789 Ngươi nên biết Đức Chúa Trời thông qua công tác của Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, một người bình thường

đảm nhận công tác và sự ủy thác của Đức Chúa Trời.

Điều này nghĩa là Ngài đã đảm nhận công tác, chịu sự khổ đau

mà những người bình thường không thể chịu nổi.

Sự khổ đau này cho thấy Ngài tận tâm với con người,

sự sỉ nhục Ngài chịu, cái giá Ngài trả để cứu rỗi họ,

để chuộc tội lỗi cho họ và hoàn thành giai đoạn công tác này.

Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc con người khỏi thập giá.

Đây là cái giá được trả bằng máu,

cái giá được trả bằng sự sống, một cái giá không tạo vật nào trả được.

Vì Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời,

những gì Ngài có và là,

nên Ngài có thể chịu loại khổ đau và làm dạng công tác này.

Đây là điều không hữu thể nào

do Ngài tạo dựng có thể làm thay được cho Ngài, làm thay cho Ngài.

Đây chính là công tác của

Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển,

và là sự mặc khải về tâm tính Ngài.

Verse 2

Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời một lần nữa đã trở nên xác thịt

giống cách Ngài làm lần đầu.

Ngài vẫn bày tỏ lời của Ngài,

cũng như Ngài có gì và là gì.

Đức Chúa Trời hết lòng thực hiện công tác Ngài phải làm.

Ngài cũng dung thứ, chịu đựng

sự bất tuân và ngu dốt của con người.

Đức Chúa Trời luôn luôn mặc khải, luôn luôn mặc khải tâm tính của Ngài,

đồng thời cũng bày tỏ ý muốn của Ngài.

Nên từ khi tạo dựng nhân loại cho đến ngày nay, tâm tính

và ý muốn của Ngài,

những gì Ngài là, những gì Ngài có

luôn được cởi mở với mọi người,

chứ Ngài không bao giờ cố ý giấu giếm.

Thực tế là nhân loại không quan tâm đến những gì mà Đức Chúa Trời đang làm,

hay ý muốn của Ngài.

Và vì thế, đây chính là lý do tại sao

nhân loại lại không biết nhiều về Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 788 Con người không có sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 790 Ý muốn của Đức Chúa Trời mở ra cho mọi người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger