77 Sự phán xét của Đức Chúa Trời tỏ lộ sự công chính và thánh khiết của Ngài

Verse 1

Những lời Đức Chúa Trời đang phán hôm nay

chính là để phán xét các tội lỗi và sự bất chính của con người,

để rủa sả sự dấy loạn của họ,

cũng như để hành phạt thói dối trá và sự quanh co của họ.

Nếu những điều họ nói và những điều họ làm

không phù hợp với ý muốn của Ngài, Ngài sẽ phán xét bọn họ,

Ngài sẽ lên án rằng sự thách thức của con người chính là tội lỗi.

Đây là công tác cho thấy toàn bộ sự thánh khiết của Ngài.

Verse 2

Đức Chúa Trời đang phán dạy theo các nguyên tắc phán xét.

Bằng cách rủa sả sự phản nghịch, phơi bày những mặt xấu của con người,

và bằng cách phán xét sự bất chính của con người,

Ngài tỏ lộ tâm tính công chính của Ngài.

Sự thánh khiết của Ngài có nghĩa là Ngài rất công chính.

Ngài phán và làm công tác phán xét, chinh phục dựa trên tâm tính bại hoại của các ngươi.

Pre-chorus 1

Chỉ có công tác này mới là thực tế,

mới làm nổi bật sự thánh khiết của Ngài.

Chorus

Nhờ những phán xét đó, mà các ngươi đã có thể thấy được rằng:

Đức Chúa Trời rất thánh khiết và rất công chính.

Ngài công chính và thánh khiết.

Đó là lý do Ngài đã phán xét, trút cơn thịnh nộ lên các ngươi, trút cơn thịnh nộ lên các ngươi.

Verse 3

Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự công chính

của Ngài khi thấy cái cách mà con người tỏ ra phản nghịch,

và Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự thánh khiết

khi thấy toàn bộ sự bẩn thỉu của con người.

Điều đó là đủ để chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết,

cũng như Ngài không hề có chút hủ bại nào,

rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời thánh khiết

nhưng cũng sống trong vùng đất ô uế, nhưng cũng sống trong vùng đất nhơ bẩn.

Verse 4

Nếu Ngài là một con người rất bình thường, một người bình thường tự làm mình vấy bẩn cùng với những người khác,

nếu không công chính

hay không có bất kỳ yếu tố nào của sự thánh khiết,

thì Ngài sẽ không có đủ tư cách để phán xét sự bất chính của nhân loại dơ bẩn,

hay sẽ không có đủ tư cách để phán xét toàn thể nhân loại.

Pre-chorus 2

Làm sao một người nhơ bẩn lại có thể phán xét

phán xét một người cũng nhơ bẩn như chính bản thân họ được cơ chứ?

Chorus

Nhờ những phán xét đó, mà các ngươi đã có thể thấy được rằng:

Đức Chúa Trời rất thánh khiết và rất công chính.

Ngài công chính và thánh khiết.

Đó là lý do Ngài đã phán xét, trút cơn thịnh nộ lên các ngươi, trút cơn thịnh nộ lên các ngươi.

Outro

Đức Chúa Trời thánh khiết chính là Đấng duy nhất có quyền để phán xét con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 76 Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt để phán xét toàn thể nhân loại

Tiếp theo: 78 Thấy được hình tượng của Con người trong sự phán xét và hình phạt của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Về cuộc đời của Phi-e-rơ

Phi-e-rơ là tấm gương mà Đức Chúa Trời giới thiệu cho nhân loại, ông là một nhân vật nổi tiếng. Tại sao một người bình thường như vậy...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger