744 Bằng chứng về chiến thắng của Gióp trước Sa-tan

Verse 1

Hãy nhìn cách Gióp vâng phục Đức Chúa Trời:

Ông nói: “Tôi đến trần trụi, thì đi cũng vậy.”

Lời ông chứng tỏ ông đã thắng Sa-tan.

Ông cũng nói: “Đức Giê-hô-va ban,

thì Đức Giê-hô-va lại lấy đi.

Đức Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài.”

Verse 2

Lời Gióp đã chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời

quan sát bề sâu của lòng con người.

Đức Chúa Trời thấu tâm trí của họ.

Lời Gióp chứng tỏ việc Ngài chấp thuận ông là không sai,

rằng con người được Ngài chấp thuận này là công chính.

Chorus

“Đức Giê-hô-va ban, Đức Giê-hô-va lại lấy đi.

Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài.”

Những lời này là chứng ngôn của Gióp cho Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài, danh Ngài.”

Verse 3

Những lời bình thường của Gióp đã khiến Sa-tan sợ,

khiến nó hổ thẹn và tháo chạy trong hoảng loạn.

Sa-tan bị bất lực, không làm được gì.

Lời Gióp khiến Sa-tan thấy được sức mạnh,

cũng như sự kỳ diệu trong những việc làm,

việc làm tuyệt vời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Chorus

“Đức Giê-hô-va ban, Đức Giê-hô-va lại lấy đi.

Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài.”

Những lời này là chứng ngôn của Gióp cho Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài, danh Ngài.”

Bridge

Những lời này khiến Sa-tan thấy sức hút tuyệt vời của người

có tấm lòng được con đường của Đức Chúa Trời dẫn dắt.

Chúng chứng minh với Sa-tan sức sống hết sức mãnh liệt

của một con người rất nhỏ bé và tầm thường

trong việc luôn lánh khỏi điều ác, kính sợ Đức Chúa Trời,

xa lánh điều ác và kính sợ Ngài.

Chorus

“Đức Giê-hô-va ban, Đức Giê-hô-va lại lấy đi.

Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài.”

Những lời này là chứng ngôn của Gióp cho Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va, Giê-hô-va, chúc tụng danh Ngài, danh Ngài.”

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 743 Chỉ những ai kính sợ Đức Chúa Trời mới sống có phẩm cách

Tiếp theo: 745 Chứng ngôn của Gióp đã đánh bại Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Khi Đức Chúa Trời đưa ra những yêu cầu cho con người mà họ khó giải thích, và khi lời Ngài đánh thẳng vào lòng người và con người dâng lên...

Chương 26

Trong tất cả những lời nói của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng, ngày của Đức Chúa Trời đang ngày một đến gần, như thể ngay ở trước...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger