745 Chứng ngôn của Gióp đã đánh bại Sa-tan

Verse 1

Khi Gióp lần đầu trải qua những thử luyện,

ông đã bị tước hết của cải và

tước luôn cả con cái của mình,

nhưng Gióp đã không hề gục ngã

hay nói lời nào xúc phạm Đức Chúa Trời.


Verse 2

Ông đã vượt qua cám dỗ của Sa-tan.

Ông cũng đã vượt qua việc mất tài sản

và mất hết con cái của mình.

Ông đã vâng phục Đức Chúa Trời

khi Ngài lấy đi mọi thứ của ông.


Bridge 1

Gióp đã vâng phục Đức Chúa Trời,

tạ ơn, ngợi ca Ngài vì điều Ngài đã làm.

Đây là hành vi, chứng ngôn

của Gióp qua sự thử luyện đầu tiên của Ngài.


Verse 3

Khi Gióp trải qua lần thử luyện thứ hai,

Sa-tan đã ra tay hành hạ ông.

Gióp đã cảm nghiệm nỗi đau chưa từng,

nhưng chứng ngôn của ông vẫn khiến

tất cả mọi người phải ngạc nhiên.


Verse 4

Ông đã dùng sức mạnh cũng như lòng tin,

sự kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời

để một lần nữa đánh bại Sa-tan.

Cách cư xử, chứng ngôn của ông

lần nữa được Đức Chúa Trời chấp thuận.


Bridge 2

Và trong sự thử luyện này,

Gióp đã dùng hành động để nói với Sa-tan rằng:

Đau đớn xác thịt không thể thay đổi

sự vâng phục, đức tin của ông với Đức Chúa Trời.


Verse 5

Đau đớn không thể lấy đi sự tận tâm,

sự kính sợ và vâng phục Ngài của ông.

Ông sẽ không rời bỏ Đức Chúa Trời

hay không từ bỏ sự trọn vẹn,

đức hạnh của mình trước cái chết.


Verse 6

Tất cả sự quyết tâm của Gióp đã

biến Sa-tan thành một kẻ hèn nhát.

Đức tin của ông khiến nó run rẩy.

Sự mãnh liệt mà ông chiến đấu với

Sa-tan đã khiến nó vô cùng căm hận.


Verse 7

Sự trọn vẹn và ngay thẳng của Gióp

khiến Sa-tan không làm gì được ông.

Sa-tan đã từ bỏ sự tấn công

và toàn bộ sự cáo buộc Gióp

mà nó đã đưa ra trước Đức Chúa Trời,

trước Đức Chúa Trời.


Bridge 3

Gióp đã vượt qua thế gian,

ông đã vượt qua xác thịt,

ông đã vượt qua Sa-tan,

ông đã vượt qua sự chết.

Ông đã hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời.

Ông đã hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời.


Outro

Gióp đã đứng ra làm chứng

qua những thử luyện này,

thực sự sống bày tỏ ra sự trọn vẹn,

bày tỏ ra sự ngay thẳng,

mở rộng những nguyên tắc sống của mình

về việc kính sợ Ngài, xa lánh điều ác.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 744 Bằng chứng về chiến thắng của Gióp trước Sa-tan

Tiếp theo: 746 Những việc làm công chính của Gióp đã đánh bại Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger