có những quan điểm không đúng đắn, khiến họ ở trong trạng thái xấu và tâm trạng xấu; điều này khiến họ thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ. Trạng thái bên trong của con người liên tục thay đổi; chúng có thể thay đổi mọi lúc mọi nơi. Cho dù trạng thái của ngươi thay đổi như thế nào thì hành động dựa trên tâm trạng cũng luôn là cách hành động sai. Giả sử như ngươi làm tốt hơn một chút khi tâm trạng tốt và làm tệ hơn một chút khi tâm trạng xấu – đây có phải là cách làm việc có nguyên tắc không? Liệu làm như vậy, ngươi có thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được không? Bất kể tâm trạng của con người ta như thế nào, họ cũng phải biết cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật; chỉ như thế thì họ mới có thể tránh bị tâm trạng của mình chi phối và kìm kẹp. Khi thực hiện bổn phận, ngươi nên luôn tự xem xét liệu mình có đang làm việc theo nguyên tắc hay không, liệu ngươi có thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn hay không, có đang thực hiện theo cách chiếu lệ hay không, có cố trốn tránh trách nhiệm không, và liệu có bất kỳ vấn đề nào với thái độ và cách ngươi suy nghĩ không. Một khi ngươi đã tự phản tỉnh và những điều này trở nên rõ ràng đối với ngươi, ngươi sẽ dễ làm tròn bổn phận hơn. Bất kể ngươi gặp phải chuyện gì trong khi thực hiện bổn phận – đang tiêu cực và yếu đuối hay đang ở trong tâm trạng tồi tệ sau khi bị xử lý – thì ngươi cũng phải xử lý đúng cách, tìm kiếm lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Như thế, ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Nếu ngươi muốn thực hiện bổn phận thật tốt thì ngươi không được để tâm trạng ảnh hưởng mình. Cho dù cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối như thế nào, trong mọi việc ngươi làm, ngươi nên thực hành lẽ thật, nghiêm túc tuyệt đối và tuân theo nguyên tắc. Nếu ngươi làm như vậy thì không chỉ những người khác sẽ tán thành ngươi mà cả Đức Chúa Trời cũng sẽ thích ngươi. Như vậy, ngươi sẽ là người có trách nhiệm và gánh vác trọng trách; ngươi sẽ là một người thực sự tốt, thực sự thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn và là người hoàn toàn sống thể hiện ra hình tượng giống một con người đích thực. Những người như vậy được làm tinh sạch và đạt được sự biến cải thực sự khi thực hiện bổn phận, và chúng ta có thể nói rằng trong mắt Đức Chúa Trời, họ là người trung thực. Chỉ những ai trung thực mới có thể kiên trì thực hành lẽ thật, hành động có nguyên tắc thành công và có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn. Những ai hành động theo nguyên tắc thì khi tâm trạng tốt, họ thực hiện bổn phận một cách nghiêm túc tuyệt đối; họ không làm việc theo cách chiếu lệ, không kiêu ngạo và phô trương bản thân để khiến người khác đánh giá cao về họ. Khi tâm trạng tồi tệ, họ có thể hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày theo cách nghiêm túc và có trách nhiệm, ngay cả khi họ gặp phải điều gì đó gây bất lợi cho việc thực hiện bổn phận, gây chút áp lực cho họ hoặc gây nhiễu loạn trong khi họ thực hiện bổn phận, thì họ vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, thưa rằng: “Cho dù con có gặp phải vấn đề lớn đến mức nào đi chăng nữa – ngay cả khi trời có sập xuống – miễn là con còn sống thì con quyết tâm làm hết sức để làm tròn bổn phận của con. Mỗi ngày con sống là một ngày con phải làm tròn bổn phận, hầu cho con xứng đáng với bổn phận này mà Đức Chúa Trời ban cho con, cũng như hơi thở này mà Ngài đã đưa vào thân thể con. Bất kể có thể gặp phải bao nhiêu khó khăn, con cũng sẽ gạt tất cả sang một bên, bởi vì điều quan trọng nhất là làm tròn bổn phận của con!”. Những ai không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ con người, sự việc, sự vật hoặc hoàn cảnh nào, những ai không bị kìm kẹp bởi bất kỳ tâm trạng hoặc hoàn cảnh bên ngoài nào, những ai đặt bổn phận và sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ lên trên hết – họ là những người trung thành với Đức Chúa Trời và thực sự quy phục Ngài. Những người như thế này đã có được lối vào sự sống và đã bước vào thực tế lẽ thật. Đây là một trong những biểu hiện chân thực và thực tế nhất của việc sống thể hiện ra lẽ thật. Liệu sống theo cách này có khiến con người ta an tâm không? Liệu ngươi có cần phải lo lắng về việc Đức Chúa Trời nhìn nhận ngươi thế nào không? Các ngươi nói xem, cần phải hành động thế nào để cảm thấy an tâm? (Thưa, đừng để bản thân bị kìm kẹp bởi bất kỳ con người, sự kiện hay sự vật nào, và hãy đặt bổn phận lên trên hết. Đây là cách duy nhất để có thể tránh làm Đức Chúa Trời thất vọng.) Đúng vậy, bí quyết để được an tâm là đây. Tất cả các ngươi đã nắm vững bí quyết này chưa? Nếu ai đó có thái độ xấu khi nói chuyện với ngươi và có ý gạt ngươi sang một bên hay cố tình bắt lỗi ngươi, thì ngươi sẽ cảm thấy không vui, như bị dao đâm vào da thịt. Ngươi sẽ mất ăn mất ngủ. Ngươi thế nào cũng sẽ có tâm trạng tồi tệ và sẽ đau lòng. Lúc này, ngươi sẽ làm gì? Ngươi có thể nói: “Hôm nay tâm trạng mình không tốt nên mình sẽ tạm hoãn thực hiện bổn phận một vài ngày”, hoặc “Mình vẫn sẽ thực hiện bổn phận, nhưng có thực hiện hời hợt hay làm chiếu lệ cũng chẳng sao. Ai cũng có lúc gặp những chuyện không diễn ra theo ý muốn, nên nếu tâm trạng mình không tốt thì Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi mình quá nhiều, phải không? Hôm nay mình sẽ hoãn thực hiện bổn phận một chút. Không sao đâu, ngày mai mình sẽ làm tốt. Đức Chúa Trời đã làm công tác của Ngài sáu nghìn năm rồi, nên nếu mình trì hoãn một ngày thì liệu Ngài có thực sự quan tâm không chứ?” Loại người nào lại để cho những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, rồi lại để nó nhất thiết ảnh hưởng đến bổn phận? Chẳng phải đây là tính khí trẻ con, không giữ lời hứa sao? Khi có bất cứ chuyện gì xảy đến với họ thì họ nổi giận, họ hoàn toàn vô lý, không thực hiện bổn phận, không có quyết tâm và quên lời thề nguyện của mình. Đây là loại vấn đề gì? Chẳng phải là vấn đề cứng đầu sao? Có thể là một số người không thường hành xử như thế này, nhưng khi tâm trạng không tốt thì họ lại bỏ bê trách nhiệm. Những chuyện như thế này xảy ra rất đỗi thường xuyên. Có một số người khi tâm trạng không tốt thì lại bị chút tác động từ bên ngoài nên họ thực hiện bổn phận không chút sức lực, không thể tập trung vào bổn phận. Khi điều này xảy ra thì nên làm gì? Chẳng phải những vấn đề này cần phải được giải quyết sao? Một số người nói: “Không giải quyết được đâu. Tạm thời tôi vẫn không muốn làm. Tôi cứ thả trôi thôi. Dù gì thì tâm trạng tôi cũng đang tồi tệ và tôi không muốn ai nói chuyện với tôi cả. Cứ để tôi không vui một chút đi”. Dù họ vẫn ở đây thực hiện bổn phận nhưng họ chỉ chỉ có xác mà không có hồn, lòng trí họ lang thang đến đâu không rõ. Họ không có trách nhiệm trong bổn phận, họ không nỗ lực và không còn sức lực. Tuy nhiên, khi tâm trạng của họ được cải thiện thì họ bắt đầu nhiệt tình trở lại; họ có thể chịu đựng gian khổ, lại dốc kiệt sức, và họ không kén cá chọn canh. Chẳng phải tất cả những điều này có chút bất thường sao? Tại sao con người ta bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau? Các ngươi đã bao giờ tìm hiểu lý do chưa? Chẳng phải các ngươi thường xuyên gặp rắc rối vì những điều này sao? Chẳng phải các ngươi thường xuyên bị vướng vào những trạng thái này sao? Chẳng phải đây là vấn đề mà tất cả các ngươi phải đối mặt sao? (Thưa, phải.) Nếu không giải quyết những vấn đề này thì con người ta sẽ không bao giờ trưởng thành mà họ sẽ luôn là những đứa trẻ. Ví dụ như nếu có người nói điều gì đó mà không nghĩ đến cảm xúc của ngươi, điều gì đó có phần nhắm vào ngươi, hoặc nếu họ nói cạnh khóe ngươi, thì ngươi sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Nếu ngươi nói chuyện với ai đó và họ không chú ý đến ngươi hay mặt họ không có biểu cảm dễ chịu thì ngươi sẽ thấy khó chịu. Nếu ngươi gặp một ngày thực hiện bổn phận không như ý, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu ngươi gặp một cơn ác mộng trông có vẻ là điềm xấu, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu ngươi nghe tin xấu về gia đình, ngươi sẽ khó chịu, ngươi sẽ có tâm trạng tồi tệ, và ngươi sẽ không thể lấy lại được sinh lực. Nếu ngươi thấy ai đó làm tròn bổn phận của họ và được khen ngợi, được đề bạt làm lãnh đạo, thì điều này cũng sẽ khiến ngươi khó chịu và ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi…. Tất cả những điều có khả năng ảnh hưởng đến ngươi, dù lớn hay nhỏ, đều có thể khiến ngươi vướng vào tiêu cực, khiến ngươi chán nản và ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bổn phận của ngươi. Những người có biểu hiện như vậy thì có vấn đề gì? (Thưa, tâm tính của họ không ổn định.) Tâm tính không ổn định là một lẽ. Nhân tính của họ chưa chín chắn, còn trẻ con, và họ không có sự sáng suốt. Trong lối vào sự sống của họ, họ luôn phải chịu những sự kìm kẹp của đủ loại người, sự kiện và sự vật, vì vậy không dễ để họ thực hành lẽ thật. Nếu không thể đưa lẽ thật vào thực hành thì họ không thể bước vào thực tế lẽ thật, và nếu họ không thể bước vào thực tế lẽ thật thì họ sẽ không có lối vào sự sống. Chẳng phải như vậy sao? Điều gì khiến họ bị kìm kẹp bởi con người, sự kiện và sự vật? Đó là vì họ không hiểu lẽ thật, vì họ không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, và vì họ không thể phân biệt ai đúng ai sai. Điều này dẫn đến việc họ không biết cách thực hành, tiến không được mà lùi cũng không xong. Hậu quả là như thế. Hầu hết các tân tín hữu đều ở trạng thái này. Khi họ hiểu được lẽ thật, có thể nhìn rõ các sự việc và có thể phân định giữa người với người thì vấn đề này tự nhiên sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, những ai không yêu lẽ thật thì không tìm kiếm lẽ thật khi có chuyện xảy đến. Loại người này sẽ mãi mãi không thể rũ bỏ sự kìm kẹp của mọi loại người, sự kiện và sự vật. Những người thường xuyên chịu sự kìm kẹp của con người, sự kiện và sự vật sẽ biểu hiện ra những loại trạng thái nào? Họ dễ trở nên tiêu cực, và khi gặp thất bại hay gặp khó khăn, họ vấp ngã. Những điều này ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng thực hiện bổn phận của họ. Những người không hiểu lẽ thật dễ bị kìm kẹp bởi mọi loại người, sự kiện và sự vật. Lối vào sự sống của họ rất chậm, và cho dù đã tin bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ cũng không tiến triển rõ rệt. Họ chưa hề biến cải, và ít nhiều giống y như những người ngoại đạo. Toàn bộ điều này là kết quả của việc không mưu cầu lẽ thật. Lý do là như thế. Nói tóm lại, bất kể ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, bất kể tố chất hay tuổi tác của ngươi thế nào, hễ ngươi không yêu lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự thì ngươi sẽ dễ bị kìm kẹp bởi mọi loại người, sự kiện và sự vật. Ngươi sẽ không biết cách hành động phù hợp, cũng không biết cách thực hành lẽ thật hay làm sao để phù hợp với các nguyên tắc. Ngay cả khi ngươi hành động phù hợp với những quan niệm của con người và không làm điều xấu, ngươi vẫn sẽ không biết liệu mình có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Dù loại người này đã tin bao nhiêu năm thì họ cũng sẽ không thể nói về những lời chứng trải nghiệm của mình, bởi vì họ không hiểu cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cũng không hiểu lẽ thật một chút nào. Những người không mưu cầu lẽ thật là như vậy; bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, họ cũng không có chứng ngôn nào để nói đến. Vóc giạc của họ quá nhỏ bé, và họ không có thực tế lẽ thật.

Ngay bây giờ, con người đang tích cực thực hiện bổn phận. Họ cũng có quyết tâm thực hiện bổn phận, dâng mình cho Đức Chúa Trời, hy sinh cho Ngài và cống hiến bản thân cho Ngài. Thậm chí có một số người đã nhiều lần thề rằng sẽ dâng cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời và sẽ hiến trọn bản thân cho Ngài. Họ có tất cả những điều này, nhưng lại không có lối vào sự sống. Nếu một người không có lối vào sự sống thì họ sẽ rất khó mà chống đỡ hoặc ứng phó khi gặp đủ loại người, sự kiện và sự việc phức tạp. Họ không thể tìm ra phương hướng, cũng không thể tìm ra con đường, và họ thường cảm thấy không thể loại bỏ trạng thái tiêu cực của mình. Họ bị vướng mắc, kìm kẹp, kiểm soát và ràng buộc bởi đủ loại người, sự kiện và sự vật, và họ không biết cách thực hành nào chính xác nhất. Bây giờ, Ta sẽ nói cho các ngươi biết một nguyên tắc thực hành: bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, cho dù đó là một sự thử thách hay thử luyện, hoặc ngươi đang bị xử lý, và bất kể mọi người đối xử với ngươi như thế nào thì trước hết, ngươi phải gạt những điều này sang một bên và đến trước Đức Chúa Trời mà dốc lòng cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật và điều chỉnh trạng thái của mình. Ngươi nên giải quyết điều này trước hết. Ngươi nên nói: “Cho dù chuyện này lớn đến đâu, cho dù trời có sập, mình cũng phải làm tròn bổn phận. Miễn sao mình còn thở thì mình sẽ không từ bỏ bổn phận”. Vậy ngươi thực hiện bổn phận thế nào? Ngươi không thể chỉ làm chiếu lệ, hoặc thể xác thì ở đó mà tâm trí thì lang thang – ngươi phải tập trung lòng trí mình vào bổn phận. Bất kể những chuyện xảy đến với ngươi có lớn đến đâu thì trước tiên, ngươi phải gạt chúng sang một bên và đến trước Đức Chúa Trời để tìm cách làm tròn bổn phận của mình, hầu đáp ứng Đức Chúa Trời. Ngươi nên thử nghĩ: “Với chuyện gặp phải hôm nay, mình sẽ thực hiện bổn phận như thế nào? Trước đây, mình đã làm chiếu lệ, vì vậy hôm nay mình phải thay đổi phương pháp và cố gắng làm tròn bổn phận để không ai soi mói được gì. Điều cốt yếu là mình không được để Đức Chúa Trời thất vọng. Mình phải làm Ngài hài lòng, để khi Ngài thấy mình thực hiện bổn phận, Ngài sẽ biết rằng mình không chỉ vâng lời và quy phục mà còn trung thành nữa”. Nếu ngươi đưa điều này vào thực hành và nỗ lực theo hướng này, thì không gì có thể trì hoãn ngươi thực hiện bổn phận hay tác động lên hiệu quả của bổn phận của ngươi. Khi ngươi liên tục cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật và cố gắng hiểu ra lời Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể dễ dàng hiểu và giải quyết các vấn đề xúc cảm của xác thịt; nhưng con người không thể làm như vậy nếu không tiếp nhận lẽ thật. Miễn là ngươi hiểu lẽ thật thì bất kỳ vấn đề gì cũng có thể được giải quyết. Sự sầu khổ, ức chế, bận lòng, lo lắng, tiêu cực trong lòng ngươi đều có thể được giải quyết hoàn toàn. Tâm trạng của ngươi sẽ dần được cải thiện và ngươi sẽ hoàn toàn được giải thoát. Nếu quả thật gặp khó khăn thực sự thì ngươi phải học cách tìm kiếm lẽ thật và quy phục. Khi người ta đối mặt với những loại sự việc này thì đây là một bài kiểm tra vóc giạc của họ và tỏ lộ họ là ai, để xem liệu họ có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không.

Để thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn có thể chấp nhận được thì trước hết, ngươi phải có tâm thái đúng đắn. Khi tâm tính bại hoại của ngươi bộc lộ, ngươi cũng phải điều chỉnh trạng thái của riêng mình. Khi ngươi có thể xử lý bổn phận một cách đúng đắn, khi ngươi đã rũ bỏ được những kìm kẹp và ảnh hưởng của mọi loại người, sự kiện hay sự việc, khi ngươi có thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể làm tròn bổn phận của mình. Để làm được như vậy, bí quyết là luôn đặt bổn phận và trách nhiệm của ngươi lên hàng đầu. Trong quá trình thực hiện bổn phận, ngươi phải luôn khảo xét bản thân: “Mình có thái độ chiếu lệ đối với việc thực hiện bổn phận không? Điều gì khiến mình nhiễu loạn và khiến mình làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận? Mình có đang thực hiện bổn phận hết lòng hết sức không? Liệu mình hành động theo cách này thì Đức Chúa Trời có tin tưởng mình được không? Lòng mình đã hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời chưa? Thực hiện bổn phận theo cách này có phù hợp với các nguyên tắc không? Liệu thực hiện bổn phận theo cách này thì mình có đạt được kết quả tốt nhất không?” Ngươi nên thường xuyên phản tỉnh về những câu hỏi này. Khi phát hiện có vấn đề, ngươi nên chủ động tìm kiếm lẽ thật và tìm những lời Đức Chúa Trời có liên quan để giải quyết vấn đề. Như vậy, ngươi sẽ có thể làm tròn bổn phận của mình, ngươi sẽ có được sự bình yên và niềm vui trong lòng. Nếu như khi ngươi thực hiện bổn phận, các vấn đề thường nảy sinh, thì hầu hết chúng đều đến từ những vấn đề trong ý định của ngươi – chúng là những vấn đề của tâm tính bại hoại. Khi tâm tính bại hoại của người ta bộc lộ, trong lòng họ sẽ có vấn đề, trạng thái của họ sẽ bất thường, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện bổn phận của họ. Những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bổn phận của người ta thì đều là những vấn đề lớn và nghiêm trọng; chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Ví dụ như một số người nảy sinh quan niệm và hiểu lầm Đức Chúa Trời khi những thảm họa ập đến với gia đình họ. Một số người trở nên tiêu cực khi họ chịu gian khổ trong lúc thực hiện bổn phận mà không ai nhìn thấy hoặc khen ngợi họ. Một số người không làm tròn bổn phận, luôn làm chiếu lệ, rồi khi bị tỉa sửa và xử lý thì họ than oán Đức Chúa Trời. Một số người không sẵn lòng thực hiện bổn phận vì họ luôn lo nghĩ tìm một lối thoát. Tất cả những vấn đề này đều ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Đây đều là những vấn đề của một tâm tính bại hoại. Tất cả chúng đều xuất phát từ việc con người ta không biết Đức Chúa Trời, từ việc họ luôn mưu tính và suy xét cho bản thân, và điều này khiến họ không thể quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời hay quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời. Điều này tạo ra mọi loại cảm giác tiêu cực. Những người không mưu cầu lẽ thật là như vậy. Khi những vấn đề nhỏ xảy đến với họ thì họ trở nên tiêu cực và yếu đuối, trút sự bực tức khi thực hiện bổn phận, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, họ muốn bỏ bê trách nhiệm và phản bội Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này là những hậu quả khác nhau gây ra bởi những sự kìm kẹp của một tâm tính bại hoại. Một người yêu lẽ thật thì có thể gạt cuộc sống, tiền đồ và vận mệnh của mình sang một bên, họ chỉ muốn mưu cầu và đạt được lẽ thật. Họ nghĩ rằng không có đủ thời gian, sợ rằng sẽ không thể thực hiện bổn phận, và họ sẽ không thể được hoàn thiện, vì vậy họ có thể rũ bỏ mọi thứ. Tâm thái của họ là chỉ hướng đến và quy phục Đức Chúa Trời. Họ không nản lòng trước bất kỳ khó khăn nào và nếu cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối, họ đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời là tự nhiên giải quyết được. Những người không mưu cầu lẽ thật thì gặp rắc rối, và cho dù ngươi thông công về lẽ thật với họ như thế nào thì họ cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề của họ. Ngay cả khi họ nhất thời quay đầu và có thể tiếp nhận lẽ thật thì sau đó họ cũng vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, vì vậy rất khó xử lý loại người này. Không phải họ không hiểu gì về lẽ thật, mà là trong lòng họ không trân quý hay tiếp nhận lẽ thật. Cuối cùng, điều này dẫn đến việc họ không thể buông bỏ ý riêng, sự ích kỷ, tiền đồ, vận mệnh và đích đến của riêng mình – là những thứ mà sau đó luôn phát sinh để làm nhiễu loạn họ. Nếu người ta có thể tiếp nhận lẽ thật thì khi họ hiểu lẽ thật rồi, mọi thứ thuộc về tâm tính bại hoại sẽ tự nhiên biến mất, họ sẽ có lối vào sự sống và vóc giạc; họ sẽ không còn là đứa trẻ vô tri ngu muội nữa. Khi có vóc giạc, người ta sẽ ngày càng có thể hiểu chuyện, ngày càng có thể phân định mọi loại người, và họ sẽ không bị kìm kẹp bởi bất kỳ con người, sự kiện hay sự vật nào. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì người khác nói hay làm. Họ sẽ không phải chịu sự can thiệp từ các thế lực tà ác của Sa-tan hay sự lừa dối, quấy nhiễu của các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu điều này xảy ra, chẳng phải vóc giạc của người ta sẽ dần dần lớn lên sao? Con người càng hiểu lẽ thật thì sự sống của họ sẽ tiến triển càng nhanh hơn, và họ sẽ dễ dàng thực hiện bổn phận thành công cũng như bước vào thực tế lẽ thật. Khi ngươi có lối vào sự sống và sự sống của ngươi đang dần lớn mạnh, trạng thái của ngươi sẽ ngày càng trở nên bình thường. Những con người, sự kiện, và sự việc mà trước đây có thể làm nhiễu loạn, kìm kẹp ngươi sẽ không còn là vấn đề đối với ngươi nữa. Ngươi sẽ không còn gặp khó khăn trong việc thực hiện bổn phận, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ ngày càng trở nên bình thường. Khi ngươi biết cách nương cậy Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, biết vị trí của mình, biết điều gì nên làm và không nên làm, biết việc nào đòi hỏi và không đòi hỏi ngươi có trách nhiệm, thì chẳng phải trạng thái của ngươi sẽ trở nên ngày càng bình thường sao? Sống như thế này sẽ không khiến ngươi mệt mỏi, phải không? Ngươi không những không mệt mỏi mà còn cảm thấy đặc biệt thư thái và hạnh phúc. Chẳng phải kết quả là lòng ngươi sẽ tràn ngập sự sáng sao? Tâm thái của ngươi sẽ bình thường, những sự bộc lộ tâm tính bại hoại của ngươi sẽ giảm đi, và ngươi sẽ có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Khi mọi người nhìn thấy diện mạo tinh thần của ngươi, họ sẽ nghĩ rằng trong ngươi đã có một sự thay đổi rất lớn. Họ sẽ sẵn lòng thông công với ngươi, sẽ cảm thấy bình an và hân hoan trong lòng, và cũng sẽ được lợi. Khi vóc giạc của ngươi lớn mạnh, lời nói và hành động của ngươi sẽ trở nên đúng đắn và có nguyên tắc hơn. Khi ngươi nhìn thấy những người yếu đuối và tiêu cực, ngươi sẽ có thể giúp họ đáng kể – không phải kìm kẹp hay lên lớp họ, mà đúng hơn là sử dụng những trải nghiệm thực tế của mình để giúp đỡ và mang lại lợi ích cho họ. Làm như vậy, ngươi sẽ không chỉ dốc sức trong nhà Đức Chúa Trời mà còn trở thành người hữu ích, có thể đảm nhận trách nhiệm mình và có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn trong nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là loại người mà Đức Chúa Trời thích sao? Nếu ngươi là người mà Đức Chúa Trời thích, chẳng phải mọi người cũng sẽ thích ngươi sao? (Thưa, họ sẽ thích.) Tại sao Đức Chúa Trời hài lòng với loại người này? Tại vì họ có thể làm những việc thực tế trước mặt Ngài, họ không thiên về xu nịnh, họ xử lý những vấn đề thực tế, và họ có thể giúp đỡ, dẫn dắt người khác bằng cách nói về những trải nghiệm thực tế của họ. Họ có thể giúp người khác giải quyết bất kỳ vấn đề gì, và khi gặp khó khăn trong công việc của hội thánh, họ có thể dẫn đầu, chủ động giải quyết vấn đề. Trung thành thực hiện bổn phận nghĩa là như vậy. Họ có thể giúp các anh chị em giải quyết vấn đề, và điều này chứng tỏ họ có lối vào sự sống. Họ có thể làm nhiều việc thực tế như vậy chứng tỏ rằng họ thực hành lẽ thật, và họ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ có thực tế lẽ thật nên họ cũng có thể dẫn dắt người khác bước vào thực tế lẽ thật. Nếu ngươi không có thực tế lẽ thật hoặc không có những trải nghiệm thực thì ngươi có thể dẫn dắt người khác vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Nếu bản thân ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì ngươi không thể dẫn dắt người khác vào sự hiện diện của Ngài. Nếu ngươi chỉ ra sức thực hiện bổn phận mà không hề tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật và không sẵn lòng đáp ứng Đức Chúa Trời, thì ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những người không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận sự dò xét của Ngài không? Họ có thể chịu được những thử thách của Đức Chúa Trời không? Họ có thể kiên vững trong những sự thử luyện không? (Thưa không, họ không thể.) Loại người này có thể vì Đức Chúa Trời mà làm chứng không? Họ có thể làm chứng về Ngài không? (Thưa không, họ không thể.) Loại người gì mà không thể chứng thực về Đức Chúa Trời? Họ có phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời không? Chí ít, họ vẫn chưa bước vào thực tế lẽ thật của lời Đức Chúa Trời và họ vẫn ở bên ngoài lời Đức Chúa Trời. Người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không có bất kỳ lối vào sự sống nào, không thể nói về chứng ngôn trải nghiệm của họ, càng không thể chứng thực về Đức Chúa Trời, người không thể rao truyền Phúc Âm thành công cho bất kỳ ai – họ không xứng đáng được gọi là người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Vậy, một người có vóc giạc non nớt và không có lối vào sự sống thì không bao giờ có thể chứng thực về Đức Chúa Trời. Hàm ý ngầm ở đây là loại người này không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không có lối vào sự sống và không phải là người làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì liệu Ngài có công nhận ngươi là một trong những người đi theo Ngài không? Ngài sẽ không công nhận. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi cơ hội thực hiện bổn phận và ngươi sẵn lòng thực hiện, nhưng qua biểu hiện của ngươi, Ngài đã thấy rằng ngươi không thể làm chứng về Ngài ngay cả sau khi đã tin Ngài lâu như vậy. Ngươi không chỉ không có hiểu biết trải nghiệm thực sự mà còn sống theo quan niệm và trí tưởng tượng của mình, ngươi không có thực tế lẽ thật, và ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài ban cho ngươi một sự thử luyện thì ngươi không thể chịu được; nếu Ngài tỉa sửa và xử lý ngươi thì ngươi không chịu nổi; nếu Ngài phán xét và hành phạt ngươi thì ngươi bỏ bê trách nhiệm và rơi vào tâm trạng tồi tệ, và Ngài sẽ nghĩ: “Người này giống như một con cọp không ai dám động đến! Cho dù Ta đi làm công tác hay phán lời ở đâu, loại người này cũng không đáng được đi theo, không đáng được ở cùng Ta”. Tại sao Ngài lại phán như vậy? Tại vì loại người này không hiểu lẽ thật, họ không có sự lĩnh hội thuần khiết, họ không có những trải nghiệm thật, và họ không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu họ không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thì liệu họ có thể tương hợp với Ngài không? Nếu họ không hiểu ý muốn của Ngài thì liệu họ có thể lĩnh hội được không? Họ có thể tiếp nhận lẽ thật không? Khó mà biết được, và đây đều là những điều chưa rõ. Vậy, nếu loại người này ở cùng Đức Chúa Trời thì họ sẽ nghi ngờ Ngài trong mọi chuyện, và họ sẽ không hiểu được Ngài, từ đó sẽ nảy sinh đủ loại hiểu lầm, than oán và xét đoán Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, sẽ khiến họ phản bội Ngài. Đức Chúa Trời có thể nào muốn một người có thể phản bội Ngài không? Đức Chúa Trời có thể cho phép họ trở thành người đi theo Ngài không? Không thể. Nếu muốn Đức Chúa Trời nhận ngươi làm một trong những người đi theo Ngài thì trước tiên, ngươi phải tập trung vào lối vào sự sống. Ngươi phải bắt đầu bằng cách hiểu bản thân, có thể loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, đạt được khả năng giữ vững bổn phận và làm tròn bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời – đó là điều đầu tiên. Việc ngươi tập trung vào lối vào sự sống là để làm tròn bổn phận – xét cho cùng là vì bổn phận. Ngươi nên bắt đầu mưu cầu lối vào sự sống từ việc thực hiện bổn phận của mình, rồi từ lối vào sự sống, ngươi nên hiểu và đạt được lẽ thật từng chút một, cho đến khi ngươi đạt đến mức ngươi có vóc giạc, khi sự sống của ngươi dần dần phát triển và ngươi có những trải nghiệm thực với lẽ thật. Khi đó, ngươi hẳn nắm vững tất cả các loại nguyên tắc thực hành, để có thể thực hiện bổn phận mà không bị bất kỳ người nào, sự kiện nào hoặc sự vật nào kìm kẹp hay làm nhiễu loạn. Như vậy, ngươi sẽ dần dần sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ không bị bất kỳ loại người, sự kiện hay sự vật nào làm nhiễu loạn, và ngươi sẽ có trải nghiệm về lẽ thật. Khi có nhiều trải nghiệm hơn, ngươi sẽ có thể làm chứng về Đức Chúa Trời nhiều hơn, và khi có thể làm chứng về Đức Chúa Trời nhiều hơn thì ngươi sẽ dần trở thành một người hữu ích. Khi trở thành một người hữu ích thì ngươi sẽ có thể thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, quy phục những sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ có thể kiên vững. Chỉ có loại người này mới là loài thọ tạo được chấp nhận và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Khi đó, ngươi sẽ xứng đáng với tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi.

Điều chính yếu để bước vào thực tế lẽ thật là gì? Ngươi phải học cách thực hành lẽ thật và cách xử lý vấn đề theo cách có nguyên tắc. Luôn thề thốt và thể hiện ý chí của mình thì có ích gì? Nếu ngươi luôn thề thốt và thể hiện ý chí nhưng vẫn không thể thực hành lẽ thật, thì như thế chẳng có ích gì cả. Điều cốt yếu nhất, thực tế nhất là đạt được lối vào sự sống trong quá trình thực hiện bổn phận, thông qua việc tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề khác nhau xuất hiện khi ngươi thực hiện bổn phận, và xoay chuyển thái độ sai lầm của ngươi đối với bổn phận. Có lối vào sự sống nghĩa là gì? Có lối vào sự sống nghĩa là ngươi có trải nghiệm và hiểu biết về lẽ thật, đồng thời có thể thực hành lẽ thật một cách chính xác. Tất cả các ngươi đều đang có lối vào sự sống ngay lúc này chứ? Các ngươi có thể làm chứng về Đức Chúa Trời không? Chẳng phải các ngươi đa phần vẫn vướng vào giáo lý sao? Chẳng phải các ngươi chỉ dừng lại ở giáo lý mà không thực sự có hiểu biết hay trải nghiệm về lẽ thật sao? Nếu không thể đạt được những trải nghiệm và hiểu biết thực sự về lẽ thật thì ngươi không thể chứng thực về Đức Chúa Trời. Đa phần, kiến thức của ngươi chỉ là cảm tính. Ngươi mâu thuẫn trong tư tưởng, cảm thấy như thể điều này và điều kia đều đúng; khi Đức Chúa Trời phán một điều thì điều đó như thể lẽ thật đối với ngươi, và khi Ngài phán điều gì khác thì đó cũng là lẽ thật. Ngươi cảm thấy như thể tất cả những lời của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, và ngươi nói amen đáp lại cũng như tán thành theo, nhưng lại không thể đối chiếu bản thân dựa theo đó. Khi làm việc, ngươi vẫn còn bối rối và không biết sử dụng lẽ thật nào để giải quyết vấn đề của mình. Chẳng phải đa số các ngươi đều ở tình trạng này sao? Mặc dù ngươi hiểu nhiều và có thể nói nhiều về giáo lý nhưng lại không thể áp dụng vào đời thực. Ngươi vẫn không biết cách thực hành lẽ thật, cũng không biết cách áp dụng lời Đức Chúa Trời vào đời thực, và bất kể điều gì xảy đến với ngươi, ngươi cũng không biết cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Điều này là do vóc giạc của ngươi quá nhỏ. Khi các ngươi biết cách trải nghiệm, thực hành và áp dụng lời Đức Chúa Trời vào đời thực, và khi các ngươi biết cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề sau khi có chuyện xảy đến với mình, thì sự sống của các ngươi sẽ phát triển. Việc biết cách thực hành lẽ thật là dấu hiệu cho thấy sự sống của ngươi đang phát triển. Một ngày nào đó, khi ngươi có thể giải quyết vấn đề bằng lẽ thật, khi ngươi có một số hiểu biết về Đức Chúa Trời, khi mà thông qua việc chia sẻ hiểu biết thực sự của mình về Đức Chúa Trời, ngươi có thể làm chứng về công tác của Ngài, tâm tính thánh khiết và công chính của Ngài, cũng như sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ngài, thì ngươi sẽ có thể thực sự làm chứng cho Đức Chúa Trời, và sẽ đủ tư cách để được Đức Chúa Trời sử dụng. Nếu ngươi hiểu nhiều, có thể nói cả ngày về giáo lý nhưng lại không thể giải quyết được bất cứ điều gì liên quan đến những vấn đề của chính mình hoặc không biết giải quyết như thế nào, thì điều đó chứng tỏ những điều ngươi hiểu không phải là lẽ thật mà chỉ là câu chữ giáo điều. Ngay cả khi ngươi nói rất thực tế về một giáo lý nào đó thì trên thực tế, đó cũng chỉ là hiểu biết cảm tính, chưa đạt đến hiểu biết lý tính. Mặc dù sau khi nghe ngươi nói, người ta được gây dựng, đồng cảm với ngươi, và sự hiểu biết của ngươi thậm chí có thể đạt được một số kết quả nơi họ, nhưng ngươi không thể nói quá rõ ràng, cũng không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Điều này chứng tỏ rằng những giáo lý mà ngươi đã nói đến chỉ là hiểu biết cảm tính. Ngươi không thể nói rằng chúng là thực tế lẽ thật, càng không thể nói rằng ngươi đã bước vào thực tế lẽ thật. Giờ ngươi làm thế nào để giải quyết vấn đề nói về những câu chữ giáo điều? Ngươi phải phản tỉnh về các loại bại hoại khác nhau bộc lộ ra trong ngươi khi thực hiện bổn phận, phản tỉnh về nguồn gốc của mọi vấn đề mà ngươi gặp phải, sau đó tìm kiếm lẽ thật và dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết triệt để tâm tính bại hoại mà ngươi đã bộc lộ. Cho dù những gì bộc lộ ra từ ngươi là sự kiêu ngạo và tự nên công chính hay là sự quanh co và giả dối, cho dù là sự ích kỷ và hèn hạ hay chiếu lệ và dối trá với Đức Chúa Trời, thì ngươi cũng phải phản tỉnh về những tâm tính bại hoại này cho đến khi nhìn thấy chúng thật rõ. Làm như vậy, ngươi sẽ biết có những vấn đề nào tồn tại trong khi thực hiện bổn phận, và biết mình còn bao xa mới đạt được sự cứu rỗi. Chỉ khi ngươi có thể thấy rõ tâm tính bại hoại của chính mình thì ngươi mới có thể biết những khó khăn và trở ngại trong việc thực hiện bổn phận nằm ở đâu. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Ví dụ như giả sử ngươi không có trách nhiệm khi thực hiện bổn phận mà thay vào đó, luôn hành động chiếu lệ, gây tổn thất trong công việc, nhưng ngươi lại quan tâm đến thể diện của mình, vì vậy ngươi không sẵn lòng cởi mở thông công về tình trạng và những khó khăn của mình, không thực hành tự mổ xẻ và tự biết mình mà thay vào đó, luôn tìm cớ để xử lý sự việc theo cách chiếu lệ. Ngươi nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phản tỉnh, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu con nói như vậy thì đó chỉ là để bảo vệ thể diện của con. Đó là tâm tính bại hoại của con đang nói. Con không nên nói như vậy. Con phải cởi mở, phơi bày bản thân và nói ra những suy nghĩ thực sự trong lòng. Con thà chịu xấu hổ và mất mặt còn hơn thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân. Con chỉ muốn đáp ứng Đức Chúa Trời”. Như vậy, bằng cách phản bội bản thân và nói ra những suy nghĩ thực trong lòng mình, ngươi đang thực hành làm một người trung thực, và hơn nữa, ngươi không hành động tùy ý hay bảo vệ thể diện của chính mình. Ngươi có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thực hành lẽ thật phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình. Như thế, ngươi không những đang thực hành lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình mà còn đang giữ gìn lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ thỏa lòng. Đây là một cách sống quang minh chính đại, xứng đáng được đưa đến trước cả Đức Chúa Trời lẫn con người. Như thế thật quá tốt! Thực hành theo cách này hơi khó, nhưng nếu ngươi nỗ lực và thực hành theo hướng này thì dù thất bại một hai lần, ngươi cũng nhất định thành công. Và thành công nghĩa là gì đối với ngươi? Nghĩa là khi ngươi thực hành lẽ thật, ngươi có thể thực hiện bước này để giải phóng mình khỏi những sự trói buộc của Sa-tan, một bước cho phép ngươi phản bội bản thân mình. Điều này có nghĩa là ngươi có thể gạt hư vinh và thể diện sang một bên, ngừng tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, ngừng làm những điều ích kỷ và đê tiện. Khi đưa điều này vào thực hành, ngươi cho mọi người thấy rằng ngươi là người yêu lẽ thật, người khao khát lẽ thật, người khao khát sự công chính và sự sáng. Đây là kết quả mà ngươi đạt được bằng cách thực hành lẽ thật. Đồng thời, ngươi cũng khiến Sa-tan bị hạ nhục. Sa-tan làm bại hoại ngươi, nó khiến ngươi chỉ biết bản thân mình, nó khiến ngươi ích kỷ, khiến ngươi nghĩ về thể diện của mình. Nhưng bây giờ, những thứ Sa-tan này không còn trói buộc ngươi nữa, ngươi đã thoát khỏi chúng, ngươi không còn bị hư vinh, thể diện, hay những lợi ích cá nhân của mình kiểm soát nữa, và ngươi thực hành lẽ thật, do đó Sa-tan bị hạ nhục hoàn toàn, và nó chẳng thể làm gì được. Vậy thì chẳng phải là ngươi đắc thắng sao? Khi ngươi đắc thắng, chẳng phải ngươi kiên vững trong chứng ngôn của mình cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải ngươi chiến đấu hết mình sao? Khi ngươi đã chiến đấu hết mình thì ngươi có sự bình an, niềm vui và cảm giác an yên trong lòng. Nếu ngươi thường có cảm giác bị kết tội trong cuộc sống, nếu lòng ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự bình an hay niềm vui, thường bị bủa vây bởi nỗi lo lắng và băn khoăn về mọi thứ, thì điều này chứng tỏ gì? Đơn thuần là ngươi không thực hành lẽ thật, không kiên vững trong lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời. Khi sống giữa tâm tính Sa-tan, ngươi có khả năng thường xuyên không thực hành lẽ thật, quay lưng với lẽ thật, ích kỷ và thấp hèn; ngươi chỉ đề cao thể diện, danh tiếng, địa vị, và lợi ích của mình. Khi luôn sống cho bản thân, ngươi gặp những nỗi đau lớn vô cùng. Ngươi có quá nhiều ham muốn ích kỷ, vướng mắc, xiềng xích, lo âu và phiền não đến nỗi không có chút bình an hay niềm vui nào. Sống vì xác thịt bại hoại là sống khổ sở tột cùng. Những người mưu cầu lẽ thật thì khác. Càng hiểu rõ lẽ thật, họ càng trở nên tự do và được giải thoát; càng thực hành lẽ thật, họ càng có nhiều sự bình an và niềm vui. Khi có được lẽ thật, họ sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng, vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời, và không hề đau đớn.

Ngay lúc này, các ngươi chủ yếu sống trong tình trạng gì? Các ngươi hầu như luôn sống trong tình trạng tích cực hay tiêu cực? (Thưa, chúng con hầu như luôn sống trong tình trạng tiêu cực.) Để một người luôn sống trong trạng thái tiêu cực kiên trì thực hiện bổn phận của mình mà không bỏ bê trách nhiệm không phải là điều đơn giản! Tất cả các ngươi thường tiêu cực nhưng không biết cách giải quyết điều này. Đôi khi, ngươi phải nỗ lực rất nhiều mới giải quyết được tình trạng tiêu cực của mình, và khi mọi thứ không theo ý muốn, ngươi lại một lần nữa trở nên tiêu cực. Ngươi luôn vật lộn trong sự tiêu cực của mình, và ngươi có muốn trụ vững cũng không được; ngươi không thể làm tròn bất kỳ bổn phận nào và ngươi kém cỏi đến mức không ai có thể giúp ngươi được. Chẳng phải sống thế này thật mệt mỏi sao? (Thưa, phải.) Vậy làm thế nào để ngươi xử lý triệt để vấn đề tiêu cực? Ngươi chắc chắn phải hiểu chút lẽ thật. Dù có thể nói bao nhiêu giáo lý thì ngươi cũng sẽ không giải quyết được vấn đề của mình. Một khi con người ta thực sự hiểu lẽ thật, và một khi họ có thể giải quyết bất kỳ sự tiêu cực hay khó khăn nào mà họ gặp phải, thì khi đó, họ sẽ không quá vất vả trong việc thực hiện bổn phận. Chỉ bằng cách đạt được lẽ thật, con người ta mới có thể được tự do và giải phóng. Ngay bây giờ, thứ mà các ngươi thiếu nhất chính là lẽ thật, nhưng không phải chỉ một sớm một chiều là có được lẽ thật. Ngươi phải thực sự hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời và có thể nhìn rõ những tâm tính bại hoại của con người. Điều này cần có thời gian, và ngươi phải tìm kiếm lẽ thật thì mới hiểu được. Tất cả các ngươi đều có thể cảm nhận được nỗi đau của việc sống trong một tâm tính bại hoại, các ngươi hiểu sâu về việc này. Các ngươi đã trải nghiệm sự bình an và hạnh phúc nảy sinh trong lòng mình sau khi hiểu được lẽ thật, khi có thể thực hành lẽ thật và tuân theo các nguyên tắc lẽ thật chưa? Các ngươi có nhiều trải nghiệm như vậy không? Nếu những trải nghiệm này thực sự phong phú thì như thế có nghĩa là ngươi hoàn toàn sở hữu thực tế lẽ thật. Ngươi sẽ có cảm giác đang sống trong sự sáng và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thỉnh thoảng được hưởng chút khai sáng của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ rất vui. Nếu ngươi thỉnh thoảng nương cậy Đức Chúa Trời thay vì con người, và Đức Chúa Trời ban cho ngươi chút sự sáng, ban cho ngươi một biện pháp mà ngươi chưa nghĩ đến, và vấn đề được xử lý, thì ngươi sẽ rất vui. Nếu chỉ thường xuyên có những trải nghiệm nhỏ này thôi thì chưa đủ, ngươi vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng tới lẽ thật. Một mặt, các ngươi phải hiểu lẽ thật về các khải tượng, hiểu biết hoàn toàn rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời và thực sự hiểu biết tâm tính của Đức Chúa Trời. Được như vậy, khi ngươi lại gặp khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận thì ít nhất, nó sẽ không làm nảy sinh quan niệm, cũng không làm nảy sinh sự bất tuân. Đây là một khía cạnh của sự việc. Ngoài ra, ngươi phải nỗ lực hướng tới lối vào sự sống. Ngươi phải tóm tắt lại những lẽ thật cần phải thực hành và phải bước vào, chẳng hạn như trở nên biết mình, làm một người trung thực, học cách quy phục Đức Chúa Trời, cách nương cậy Đức Chúa Trời, cách trung thành thực hiện bổn phận, cách phân định mọi loại người, cách ngươi nên đối xử với Sa-tan, ngươi phải sở hữu sự khôn ngoan gì, v.v. Chỉ bằng cách trải nghiệm và bước vào những khía cạnh khác nhau này của lẽ thật, ngươi mới có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, trở thành một người trọn vẹn. Vậy, bây giờ các ngươi đã bước vào bao nhiêu khía cạnh của thực tế lẽ thật? Các ngươi chưa bước vào những khía cạnh nào của thực tế lẽ thật? Các ngươi phải âm thầm theo dõi kết quả này. Khi đã bước vào nhiều lẽ thật liên quan đến thực hành thì sự sống của các ngươi khi ấy đã phát triển và các ngươi thực sự có vóc giạc. Khi vóc giạc của các ngươi đã phát triển đến một mức độ nhất định thì các ngươi sẽ có thể bước vào con đường được Đức Chúa Trời hoàn thiện và sẽ có vóc giạc thực sự. Đây không phải là chuyện có thể vội vàng – ngươi không thể cắn một phát là ăn hết một con voi. Hiện tại, điều cốt yếu và quan trọng nhất ngươi cần giải quyết là gì? Đó là ngươi phải làm tròn bổn phận và có lối vào sự sống khi thực hiện bổn phận. Đây là điều mấu chốt. Ngươi không thể đơn thuần ra sức nỗ lực – ngươi phải để tâm vào đó. Đức Chúa Trời không muốn ngươi làm bán mạng khi thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo mà đúng hơn, Ngài muốn ngươi dâng lòng thành của mình cho Ngài. Khi thực hiện bổn phận, ngươi phải có lối vào sự sống. Chỉ khi ngươi có lối vào sự sống thì ngươi mới có sự sống, chỉ khi ngươi có sự sống thì ngươi mới có thể trưởng thành, và chỉ những ai có sự sống thì mới có lẽ thật.

Ngày 10 tháng 8 năm 2015

Trước: Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự vật, sự việc xung quanh

Tiếp theo: Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật thì mới có thể loại bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger