786 Con người biết Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm lời Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời có gì, là gì, thực chất, tâm tính Ngài

đều tỏ lộ cho con người biết trong lời Ngài.

Khi đưa lời Ngài vào thực hành, họ sẽ hiểu

mục đích, nguồn gốc và tác dụng dự định của chúng.

Đây là mọi điều họ phải nắm bắt, trải nghiệm,

đạt được để có sự sống và lẽ thật,

hiểu ý của Ngài, thay đổi được tâm tính,

có thể vâng theo sự sắp đặt, tể trị của Ngài.

Chorus 1

Rồi dần dần, con người sẽ hiểu biết về Đức Chúa Trời,

và họ cũng sẽ có được những mức độ kiến thức khác nhau về Ngài.

Verse 2

Và quá trình hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời

thông qua sự nếm trải, cảm nhận và chứng thực lời của Ngài

là sự tương giao đích thực giữa con người và Ngài,

nơi con người hiểu được những ý định của Ngài,

bắt đầu thực sự hiểu Ngài có gì và là gì,

cũng như biết tâm tính và thực chất của Ngài,

chắc chắn về quyền thống trị muôn vật của Ngài,

biết rõ về thân phận cũng như vị trí của Ngài.

Chorus 2

Con người sẽ ngày càng quan tâm, vâng lời Đức Chúa Trời,

sự tôn kính của họ sẽ ngày càng sâu sắc và thật hơn.

Bridge

Trong sự tương giao này, họ sẽ không chỉ có được

phép báp-tem cho sự sống và được cung cấp lẽ thật,

mà còn đạt được hiểu biết thật về Ngài,

được thay đổi, nhận được sự cứu rỗi.

Họ sẽ có sự thờ phượng và tôn kính

thực sự của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời.

Với sự tương giao này, con người sẽ trưởng thành

và tâm tính dần được thay đổi.

Verse 3

Đức tin của con người sẽ dần chuyển từ niềm tin mơ hồ

sang thực sự vâng lời, quan tâm, tôn kính.

Họ cũng sẽ không thụ động đi theo Ngài,

mà chuyển từ tiêu cực sang hành động tích cực.

Chorus 3

Chỉ bằng cách tương giao như thế họ mới đạt đến

hiểu biết và kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 784 Chỉ bằng cách biết đến công tác của Đức Chúa Trời ngươi mới có thể đi theo đến cùng

Tiếp theo: 787 Ngươi có thật sự hiểu Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về cuộc đời của Phi-e-rơ

Phi-e-rơ là tấm gương mà Đức Chúa Trời giới thiệu cho nhân loại, ông là một nhân vật nổi tiếng. Tại sao một người bình thường như vậy...

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger