748 Đức tin thật và sự vâng phục của Gióp đối với Đức Chúa Trời

Verse 1

Trong nhiều thập kỷ,

Gióp đã thấy được việc làm của

Giê-hô-va và được Ngài ban phước lành.

Những phước lành này

khiến ông thấy như mắc nợ,

vì chưa làm được gì cho Đức Chúa Trời

nhưng lại nhận được

những phúc lành và ân điển lớn lao.


Verse 2

Vì thế trong ông luôn cầu nguyện

có thể đền đáp Ngài,

hy vọng sẽ có cơ hội để làm chứng

cho những việc làm và sự vĩ đại của Ngài,

hy vọng sự vâng phục của ông

sẽ được kiểm chứng,

đức tin của ông được tinh sạch

và được Ngài chấp thuận.


Chorus 1

Khi sự thử luyện đến,

ông biết rằng Ngài đã lắng nghe.

Gióp trân quý cơ hội ấy hơn bất cứ điều gì khác.

Ông biết mình không thể coi nhẹ thử luyện này,

vì mong ước của cả đời ông

nay đã có thể thực hiện.

Đây cũng là lúc

sự vâng phục và tôn kính của ông

có thể được kiểm chứng và làm cho tinh sạch.

Nghĩa là ông có cơ hội

đạt sự chấp thuận của Ngài,

từ đó mang ông đến gần hơn với Đức Chúa Trời.


Verse 3

Đức tin ấy giúp ông trở nên hoàn thiện hơn

và hiểu biết hơn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Gióp cũng trở nên biết ơn Ngài hơn

vì những phúc lành và ân điển Ngài đã ban cho,

và ông càng ngợi ca

những việc làm của Ngài hơn.


Verse 4

Gióp càng kính sợ

và tôn kính Đức Chúa Trời hơn;

thêm khao khát sự đáng mến của Ngài hơn nữa

và cả sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài.

Dù Gióp vẫn kính sợ Ngài và xa lánh cái ác,

thì đức tin và hiểu biết của ông

đã tiến bộ rất nhanh.


Chorus 2

Đức tin ông lớn hơn,

sự vâng phục cũng đạt vị trí chắc chắn;

sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông

thêm sâu sắc hơn.

Dù linh hồn và sự sống của ông đã bị biến đổi,

nhưng Gióp thấy sự biến đổi ấy là chưa đủ,

cũng không làm chậm quá trình tiến bộ của ông.

Khi tính toán những gì

mình đạt được từ sự thử luyện

và cân nhắc đến những thiếu sót của chính mình,

ông vẫn cầu nguyện, chờ đợi sự thử luyện mới.


Outro

Gióp khao khát đức tin, sự vâng phục và

sự kính sợ Đức Chúa Trời của mình

được nâng tầm

trong sự thử luyện tiếp theo của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 747 Tại sao Gióp có thể tôn kính Đức Chúa Trời?

Tiếp theo: 749 Thái độ của Gióp đối với những phúc lành của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger