59 Công tác phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đi sâu hơn công tác cứu chuộc

Intro

Công tác của Đức Chúa Trời

đã tiến triển theo thời đại mới.

Sự phán xét sẽ gột sạch sự phản nghịch,

những điều ô uế của con người.


Verse 1

Trong suốt giai đoạn công tác cứu chuộc,

Ngài phải ban ân điển để con người hưởng thụ,

để họ có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi

và được tha tội thông qua ân điển.


Chorus

Giờ đây, Ngài vạch trần sự bất chính bằng

hình phạt và phán xét, bằng cách

dùng lời của Ngài để đánh đòn,

để vạch trần và sửa dạy loài người,

để họ có thể được cứu rỗi.

Đây là công tác sâu hơn sự cứu chuộc.


Verse 2

Ân điển trong Thời đại Ân điển

đã đủ cho, cho con người tận hưởng.

Giờ đã trải nghiệm ân điển ấy,

họ không còn được tận hưởng nó nữa.

Công tác này hiện không được làm nữa.

Giờ Ngài cứu rỗi họ qua sự phán xét của lời.

Họ bị phán xét, hành phạt và tinh luyện,

sau đó tâm tính họ được thay đổi.


Pre-chorus

Chẳng phải tất cả đều là

nhờ lời phán của Ngài sao?


Chorus

Giờ đây, Ngài vạch trần sự bất chính bằng

hình phạt và phán xét, bằng cách

dùng lời của Ngài để đánh đòn,

để vạch trần và sửa dạy loài người,

để họ có thể được cứu rỗi.

Đây là công tác sâu hơn sự cứu chuộc.


Bridge

Mỗi giai đoạn công tác được thực hiện phù hợp

với tiến bộ của loài người và thời đại.

Toàn bộ công tác đều ý nghĩa,

được thực hiện vì sự cứu rỗi sau cuối,

cũng là để nhân loại có một đích đến tốt đẹp

và cuối cùng có thể được phân loại theo loại.


Chorus

Giờ đây, Ngài vạch trần sự bất chính bằng

hình phạt và phán xét, bằng cách

dùng lời của Ngài để đánh đòn,

để vạch trần và sửa dạy loài người,

để họ có thể được cứu rỗi.

Đây là công tác sâu hơn sự cứu chuộc.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 58 Có thể làm gì để thay đổi bản tính tội lỗi của con người?

Tiếp theo: 60 Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt phân chia nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger