Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính

Qua bao năm trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và lắng nghe các bài giảng, một số người có chút hiểu biết về bản thân, có thể nói về một số trải nghiệm thực, và thông công trạng thái thực của riêng họ, những lối vào cá nhân, tiến bộ cá nhân, những thiếu sót của họ, và cách họ dự định bước vào. Nhưng có một số người không hiểu gì về bản thân và không thể nói về bất kỳ trải nghiệm thực nào. Họ chỉ có thể nói về những vấn đề bên ngoài chẳng hạn như những lời lẽ học thuyết, công việc bên ngoài, tình hình hiện tại, và tiến trình rao truyền Phúc Âm, chứ không nói gì về lối vào sự sống hay trải nghiệm cá nhân cụ thể. Điều này cho thấy họ vẫn chưa đi đúng hướng để bước vào sự sống. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người không phải là một sự thay đổi trong hành vi, cũng không phải là một sự thay đổi bề ngoài giả tạo hay một sự thay đổi nhất thời được thực hiện vì lòng nhiệt thành. Những thay đổi này dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế cho những thay đổi trong tâm tính sống, bởi vì những thay đổi bên ngoài này có thể đạt được nhờ nỗ lực của con người, nhưng những thay đổi trong tâm tính sống không thể đạt được thông qua nỗ lực của riêng người ta mà thôi. Để đạt được điều này cần phải trải qua sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời, cũng như sự hoàn thiện của Đức Thánh Linh. Mặc dù những người tin Đức Chúa Trời thể hiện một số hành vi tốt, nhưng không một ai trong số họ thực sự vâng phục Đức Chúa Trời, thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, hoặc có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong tâm tính sống, còn một sự thay đổi đơn thuần trong hành vi thì không thể nào đủ. Sự thay đổi trong tâm tính có nghĩa là ngươi có kiến thức và kinh nghiệm về lẽ thật, và lẽ thật đã trở thành cuộc sống của ngươi, nó có thể dẫn dắt, chi phối cuộc sống của ngươi và mọi thứ về ngươi. Đây là một sự thay đổi trong tâm tính sống của ngươi. Chỉ những người sở hữu lẽ thật như sự sống mới là những người có tâm tính đã thay đổi. Trước đây, có thể có một số lẽ thật ngươi không thể đưa vào thực hành khi đã hiểu, nhưng bây giờ ngươi có thể thực hành bất kỳ khía cạnh nào của lẽ thật ngươi hiểu mà không gặp trở ngại hay khó khăn nào. Khi thực hành lẽ thật, ngươi thấy mình rất đỗi bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu không thể thực hành lẽ thật, ngươi cảm thấy đau khổ và lương tâm nhiễu loạn. Ngươi có thể thực hành lẽ thật trong mọi việc, sống theo lời Đức Chúa Trời và có nền tảng sống. Điều này có nghĩa là tâm tính của ngươi đã thay đổi. Giờ đây, ngươi có thể dễ dàng buông bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng, sở thích và sự theo đuổi xác thịt của mình, cũng như những thứ mà trước đây ngươi không thể buông bỏ. Ngươi cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời thực sự hay, và rằng thực hành lẽ thật là điều tốt nhất nên làm. Điều này có nghĩa là tâm tính của ngươi đã thay đổi. Sự thay đổi trong tâm tính nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra đó là cả một quá trình bao hàm rất nhiều trải nghiệm. Trong giai đoạn này, con người cần phải chịu nhiều gian khổ, họ cần phải kỷ luật thân thể của chính mình, phản bội xác thịt, cũng cần phải chịu sự phán xét, hình phạt, tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện, đồng thời họ cũng cần phải trải qua nhiều thất bại, vấp ngã, đấu tranh nội tâm và dằn vặt trong lòng. Chỉ sau những trải nghiệm này, con người mới có chút hiểu biết về bản tính của chính mình, nhưng chút hiểu biết không tạo ra sự thay đổi hoàn toàn ngay được; họ phải trải qua một thời gian dài trải nghiệm trước khi rốt cuộc có thể thoát khỏi những tâm tính bại hoại của mình từng chút một. Đây là lý do tại sao phải mất cả đời để thay đổi tâm tính của một người. Ví dụ, nếu ngươi tỏ lộ sự bại hoại trong một vấn đề, ngươi có thể ngay lập tức thực hành lẽ thật sau khi nhận ra điều đó không? Ngươi không thể. Ở giai đoạn hiểu biết này, những người khác tỉa sửa ngươi và xử lý ngươi, và sau đó hoàn cảnh của ngươi thôi thúc và bắt buộc ngươi phải hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật. Đôi khi, ngươi vẫn không chấp nhận việc làm như vậy và ngươi tự nhủ: “Mình có phải làm như thế này không? Tại sao mình không thể làm theo cách mình muốn? Tại sao mình luôn bị yêu cầu thực hành lẽ thật? Mình không muốn làm điều này, mình mệt mỏi vì nó quá!”. Việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải trải qua quá trình sau: từ miễn cưỡng thực hành lẽ thật, đến sẵn lòng thực hành lẽ thật; từ tiêu cực và yếu đuối, đến mạnh mẽ và có khả năng phản bội xác thịt. Khi mọi người đạt đến một mức trải nghiệm nhất định và sau đó trải qua một số thử luyện, tinh luyện, và cuối cùng trở nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và một số lẽ thật, thì họ sẽ phần nào vui vẻ và sẵn lòng hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật. Ngay từ đầu, mọi người miễn cưỡng thực hành lẽ thật. Hãy lấy việc tận tụy thực hiện bổn phận của một người làm ví dụ: Ngươi có sự hiểu biết nào đó về việc thực hiện bổn phận của mình và dâng mình cho Đức Chúa Trời, và ngươi cũng có chút hiểu biết về lẽ thật, nhưng khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời? Khi nào ngươi mới có thể thực hiện bổn phận của mình cả về danh nghĩa và hành động? Điều này sẽ đòi hỏi một quá trình. Trong suốt quá trình này, ngươi có thể phải chịu nhiều gian khổ. Một số người có thể xử lý ngươi và những người khác có thể phê phán ngươi. Ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào ngươi, dò xét ngươi và chỉ khi đó ngươi mới bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai và rằng ngươi là người đã làm rất tệ, rằng thiếu tận tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình là không thể chấp nhận được, và rằng ngươi không được bất cẩn hoặc làm một cách chiếu lệ! Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi từ bên trong, và khiển trách ngươi khi ngươi phạm sai lầm. Trong suốt quá trình này, ngươi sẽ trở nên hiểu một số điều về bản thân, và sẽ biết rằng ngươi có quá nhiều sự bất khiết, ngươi ấp ủ quá nhiều động cơ cá nhân và có quá nhiều ham muốn vô độ khi thực hiện bổn phận của mình. Một khi ngươi đã hiểu rõ thực chất của những điều này, nếu ngươi có thể đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và có sự ăn năn thực sự thì ngươi có thể được làm cho tinh sạch hết những sự bại hoại đó. Theo cách này, nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế của chính mình, thì ngươi sẽ dần đặt chân trên con đường đức tin đúng đắn; ngươi sẽ bắt đầu có những trải nghiệm sống đích thực, và tâm tính bại hoại của ngươi sẽ dần dần được làm tinh sạch. Tâm tính bại hoại của ngươi càng được làm cho tinh sạch thì tâm tính sống của ngươi càng chuyển hóa.

Mặc dù hiện nay nhiều người đang thực hiện bổn phận, nhưng về bản chất, có bao nhiêu người đang làm đối phó trong bổn phận của mình? Bao nhiêu người có thể tiếp nhận lẽ thật và thực hiện bổn phận theo các nguyên tắc của lẽ thật? Bao nhiêu người thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời sau khi tâm tính của họ đã thay đổi? Bằng cách xem xét những điều này nhiều hơn, ngươi sẽ có thể biết liệu mình có thực sự đạt tiêu chuẩn trong việc thực hiện bổn phận hay không, và ngươi cũng sẽ có thể thấy rõ liệu tâm tính mình đã thay đổi hay chưa. Đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính của con người là vấn đề không đơn giản; nó không có nghĩa là chỉ có một vài thay đổi trong hành vi, đạt được sự hiểu biết nào đó về lẽ thật, có thể nói một chút về trải nghiệm của mình trong mọi khía cạnh của lẽ thật, hoặc có một số thay đổi hoặc trở nên vâng phục một chút sau khi bị sửa dạy. Những điều này không cấu thành sự chuyển hóa trong tâm tính sống của con người. Tại sao Ta nói vậy? Mặc dù ngươi có thể đã thay đổi phần nào, ngươi vẫn không thực sự đưa lẽ thật vào thực hành. Có lẽ bởi vì ngươi tạm thời ở trong một môi trường thích hợp và hoàn cảnh cho phép, hoặc tình cảnh hiện tại của ngươi đã ép buộc ngươi, nên ngươi hành xử theo cách này. Thêm vào đó, khi tâm trạng của ngươi tốt, khi trạng thái của ngươi bình thường, và khi ngươi có công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi có thể thực hành lẽ thật. Nhưng giả sử ngươi đang ở giữa một sự thử luyện, khi ngươi đang chịu khổ như Gióp giữa những sự thử luyện của mình, hoặc ngươi đang đối mặt với sự thử luyện của cái chết. Khi điều này xảy ra, liệu ngươi có còn khả năng thực hành lẽ thật và đứng vững trong chứng ngôn không? Ngươi có thể nói điều gì đó giống như những gì Phi-e-rơ đã nói không: “Ngay cả khi con phải chết sau khi biết Ngài, làm sao con có thể không chết trong vui mừng và hạnh phúc cho được?”. Phi-e-rơ đã coi trọng điều gì? Điều Phi-e-rơ coi trọng là sự vâng lời, và ông coi việc biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, vì vậy ông có thể vâng lời cho đến chết. Sự chuyển hóa trong tâm tính không diễn ra một sớm một chiều, mà phải mất cả đời trải nghiệm mới đạt được. Việc hiểu lẽ thật dễ hơn một chút, nhưng khó mà có thể thực hành lẽ thật trong nhiều bối cảnh khác nhau. Tại sao mọi người luôn gặp khó khăn khi đưa lẽ thật vào thực hành? Trên thực tế, những khó khăn này đều liên quan trực tiếp đến những tâm tính bại hoại của con người, và chúng đều là những trở ngại đến từ tâm tính bại hoại. Vì vậy, ngươi phải chịu đựng nhiều và trả giá để có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi không có những tâm tính bại hoại, ngươi sẽ không phải chịu khổ và trả giá để thực hành lẽ thật. Chẳng phải đây là một sự thật hiển nhiên sao? Đôi khi có vẻ như ngươi đang đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng thực ra, bản chất của những hành động của ngươi không cho thấy rằng ngươi đang làm như thế. Khi đi theo Đức Chúa Trời, nhiều người có thể gạt gia đình và sự nghiệp của mình sang một bên để thực hiện bổn phận, và do đó, họ tin rằng họ đang thực hành lẽ thật. Tuy nhiên, họ lại không bao giờ có thể dâng được lời chứng ngôn trải nghiệm thật sự. Chính xác thì đây là chuyện gì? Đánh giá họ theo quan niệm của con người thì có vẻ như họ đang thực hành lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời không công nhận những gì họ đang làm là thực hành lẽ thật. Nếu những việc ngươi làm đều có những động cơ cá nhân đằng sau chúng và giả tạo, thì ngươi có khả năng chệch khỏi các nguyên tắc, và không thể nói là đang thực hành lẽ thật; đây chỉ là một kiểu hành xử. Nói đúng ra, dạng hành vi này của ngươi có thể sẽ bị Đức Chúa Trời lên án; Ngài sẽ không khen ngợi hay ghi nhớ nó. Để mổ xẻ thêm điều này cho đến tận bản chất và gốc rễ thì ngươi là kẻ hành ác và những hành vi bên ngoài này của ngươi cấu thành sự chống đối Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài, ngươi không phải đang làm gián đoạn hoặc làm nhiễu loạn bất kỳ điều gì và ngươi đã không gây thiệt hại thực sự. Điều đó có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng bên trong thì có những sự ô uế và ý định của con người, và thực chất của hành động này là hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, ngươi nên xác định xem liệu có sự thay đổi trong tâm tính của mình hay không và liệu ngươi có đang đưa lẽ thật vào thực hành bằng cách sử dụng lời Đức Chúa Trời, và bằng cách xem xét những động cơ đằng sau các hành động của riêng mình hay không. Điều đó không phụ thuộc vào việc liệu những hành động của ngươi có phù hợp với những sự tưởng tượng của con người và ý nghĩ của con người hay không, hoặc liệu chúng có phù hợp với sở thích của ngươi hay không; những điều như thế không quan trọng. Đúng hơn, điều đó phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời phán ngươi có tuân theo ý muốn của Ngài hay không, những hành động của ngươi có phù hợp với thực tế của lẽ thật hay không và chúng có đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của Ngài hay không. Chỉ có việc so sánh bản thân với những yêu cầu của Đức Chúa Trời mới là chính xác. Việc chuyển hóa trong tâm tính và đưa lẽ thật vào thực hành không đơn giản và dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Bây giờ các ngươi đã hiểu được điều này chưa? Các ngươi có bất kỳ trải nghiệm nào với điều này không? Khi nói đến thực chất của một vấn đề, các ngươi có thể không hiểu nó; lối vào của các ngươi quá là nông cạn. Các ngươi suốt ngày đầu tắt mặt tối, từ sáng đến tối, thức khuya dậy sớm, vậy mà các ngươi vẫn chưa đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính sống của mình, và các ngươi không thể nắm bắt được sự chuyển hóa tâm tính là gì. Điều này có nghĩa là sự bước vào của các ngươi quá nông cạn, chẳng phải vậy sao? Bất kể các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong bao lâu, các ngươi cũng có thể không cảm nhận được thực chất và những điều sâu xa liên quan đến sự chuyển hóa trong tâm tính. Có thể nói rằng tâm tính ngươi đã thay đổi không? Làm sao ngươi biết được Đức Chúa Trời có khen ngợi ngươi hay không? Ít nhất, ngươi sẽ cảm nhận được tính kiên định đặc biệt đối với mọi việc ngươi làm, và ngươi sẽ cảm nhận Đức Thánh Linh đang dẫn dắt và khai sáng ngươi và làm việc trong ngươi trong khi ngươi đang thực hiện bổn phận của mình, đang làm bất kỳ công tác nào trong nhà Đức Chúa Trời, hoặc trong những tình huống thông thường. Hành vi của ngươi sẽ phù hợp với lời Đức Chúa Trời và khi ngươi đã có được một mức độ trải nghiệm nhất định, thì ngươi sẽ cảm thấy rằng cách ngươi hành động trong quá khứ là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, sau khi ngươi trải nghiệm được một thời gian, nếu ngươi cảm thấy rằng một số việc ngươi đã làm trong quá khứ là không phù hợp và ngươi không hài lòng với chúng, và cảm thấy rằng chúng không phù hợp với lẽ thật, thì điều này chứng tỏ rằng mọi thứ ngươi đã làm đều chống lại Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng cho thấy sự phục vụ của ngươi chứa đầy sự dấy loạn, sự chống đối và những cách thức hành động của con người, và rằng ngươi đã hoàn toàn không đạt được những thay đổi trong tâm tính. Với sự thông công này, giờ đây các ngươi đã rõ về việc nên hiểu sự thay đổi tâm tính như thế nào chưa? Các ngươi có thể không thường thảo luận về sự chuyển hóa tâm tính của mình và hiếm khi thông công trải nghiệm cá nhân. Cùng lắm là ngươi thông công: “Một thời gian trước, tôi đã thụ động. Thế rồi, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và Ngài đã khai sáng cho tôi biết rằng các tín hữu phải được thử thách. Tôi đã suy ngẫm điều này một thời gian, và nhận ra rằng nó là như vậy. Ngoài ra, có những phương diện mà tôi không trung nghĩa trong khi thực hiện bổn phận, vì vậy tôi đơn thuần tiếp nhận. Sau một thời gian, tôi có động lực trở lại và không còn thụ động nữa”. Sau khi thông công, những người khác cũng nói: “Trạng thái của chúng ta gần như giống nhau, tâm tính bại hoại của chúng ta cũng vậy”. Nếu ngươi luôn thông công về những điều này thì đó sẽ vấn đề – ngươi sẽ không nắm bắt được thực chất của sự việc hoặc thấy rõ chúng. Cho dù ngươi có tin bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tâm tính sống của ngươi cũng sẽ không thể thay đổi.

Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến sự chuyển hóa bản tính của một người. Những điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhận thức từ những hành vi bên ngoài. Chúng liên hệ trực tiếp với giá trị và tầm quan trọng của sự hiện hữu của họ, đến cách nhìn của họ về sự sống và những giá trị của họ, chúng liên quan đến những thứ trong sâu thẳm tâm hồn họ và thực chất của họ. Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật, họ sẽ không trải qua sự chuyển hóa ở những phương diện này. Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bước vào lẽ thật, thay đổi những giá trị và cách nhìn của mình về sự tồn tại và sự sống, làm cho những quan điểm của mình về các sự việc phù hợp với lời Đức Chúa Trời, và trở nên có khả năng hoàn toàn quy phục và hiến dâng cho Đức Chúa Trời, thì tâm tính của họ mới có thể nói là đã chuyển hóa. Hiện tại, ngươi có thể trông như bỏ ra đôi chút nỗ lực và kiên cường khi đối mặt với gian khổ trong khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi có thể thực hiện những sự sắp xếp công việc từ Bề trên, hoặc ngươi có thể đi bất cứ nơi nào mình được sai bảo. Nhìn bề ngoài, có vẻ như ngươi có phần vâng phục, nhưng khi có điều gì đó xảy ra không phù hợp với những quan niệm của ngươi, thì sự phản nghịch của ngươi sẽ bộc phát. Ví dụ như ngươi không quy phục khi bị tỉa sửa và xử lý, và ngươi thậm chí càng không quy phục khi thảm họa ập đến; trong lòng ngươi thậm chí còn oán trách Đức Chúa Trời. Vì vậy, một chút vâng phục và thay đổi bên ngoài đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong hành vi. Có một chút thay đổi, nhưng điều này không đủ để được xem là sự chuyển hóa tâm tính ngươi. Ngươi có thể theo đuổi nhiều con đường, chịu nhiều gian khổ, và chịu đựng sự sỉ nhục vô cùng; ngươi có thể cảm thấy rất gần Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh có thể làm một số công tác đối với ngươi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời bảo ngươi làm điều gì đó không phù hợp với những quan niệm của ngươi, ngươi vẫn có thể không quy phục, mà đúng hơn, ngươi có thể kiếm cớ, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, và trong những trường hợp nghiêm trọng, thậm chí còn chất vấn và chống trả Ngài. Đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng! Điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn còn bản tính chống đối Đức Chúa Trời, rằng ngươi không thực sự hiểu lẽ thật, và rằng ngươi không hề có sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Sau khi bị bãi nhiệm hoặc bị thanh trừ, trong thâm tâm một số người vẫn xét đoán Đức Chúa Trời và nói rằng Đức Chúa Trời không công chính. Họ thậm chí còn tranh cãi với Đức Chúa Trời và chống trả, gieo rắc những quan niệm của họ về Đức Chúa Trời và sự bất mãn với Đức Chúa Trời ở mọi nơi. Những người như thế này là ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời. Những người có bản tính ma quỷ sẽ không bao giờ thay đổi và nên bị bỏ mặc. Chỉ những ai có thể tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật trong mọi tình huống, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời, mới có hy vọng đạt được lẽ thật và đạt được sự thay đổi trong tâm tính. Trong những trải nghiệm của mình, ngươi phải học cách phân định giữa những trạng thái mà bề ngoài có vẻ bình thường. Ngươi có thể thổn thức và khóc trong khi cầu nguyện, hoặc cảm thấy rằng lòng mình rất yêu kính Đức Chúa Trời và rất gần với Đức Chúa Trời, tuy nhiên, những trạng thái này chỉ là công tác của Đức Thánh Linh và không biểu thị rằng ngươi là người yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi vẫn có thể yêu kính và vâng phục Đức Chúa Trời ngay cả khi Đức Thánh Linh không hoạt động, và khi Đức Chúa Trời làm những điều không phù hợp với quan niệm của ngươi, thì chỉ khi đó ngươi mới là người thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó ngươi mới là người có tâm tính sống đã thay đổi. Chỉ đây mới là một người có những sự thực tế của lẽ thật.

Ngươi bắt đầu chuyển hóa tâm tính từ đâu? Điều này bắt đầu từ việc hiểu bản tính của riêng mình. Đây là điều cốt yếu. Vậy, ngươi hiểu bản tính của mình bằng cách nào? Bằng cách phân định ngươi có những tâm tính bại hoại gì. Một khi ngươi đã phân định rõ những tâm tính bại hoại này thì ngươi sẽ hiểu được bản tính và thực chất của mình. Có một số người hỏi: “Tôi làm thế nào để hiểu tâm tính bại hoại của mình?” Tất nhiên, ngươi phải hiểu nó phù hợp với lời Đức Chúa Trời, và phân định nó phù hợp với lẽ thật. Vậy ngươi đưa điều này vào thực hành bằng cách nào? Bằng cách so sánh tâm tính bại hoại mà ngươi thể hiện với những lời Đức Chúa Trời đã mặc khải. Ngươi có thể so khớp được bao nhiêu thì ngươi nên phân định bấy nhiêu. Nếu ngươi có thể so khớp nhiều và phân định nhiều, thì ngươi sẽ có thể hiểu được tâm tính bại hoại của mình. Những người trong các ngươi đã có đức tin từ lâu và thực hành theo cách này suốt nhiều năm hiện có hiểu được bản tính của chính mình không? Chắc còn lâu mới hiểu được! Sự so sánh của ngươi phải đi theo một con đường; người ta không thể nói mà chẳng dựa trên điều gì cả. Ngươi phải đọc những lời Đức Chúa Trời về cách Ngài phơi bày thực chất bại hoại của con người nhiều hơn nữa. Ngươi phải tìm kiếm tất cả những từ này, sau đó đọc chúng thường xuyên và phản tỉnh bản thân thường xuyên, so sánh trạng thái của ngươi với những lời ấy. Một khi tâm tính bại hoại của ngươi hoàn toàn khớp, và ngươi cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời phơi bày chính xác trạng thái của ngươi, với độ chính xác cao, và rằng nó không sai ở bất kỳ điểm nào, thì chẳng phải ngươi sẽ bị thuyết phục sao? Một số người nói: “Hiểu được bản tính của chính mình thì có thể thay đổi nó”. Ai cũng nói được như vậy một cách dễ dàng. Nhưng ngươi hiểu nó thế nào? Phải có một con đường. Nếu có một con đường thì ngươi sẽ biết cách trải nghiệm. Nếu không có con đường thì ngươi chỉ đang hô hào khẩu hiệu: “Tất cả chúng ta phải hiểu bản tính của mình. Bản tính của chúng ta không tốt và chúng là bản tính của Sa-tan. Khi hiểu được thực chất và bản tính của mình thì chúng ta có thể chuyển hóa tâm tính của mình”. Sau khi ngươi hô hào xong thì chẳng làm gì thêm nữa, và chẳng ai có được sự hiểu biết gì. Đây là nói học thuyết mà không có con đường. Chẳng phải làm việc theo cách này sẽ gây vấn đề sao? Làm việc theo cách này sẽ có kết cục gì? Các ngươi thường hô to khẩu hiệu: “Chúng ta phải hiểu bản tính của mình! Tất cả chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời! Tất cả chúng ta phải quy phục Đức Chúa Trời! Tất cả chúng ta phải phủ phục trước Đức Chúa Trời! Tất cả chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời! Ai không yêu kính Đức Chúa Trời là không thể chấp nhận được!” Nói về những học thuyết này chẳng có tác dụng gì và không giải quyết được vấn đề. Ngươi hiểu bản tính con người như thế nào? Hiểu bản tính của ngươi thực ra có nghĩa là mổ xẻ những điều sâu thẳm trong tâm hồn ngươi – những điều trong cuộc sống của ngươi, và mọi lô-gic cũng như triết lý của Sa-tan mà ngươi đang sống theo – tức là sự sống Sa-tan mà ngươi đang sống theo. Chỉ bằng cách đào bới những điều trong sâu thẳm trong tâm hồn ngươi thì ngươi mới có thể hiểu được bản tính của mình. Làm thế nào để có thể đào bới những điều này? Chúng không thể được đào bới hoặc mổ xẻ chỉ bởi một hoặc hai vấn đề. Nhiều lần, sau khi ngươi hoàn thành việc gì đó, ngươi vẫn chưa hiểu được. Có thể mất ba hoặc năm năm, ngươi mới có thể nhận thức hoặc hiểu được dù chỉ một chút. Do đó, trong nhiều tình huống, ngươi phải tự suy ngẫm và tìm hiểu bản thân mình. Ngươi phải đào sâu và mổ xẻ bản thân mình phù hợp với lời Đức Chúa Trời thì mới thấy được kết quả. Khi sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật ngày càng sâu sắc, ngươi sẽ dần dần biết được bản tính và thực chất của chính mình thông qua việc tự suy ngẫm và tự hiểu.

Để biết được bản tính của ngươi, ngươi phải hiểu được nó thông qua một vài điều. Trước tiên, ngươi phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì ngươi thích. Điều này không đề cập đến những gì ngươi muốn ăn hoặc mặc, đúng hơn, nó có nghĩa là những thứ ngươi thích, những thứ ngươi ghen tị, những thứ ngươi tôn thờ, những thứ ngươi tìm kiếm và những thứ ngươi chú ý đến trong lòng mình, những kiểu người mà ngươi thích tiếp xúc, và các kiểu người mà ngươi ngưỡng mộ và thần tượng trong lòng. Ví dụ, hầu hết mọi người thích những người có địa vị cao, những người lịch lãm trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử, hoặc thích những ai nói những lời tâng bốc hùng hồn hoặc những ai khoe mẽ. Những điều nói ở trên là về những kiểu người mà họ muốn tiếp xúc. Còn đối với những điều mọi người thích, những điều này bao gồm sự sẵn lòng làm một số việc nào đó dễ làm, thích làm những việc mà người khác nghĩ là tốt và điều đó sẽ khiến mọi người tán dương và khen ngợi. Trong bản tính mọi người, có một đặc điểm chung trong những thứ họ thích. Đó là, họ thích những người, sự vật và sự việc mà người khác ghen tị vì vẻ bề ngoài, họ thích những người, sự vật và sự việc trông rất đẹp đẽ và sang trọng, và họ thích những người, sự vật và sự việc khiến người khác tôn sùng họ. Những thứ mà mọi người yêu thích này thì tuyệt vời, rực rỡ, tuyệt đẹp và to lớn. Hết thảy mọi người đều tôn sùng những điều này. Có thể thấy rằng mọi người không sở hữu bất kỳ lẽ thật nào, và họ cũng không có hình tượng giống con người đích thực. Việc tôn sùng những điều này không có chút ý nghĩa nào, vậy mà mọi người vẫn thích chúng. Những điều này mà mọi người thích có vẻ đặc biệt tốt cho những ai không tin vào Đức Chúa Trời, và chúng đều là những thứ con người đặc biệt sẵn lòng theo đuổi. Lấy ví dụ đơn giản: trong số những người ngoại đạo có những người hâm mộ cuồng nhiệt. Họ chạy theo các diễn viên hoặc ca sĩ, để xin những người đó ký tặng và viết lời đề tặng, hoặc bắt tay và ôm họ. Những điều này có tồn tại trong lòng các tín hữu không? Ngươi có thỉnh thoảng hát những bài hát của những người nổi tiếng mà ngươi tôn sùng không? Hay ngươi có thỉnh thoảng bắt chước họ và ăn mặc theo phong cách của họ, phong cách mà ngươi ao ước không? Ngươi biến những người nổi tiếng và nổi danh này thành đối tượng tôn sùng của ngươi và là hình mẫu để ngươi tôn sùng. Đây là những thứ phổ biến mà người ta thích. Chẳng phải các tín hữu thực sự tôn sùng những thứ này, những thứ mà người ngoại đạo tôn sùng sao? Trong thâm tâm, đại đa số mọi người đều vẫn một lòng tôn sùng chúng. Ngươi tin Đức Chúa Trời, và có vẻ như ngươi không còn theo đuổi những thứ đó một cách rõ ràng nữa. Tuy nhiên, ngươi vẫn ghen tị với những thứ đó trong lòng, và ngươi vẫn yêu thích những thứ đó. Thỉnh thoảng ngươi nghĩ: “Mình vẫn muốn nghe nhạc của họ, và mình vẫn muốn xem các chương trình truyền hình có họ diễn. Họ sống như thế nào nhỉ? Bây giờ họ đang ở đâu? Nếu mình có thể nhìn thấy họ và bắt tay họ thì thật tuyệt, và mình có chết cũng xứng đáng”. Bất kể mọi người tôn sùng ai thì họ cũng đều thích những thứ này. Có thể ngươi không có cơ hội hoặc không có điều kiện tiếp xúc với những người, sự vật, đồ vật này, nhưng những thứ này ở trong lòng ngươi. Những thứ mà con người theo đuổi và khao khát thuộc về xu hướng thế gian, những thứ này là của Sa-tan và ma quỷ, chúng bị Đức Chúa Trời khinh ghét, và không có bất kỳ lẽ thật nào. Những thứ mà con người đang có xu hướng khao khát khiến cho bản tính và thực chất của họ bị phát hiện. Sở thích của mọi người có thể nhìn thấy được từ cách họ ăn mặc. Một số người sẵn sàng mặc quần áo gây chú ý, sặc sỡ hoặc những trang phục kỳ quái. Họ sẵn lòng đeo những phụ kiện chưa ai từng đeo trước đây, và họ thích những thứ có thể thu hút người khác phái. Việc họ mặc những quần áo và phụ kiện này cho thấy sở thích của họ dành cho những thứ này trong cuộc sống và sâu thẳm trong lòng họ. Những thứ họ thích không đàng hoàng hay tử tế. Chúng không phải là những thứ mà một người bình thường nên theo đuổi. Trong việc họ yêu thích chúng, có sự bất chính. Quan điểm của họ giống y như quan điểm của con người trần tục. Người ta không thể thấy bất kỳ phần nào của điều này gắn kết với lẽ thật cả. Do đó, những gì ngươi thích, những gì ngươi chú trọng, những gì ngươi thờ phượng, những gì ngươi thèm muốn, và những gì ngươi nghĩ đến trong lòng mình mỗi ngày đều đại diện cho bản tính của ngươi. Xu hướng của ngươi đối với những thứ phàm tục này đủ để chứng minh rằng bản tính của ngươi là thích sự bất chính, và trong những tình huống nghiêm trọng, bản tính của ngươi tà ác và vô phương cứu chữa. Ngươi nên mổ xẻ bản tính mình theo cách này. Xem xét mình thích gì và từ bỏ gì trong cuộc sống. Ngươi có thể tốt với ai đó trong một thời gian, nhưng điều này không chứng tỏ rằng ngươi thích họ. Điều ngươi thật sự thích chính là điều trong bản tính của ngươi; ngay cả khi xương ngươi gãy ra, ngươi vẫn sẽ vui thích và không bao giờ từ bỏ nó. Điều này không dễ thay đổi. Hãy lấy việc tìm kiếm một người bạn đời làm ví dụ, người ta tìm kiếm người cùng loại với mình. Nếu một người phụ nữ thực sự yêu một ai đó, thì sẽ không ai có thể ngăn cản cô ấy. Thậm chí nếu có gãy chân thì cô vẫn muốn ở bên anh ta; cô vẫn sẽ muốn kết hôn với anh ta ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô phải chết. Làm sao có thể như vậy được? Đó là vì không ai có thể thay đổi được những gì sâu thẳm bên trong xương tủy con người, sâu thẳm bên trong lòng họ. Ngay cả khi một người đã chết, linh hồn của họ vẫn sẽ thích những điều tương tự; đây là những điều thuộc bản tính con người và chúng đại diện cho bản chất của một người. Những thứ mà con người yêu thích chứa đựng sự bất chính nào đó. Một số cho thấy rõ là họ thích những thứ đó, trong khi một số thì không; một số rất thích chúng, trong khi những người khác thì không; một số người có khả năng tự chủ, trong khi những người khác không thể kiểm soát bản thân. Một số người có thể chìm sâu vào những điều đen tối và tà ác, điều này chứng tỏ rằng họ không sở hữu sự sống. Một số người có thể vượt qua những cám dỗ của xác thịt và không bị những thứ đó chiếm giữ hay kìm hãm, điều đó chứng tỏ rằng họ có chút vóc giạc và tâm tính của họ đã được biến chuyển đôi chút. Một số người hiểu một số lẽ thật và cảm thấy rằng họ có sự sống và rằng họ yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, điều đó vẫn còn quá sớm và việc trải qua sự chuyển hóa tâm tính của một người là vấn đề không đơn giản. Bản tính và thực chất của một người có dễ hiểu không? Ngay cả khi ai đó hiểu một chút, họ cũng phải trải qua nhiều lần xoay vần mới đạt được sự hiểu biết đó, và ngay cả khi có một chút hiểu biết thì thay đổi cũng không phải chuyện dễ. Đây là tất cả những khó khăn mà con người phải đối mặt, và con người không thể biết mình nếu không có ý chí theo đuổi lẽ thật. Bất kể mọi người, các sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi có thể thay đổi như thế nào và bất kể thế giới có thể bị đảo lộn ra sao, nếu lẽ thật đang hướng dẫn ngươi từ bên trong, nếu lẽ thật đã bén rễ trong ngươi và lời Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc sống, sở thích, trải nghiệm và sự tồn tại của ngươi, thì tại thời điểm đó ngươi đã thực sự được chuyển hóa rồi. Hiện tại, cái gọi là sự chuyển hóa của con người chẳng qua là hợp tác một chút, có thể miễn cưỡng tiếp nhận việc bị tỉa sửa và xử lý, tích cực thực hiện bổn phận của mình, có chút nhiệt tình và đức tin, nhưng đây không thể được coi là sự chuyển hóa tâm tính và cũng không chứng tỏ rằng con người có sự sống. Đây chỉ là sở thích và khuynh hướng của con người – không gì hơn thế.

Để đạt được sự hiểu biết về bản tính, ngoài việc khám phá những điều mà con người thích trong bản tính của họ, một số khía cạnh quan trọng nhất gắn liền với bản tính của họ cũng cần được khám phá. Ví dụ, những quan điểm của con người về các sự việc, những phương pháp và mục tiêu của con người trong cuộc sống, những giá trị sống và cách nhìn cuộc sống của con người, cũng như những quan điểm và ý tưởng về mọi việc liên quan đến lẽ thật. Đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính. Vậy thì, cách nhìn cuộc sống của nhân loại bại hoại là gì? Có thể nói như thế này: “Người không vì mình thì trời tru đất diệt”. Mọi người đều sống cho bản thân mình; nói trắng ra, họ đang sống vì xác thịt. Họ đang sống chỉ để đưa thức ăn vào miệng mình. Sự tồn tại này thì khác với sự tồn tại của loài động vật như thế nào? Sống như thế này chẳng có giá trị gì chứ đừng nói đến ý nghĩa. Cách nhìn cuộc sống của một người liên quan đến những gì ngươi dựa vào để sống trên thế gian, ngươi sống vì điều gì và ngươi sống như thế nào – và đây là hết thảy những điều liên quan đến thực chất của bản tính con người. Thông qua việc mổ xẻ bản tính của con người, ngươi sẽ thấy rằng hết thảy mọi người đều chống đối Đức Chúa Trời. Họ đều là những con quỷ và không có người nào tốt thực sự. Chỉ bằng cách mổ xẻ bản tính của con người, ngươi mới có thể thực sự biết được sự bại hoại và thực chất của con người cũng như hiểu được con người thực sự thuộc về thứ gì, con người thực sự thiếu gì, họ nên được trang bị những gì và họ nên sống thể hiện ra một hình tượng giống con người như thế nào. Việc thực sự mổ xẻ bản tính của một người là điều không dễ dàng và không thể được thực hiện mà không trải nghiệm lời Đức Chúa Trời hoặc có những sự trải nghiệm thật.

Mùa xuân, năm 1999

Trước: Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ

Tiếp theo: Làm thế nào để biết bản tính con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger