800 Chỉ khi biết Đức Chúa Trời mới có thể kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác

Verse 1

Để lánh khỏi điều ác,

ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Để đạt tới sự kính sợ, ngươi phải biết về Ngài.

Để biết về Ngài, ngươi phải trải nghiệm lời Ngài,

nếm trải sự phán xét, sửa dạy của Ngài.


Chorus

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài con người mới có thể

lánh khỏi điều ác, kính sợ Ngài.


Verse 2

Để đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành

ngươi phải đối mặt với Đức Chúa Trời

và với lời Ngài.

Xin Đức Chúa Trời sắp xếp môi trường cho ngươi,

để ngươi có thể trải nghiệm những lời của Ngài.


Chorus

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài con người mới có thể

lánh khỏi điều ác, kính sợ Ngài.


Verse 3

Để đối mặt với lời Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ cần một lòng trung thực,

ý chí tiếp nhận lẽ thật,

ngươi cần có khao khát

để trở thành con người đích thực,

ý chí chịu khổ đau, lánh khỏi điều ác.


Chorus

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài

con người mới có thể kính sợ Ngài.

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài con người mới có thể

lánh khỏi điều ác, kính sợ Ngài.


Bridge

Cứ bước tới, ngươi sẽ gần Ngài,

giá trị con người ngươi sẽ tăng lên.

Tấm lòng ngươi sẽ thuần khiết hơn;

sự sống của ngươi sẽ ý nghĩa, rạng rỡ.


Chorus

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài

con người mới có thể kính sợ Ngài.

Việc kính sợ Đức Chúa Trời cũng như việc

lánh khỏi điều ác có vô số mối liên kết với,

với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi biết Ngài con người mới có thể

lánh khỏi điều ác, kính sợ Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 799 Kết quả sau cùng mà công tác của Đức Chúa Trời nhằm đạt được

Tiếp theo: 801 Con người chỉ có thể bắt đầu yêu kính Đức Chúa Trời bằng cách biết Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger