491 Kiến thức không thể thay thế cho thực tiễn

Verse 1

Tại sao hầu hết người ta lại bỏ nhiều nỗ lực

đọc lời Đức Chúa Trời,

nhưng chỉ có kiến thức

mà không có con đường thật?

Ngươi nghĩ có kiến thức là có lẽ thật sao?

Kiến thức, ngươi nói nhiều,

nhưng trong đó không có con đường thật nào.


Pre-chorus

Ngươi đang gạt ai vậy?


Chorus

Lý thuyết càng cao và càng không có tính thực tế,

thì càng ít khả năng đưa con người vào thực tế;

lý thuyết càng cao thì càng khiến cho,

khiến cho ngươi bất chấp

và chống đối Đức Chúa Trời.

Đừng xem những lý thuyết cao nhất

là kho tàng quý giá,

bởi chúng rất có hại và chỉ là thứ vô dụng!


Verse 2

Con người có thể nói về những lý thuyết cao nhất,

nhưng chúng chẳng thực tế,

vì họ chẳng có chút kinh nghiệm thực sự nào,

do đó họ không có con đường để thực hành.

Loại người như thế này không có khả năng đưa

người khác đi đúng đường.


Pre-chorus

Họ chỉ dẫn kẻ khác đi lạc thôi.


Chorus

Lý thuyết càng cao và càng không có tính thực tế,

thì càng ít khả năng đưa con người vào thực tế;

lý thuyết càng cao thì càng khiến cho,

khiến cho ngươi bất chấp

và chống đối Đức Chúa Trời.

Đừng xem những lý thuyết cao nhất

là kho tàng quý giá,

bởi chúng rất có hại và chỉ là thứ vô dụng!


Bridge

Nếu không thể giải quyết

rắc rối hiện tại của con người

và cho phép họ đạt được lối vào,

vậy thì ngươi không có sự hiến dâng

không đáng để làm việc cho Ngài.

Đừng mãi nói những lời bóng bẩy,

và đừng dùng cách không phù hợp để

để khiến người khác vâng lời ngươi.

Việc này sẽ chỉ vô dụng và khiến họ rối bời.

Nó sẽ tạo ra quy luật, và người khác sẽ ghét ngươi.


Outro

Đây là thiếu sót của con người và đó là nỗi nhục.

Nên hãy nói về các vấn đề thực.

Đừng xem trải nghiệm

của những người khác là của ngươi,

sau đó ngươi có thể đem nó ra phô trương.

Ngươi phải tìm kiếm lối thoát của riêng ngươi.

Đây là điều mỗi người các ngươi

nên đưa vào thực hành.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tập trung hơn vào hiện thực

Trước: 490 Hãy nỗ lực khi ngươi thực hành lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 492 Lời khuyên của Đức Chúa Trời dành cho con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger