748 Đức tin thật và sự vâng phục của Gióp đối với Đức Chúa Trời

Verse 1

Trong nhiều thập kỷ, Gióp đã thấy được việc làm của

Giê-hô-va và được Ngài ban phước lành.

Những phước lành này khiến ông thấy như mắc nợ,

vì chưa làm được gì cho Đức Chúa Trời

nhưng lại nhận được những phúc lành và ân điển lớn lao.

Verse 2

Vì thế trong ông luôn cầu nguyện có thể đền đáp Ngài,

hy vọng sẽ có cơ hội để làm chứng

cho những việc làm và sự vĩ đại của Ngài,

hy vọng sự vâng phục của ông sẽ được kiểm chứng,

đức tin của ông được tinh sạch và được Ngài chấp thuận.

Chorus 1

Khi sự thử luyện đến, ông biết rằng Ngài đã lắng nghe.

Gióp trân quý cơ hội ấy hơn bất cứ điều gì khác.

Ông biết mình không thể coi nhẹ thử luyện này,

vì mong ước của cả đời ông nay đã có thể thực hiện.

Đây cũng là lúc sự vâng phục và tôn kính của ông

có thể được kiểm chứng và làm cho tinh sạch.

Nghĩa là ông có cơ hội đạt sự chấp thuận của Ngài,

từ đó mang ông đến gần hơn với Đức Chúa Trời.

Verse 3

Đức tin ấy giúp ông trở nên hoàn thiện hơn

và hiểu biết hơn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Gióp cũng trở nên biết ơn Ngài hơn

vì những phúc lành và ân điển Ngài đã ban cho,

và ông càng ngợi ca những việc làm của Ngài hơn.

Verse 4

Gióp càng kính sợ và tôn kính Đức Chúa Trời hơn;

thêm khao khát sự đáng mến của Ngài hơn nữa

và cả sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài.

Dù Gióp vẫn kính sợ Ngài và xa lánh cái ác,

thì đức tin và hiểu biết của ông đã tiến bộ rất nhanh.

Chorus 2

Đức tin ông lớn hơn, sự vâng phục cũng đạt vị trí chắc chắn;

sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông thêm sâu sắc hơn.

Dù linh hồn và sự sống của ông đã bị biến đổi,

nhưng Gióp thấy sự biến đổi ấy là chưa đủ,

cũng không làm chậm quá trình tiến bộ của ông.

Khi tính toán những gì mình đạt được từ sự thử luyện

và cân nhắc đến những thiếu sót của chính mình,

ông vẫn cầu nguyện, chờ đợi sự thử luyện mới.

Outro

Gióp khao khát đức tin, sự vâng phục và

sự kính sợ Đức Chúa Trời của mình được nâng tầm

trong sự thử luyện tiếp theo của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 747 Tại sao Gióp có thể tôn kính Đức Chúa Trời?

Tiếp theo: 749 Thái độ của Gióp đối với những phúc lành của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger