749 Thái độ của Gióp đối với những phúc lành của Đức Chúa Trời

Verse 1

Trong lòng Gióp đã tin rằng mọi thứ ông sở hữu

được Đức Chúa Trời ban cho, không phải tự ông làm ra.

Ông không xem phước lành như những thứ để lợi dụng,

thay vào đó ông đã giữ vững con đường mình nên giữ

như kim chỉ nam để sống.

Chorus

Gióp chưa từng thích thú hay tỏ ra vui mừng tột độ

vì những phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban,

không ngó lơ con đường hay quên đi ân điển của Ngài

vì những phước lành mà ông thường xuyên vui hưởng.

Verse 2

Gióp nâng niu những phước lành, tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nhưng ông không ham mê những phước lành hay muốn kiếm thêm.

Ông không bao giờ làm bất cứ điều gì để đạt được phước lành,

cũng không lo đánh mất hay thiếu phước lành từ Đức Chúa Trời, oh.

Chorus

Gióp chưa từng thích thú hay tỏ ra vui mừng tột độ

vì những phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban,

không ngó lơ con đường hay quên đi ân điển của Ngài

vì những phước lành mà ông thường xuyên vui hưởng.

Woo, whoa, whoa.

Gióp chưa từng thích thú hay tỏ ra vui mừng tột độ

vì những phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban,

không ngó lơ con đường hay quên đi ân điển của Ngài

vì những phước lành mà ông thường xuyên vui hưởng. Oh oh.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 748 Đức tin thật và sự vâng phục của Gióp đối với Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 750 Những nguyên nhân khiến Gióp được Đức Chúa Trời chấp thuận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Chương 37

Suốt các thời đại, trong tất cả các công việc Ta đã làm, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi các phương pháp làm việc phù hợp của Ta. Vì lý do này,...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger