63 Phán xét là cách Đức Chúa Trời chủ yếu dùng để hoàn thiện con người

Chorus

Làm sao Đức Chúa Trời hoàn thiện con người?

Nhờ vào tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Sự công chính và sự oai nghi,

thịnh nộ, rủa sả và phán xét,

tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu như vậy.

Và với sự phán xét, Ngài hoàn thiện con người.


Verse 1

Một vài người không hiểu điều này,

và họ hỏi vì sao,

vì sao Đức Chúa Trời chỉ có thể hoàn thiện con người,

hoàn thiện con người thông qua sự phán xét và rủa sả?

Nếu Đức Chúa Trời rủa sả con người, chẳng phải con người sẽ chết sao?


Verse 2

Họ hỏi: "Nếu Đức Chúa Trời phán xét con người, chẳng phải con người sẽ bị kết án?"

Vậy làm sao con người vẫn có thể được hoàn thiện?

Đó là những câu hỏi của những người

đơn giản là không biết đến công việc của Đức Chúa Trời.


Chorus

Làm sao Đức Chúa Trời hoàn thiện con người?

Nhờ vào tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Sự công chính và sự oai nghi,

thịnh nộ, rủa sả và phán xét,

tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu như vậy.

Và với sự phán xét, Ngài hoàn thiện con người.


Verse 3

Điều Đức Chúa Trời rủa sả là sự bất tuân của con người,

và điều Ngài phán xét là tội lỗi của con người.

Mặc dù Ngài phán một cách hà khắc, không có chút tình cảm,

bằng những lời nghiêm khắc này, Ngài phơi bày bản chất bên trong con người.


Pre-chorus

Nhờ vào phán xét này,

con người thấy bản chất của xác thịt,

do đó con người đầu phục và vâng lời trước Đức Chúa Trời.


Chorus

Làm sao Đức Chúa Trời hoàn thiện con người?

Nhờ vào tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Sự công chính và sự oai nghi,

thịnh nộ, rủa sả và phán xét,

tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu như vậy.

Và với sự phán xét, Ngài hoàn thiện con người.


Bridge

Xác thịt con người là tội lỗi, và thuộc về Satan,

không vâng lời, và là đối tượng cho hình phạt của Đức Chúa Trời.

Vậy nên, để con người biết về bản thân,

sự phán xét của Đức Chúa Trời phải xảy đến với họ.

Mọi hình thức tinh luyện phải được sử dụng.

Chỉ khi đó, công tác của Đức Chúa Trời mới đạt hiệu quả.

Phán xét là cách chủ yếu Đức Chúa Trời dùng

để hoàn thiện con người.


Chorus

Làm sao Đức Chúa Trời hoàn thiện con người?

Nhờ vào tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Sự công chính và sự oai nghi,

thịnh nộ, rủa sả và phán xét,

tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu như vậy.

Và với sự phán xét, Ngài hoàn thiện con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Trước: 62 Đức Chúa Trời sẽ phán xét và làm tinh sạch tất cả những ai đến trước ngôi Ngài

Tiếp theo: 64 Ý nghĩa nội tại của công tác chinh phục

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger