331 Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời là để ngươi sống trong xác thịt không?

1 Mọi người đều đang lừa dối Đức Chúa Trời; tất cả họ đều biết cách uống thêm chất dinh dưỡng bổ sung, nhưng không cảm thấy bồn chồn vì Đức Chúa Trời – đây có phải là phụng sự Đức Chúa Trời không? Đây có phải là yêu Đức Chúa Trời không? Chẳng trách suốt ngày họ vô tư lự, nhàn rỗi và im lìm. Nhưng ngay cả như vậy, một số người vẫn chưa thỏa mãn, và tự tạo ra nỗi buồn cho riêng họ. Đây là điều được gọi là quá đa cảm về bản thân ngươi! Có phải Đức Chúa Trời đã khiến ngươi cảm thấy đầy đau khổ không? Chẳng phải đây là tự chuốc khổ vào thân sao? Không ân điển nào trong số những ân điển của Đức Chúa Trời đủ tiêu chuẩn là nguồn hạnh phúc của ngươi sao? Ngươi không khi nào để tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và ngươi đã tiêu cực, bệnh hoạn, và đau buồn – tại sao lại như vậy?

2 Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời là làm ngươi sống trong xác thịt không? Ngươi không biết ý muốn của Đức Chúa Trời, không thoải mái trong chính lòng mình, ngươi càu nhàu và than oán, suốt ngày rầu rĩ, và xác thịt ngươi chịu sự đau đớn và hành hạ. Ngươi yêu cầu rằng những người khác ngợi khen Đức Chúa Trời giữa hình phạt, rằng họ vượt qua hình phạt, và không bị nó trói buộc – ấy thế mà ngươi lại rơi vào nó và không thể thoát ra. Phải mất nhiều năm để tích cực noi theo “tinh thần tự hy sinh” này. Khi ngươi rao giảng những lời lẽ và học thuyết, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi có biết bản thân mình không? Ngươi đã gạt bản thân mình sang một bên chưa? Ngươi có thật sự yêu Đức Chúa Trời không? Ngươi đã gạt những tiền đồ và số phận của mình sang một bên chưa?

Chuyển thể từ “Chương 40” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 330 Ngươi đã cảm nhận được niềm hy vọng của Đức Chúa Trời đối với mình chưa?

Tiếp theo: 332 Bốn phương châm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 44 và 45

Kể từ khi Đức Chúa Trời nói với con người về “tình yêu dành cho Đức Chúa Trời” – một bài học thâm thúy nhất trong tất cả các bài học – Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger