562 Biết những ý nghĩ và lập trường của chính mình là điều cốt yếu

Biết bản thân mình là biết trong tư tưởng và quan điểm của mình có những gì chống đối Đức Chúa Trời, không hề tương hợp với lẽ thật, và không chứa đựng lẽ thật. Ví dụ như sự kiêu ngạo, tự nên công chính, dối trá, và giả dối của con người là những phương diện trong một tâm tính bại hoại mà con người dễ biết. Hơn nữa, mọi người đều sở hữu sự kiêu ngạo và giả dối, mặc dù ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, những tư tưởng và quan điểm của con người không dễ biết; chúng không dễ như biết tâm tính của con người. Đây là những điều đã ăn sâu. Do đó, khi ngươi đã đạt được chút thay đổi trong hành vi và cách hành xử bên ngoài của mình, vẫn có nhiều phương diện tư duy, ý niệm, quan điểm và sự giáo dục về văn hóa truyền thống mà ngươi đã nhận được chống lại Đức Chúa Trời và là những điều ngươi chưa khai quật. Đây là những điều sâu xa dẫn đến sự ác cảm của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự biến cải

Trước: 561 Làm thế nào để phân tích bản tính của ngươi

Tiếp theo: 563 Những nguyên tắc cơ bản của việc giải quyết bản tính một người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger