75 Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Verse 1

Dù Đức Chúa Trời đã phán nhiều với các ngươi

về sự phán xét và hình phạt,

nhưng chưa thực hiện chúng trên các ngươi,

thực sự là chưa thực hiện trên các ngươi.


Verse 2

Ngài đã đến để công tác và phán lời.

Dù lời Ngài có nghiêm khắc,

nhưng chúng được phán để phán xét

về sự bại hoại và phản nghịch của các ngươi.


Verse 3

Mục đích Đức Chúa Trời làm như vậy

không phải là để làm hại con người,

mà để cứu họ khỏi trướng Sa-tan.

Lời Ngài nghiêm khắc để đạt được kết quả.


Pre-chorus 1

Chỉ thông qua cách làm việc như vậy,

nhân loại mới biết bản thân,

và họ mới có thể thoát khỏi

tâm tính đầy dấy loạn của mình.


Chorus

Dù lời Ngài có nghiêm khắc,

nhưng chúng đều là để cứu rỗi con người,

vì Ngài chỉ đang phán lời,

không trừng phạt xác thịt con người.

Lời Ngài giúp họ sống trong sự sáng,

biết sự sáng tồn tại và rất quý giá,

biết lời Ngài có lợi cho con người,

và biết Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi.


Verse 4

Công tác của lời có ý nghĩa lớn lao:

Con người có thể hiểu và thực hành lẽ thật,

đạt được những thay đổi trong tâm tính,

biết mình và công tác của Ngài.


Verse 5

Chỉ bằng cách công tác qua lời phán

mới có thể truyền đạt mối quan hệ

giữa Đức Chúa Trời với con người.

Và chỉ lời mới giải thích được lẽ thật.


Verse 6

Đó là cách tốt nhất để chinh phục con người.

Ngoài cách phán ra lời Ngài,

không gì giúp con người hiểu rõ hơn

về lẽ thật và công tác của Ngài.


Pre-chorus 2

Ngài phán trong giai đoạn công tác cuối

để mở ra những lẽ thật, nhiệm mầu bí ẩn,

giúp con người có được con đường thật, sự sống,

từ đó đáp ứng được ý muốn của Ngài.


Chorus

Dù lời Ngài có nghiêm khắc,

nhưng chúng đều là để cứu rỗi con người,

vì Ngài chỉ đang phán lời,

không trừng phạt xác thịt con người.

Lời Ngài giúp họ sống trong sự sáng,

biết sự sáng tồn tại và rất quý giá,

biết lời Ngài có lợi cho con người,

và biết Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người

Trước: 74 Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 76 Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt để phán xét toàn thể nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger