227 Liệu có phải toàn bộ Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Intro

Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh và Đức Chúa Trời là một.

Họ tin mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán,

và tất cả chúng đều được phán bởi Ngài.

Verse 1

Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí nghĩ rằng

dù con người viết sáu mươi sáu sách Tân Ước và Cựu Ước,

nhưng tất cả đều do Đức Chúa Trời soi dẫn,

và chúng là ghi chép lời phán của Đức Thánh Linh.

Đây là cách hiểu sai lầm của con người,

không hoàn toàn phù hợp với cả thực tế.

Thực ra, ngoài các cuốn sách về tiên tri,

đa phần Cựu Ước là ghi chép lịch sử.

Pre-chorus 1

Một số thư tín của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người,

và một số đến từ sự khai sáng, sự khai sáng của Đức Thánh Linh.

Chorus

Đó là một sự phạm thượng và sai lầm tồi tệ

khi những ghi chép, thư tín của con người

được xem như lời của Đức Thánh Linh

phán với các hội thánh!

Verse 2

Các thư tín của Phao-lô đến từ công tác của một con người,

là kết quả sự khai sáng của Đức Thánh Linh.

Chúng đã được viết cho các hội thánh

để động viên và khích lệ các anh chị em.

Chúng không phải lời được phán bởi Đức Thánh Linh.

Phao-lô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh.

Không thấy những khải tượng như Giăng, ông cũng không phải một tiên tri.

Những thư tín này dành cho các hội thánh của thời ấy.

Pre-chorus 2

Những lời khai trí, tích cực ông nói với mọi người đều đúng đắn,

nhưng chúng không thể đại diện cho Đức Chúa Trời hay lời phán của Đức Thánh Linh.

Chorus

Đó là một sự phạm thượng và sai lầm tồi tệ

khi những ghi chép, thư tín của con người

được xem như lời của Đức Thánh Linh

phán với các hội thánh!

Được phán với các hội thánh!

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 226 Ba Ngôi có tồn tại không?

Tiếp theo: 228 Hết thảy những ai dùng Kinh Thánh để lên án Đức Chúa Trời đều là những người Pha-ri-si

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger