96 Mọi người biết rõ hơn về Đức Chúa Trời qua công tác của lời

Intro

Trong thời kỳ sau rốt,

Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời

để hoàn thiện con người,

chứ không áp chế hay thuyết phục con người

bằng dấu kỳ, phép lạ,

vì chúng không làm rõ được quyền năng của Ngài.


Verse 1

Nếu Ngài chỉ làm những phép lạ, dấu kỳ,

thì sẽ không thể nào thể hiện được

tính hiện thực của Đức Chúa Trời,

và như thế, không thể hoàn thiện con người.


Pre-chorus 1

Ngài không hoàn thiện con người

bằng dấu kỳ, phép lạ,

mà dùng lời để chăm tưới và chăn dắt con người,

để họ hoàn toàn vâng phục

và có hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Đây là mục tiêu của công tác và lời Ngài.


Chorus

Đức Chúa Trời không dùng dấu kỳ,

phép lạ để hoàn thiện con người.

Thay vào đó, Ngài dùng lời

và nhiều cách làm việc

chẳng hạn như xử lý, tinh luyện,

tỉa sửa hay chu cấp những lời Ngài.

Ngài phán từ nhiều góc độ khác nhau

để hoàn thiện con người,

để cho họ có được

nhiều hiểu biết hơn về công tác,

sự khôn ngoan và diệu kỳ của Ngài.


Verse 2

Công tác mà Ngài làm hôm nay là việc thực,

và không có dấu kỳ, phép lạ,

vì chúng sẽ khiến

công tác thực tế của Ngài bị xáo trộn,

và Ngài sẽ không thể làm thêm một việc nào.


Pre-chorus 2

Nếu Đức Chúa Trời phán

Ngài dùng lời để hoàn thiện con người,

nhưng cũng cho họ thấy các phép lạ và dấu kỳ,

thì liệu có tỏ được đức tin của họ vào Ngài là thật?

Do đó, Ngài không làm những điều này.


Chorus

Đức Chúa Trời không dùng dấu kỳ,

phép lạ để hoàn thiện con người.

Thay vào đó, Ngài dùng lời

và nhiều cách làm việc

chẳng hạn như xử lý, tinh luyện,

tỉa sửa hay chu cấp những lời Ngài.

Ngài phán từ nhiều góc độ khác nhau

để hoàn thiện con người,

để cho họ có được

nhiều hiểu biết hơn về công tác,

sự khôn ngoan và diệu kỳ của Ngài.


Verse 3

Có quá nhiều tôn giáo trong con người.

Ngài đã đến trong thời kỳ sau rốt

để loại bỏ những điều siêu nhiên,

quan niệm tôn giáo của con người

và cho họ biết tính hiện thực của Ngài.


Pre-chorus 3

Ngài đã đến để loại bỏ

hình tượng một Đức Chúa Trời

chỉ là trừu tượng, tưởng tượng và không tồn tại.

Vì thế, lúc này điều quý giá nhất với ngươi

là có được hiểu biết về tính hiện thực.


Bridge

Tìm kiếm lẽ thật trong đức tin nơi Đức Chúa Trời,

và theo đuổi sự sống hơn là các dấu kỳ, phép lạ,

nên là mục tiêu của tất cả những ai

tin vào Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời không dùng dấu kỳ,

phép lạ để hoàn thiện con người.

Thay vào đó, Ngài dùng lời

và nhiều cách làm việc

chẳng hạn như xử lý, tinh luyện,

tỉa sửa hay chu cấp những lời Ngài.

Ngài phán từ nhiều góc độ khác nhau

để hoàn thiện con người,

để cho họ có được

nhiều hiểu biết hơn về công tác,

sự khôn ngoan và diệu kỳ của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Trước: 95 Ý nghĩa thực sự của “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Tiếp theo: 97 Đức Chúa Trời dùng lời để chinh phục toàn thể vũ trụ trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger