194 Sự nhập thể của Đức Chúa Trời có phải là một việc đơn giản không?

Verse 1

Với con người, Đức Chúa Trời là Thần

không thể chạm vào hay thấy được.

Vì ba giai đoạn công tác

của Đức Chúa Trời trên đất,

đó là giai đoạn sáng thế,

cứu chuộc, và hủy diệt,

nên Ngài xuất hiện công tác giữa họ

vào thời điểm khác nhau.


Pre-chorus 1

Lần đến đầu tiên của Đức Chúa Trời

là Thời đại Cứu chuộc;

dĩ nhiên là Ngài đã đến

trong một gia đình Do Thái.

Ngài đã đích thân công tác

để dùng xác thịt nhập thể của Ngài

làm của lễ chuộc tội

trong công tác cứu chuộc của Ngài.


Chorus 1

Nên những người đầu tiên thấy Ngài

là người Do Thái trong Thời đại Ân điển.

Đó là lần đầu tiên Ngài công tác trong xác thịt.

Nên những người đầu tiên thấy Ngài

là người Do Thái trong Thời đại Ân điển.

Đó là lần đầu tiên Ngài công tác trong xác thịt.


Verse 2

Trong Thời đại Vương quốc,

công tác của Ngài là chinh phục, hoàn thiện.

Nên lần nữa trong xác thịt,

Ngài làm việc chăn dắt.

Ở hai giai đoạn công tác cuối,

Ngài không còn là Thần vô hình nữa,

mà là một bản thể Thần

được thể hiện bằng xác thịt.


Pre-chorus 2

Nên trong mắt nhân loại,

Ngài lại trở thành con người

và không có chút dáng vẻ nào

của Đức Chúa Trời.

Con người đã thấy Ngài là nam

và thấy Ngài là nữ,

điều này đang khiến họ bối rối

và kinh ngạc nhất.


Chorus 2

Rất nhiều lần công tác phi thường

của Đức Chúa Trời

đập tan những niềm tin xưa cũ,

khiến mọi người sững sờ.

Rất nhiều lần công tác phi thường

của Đức Chúa Trời

đập tan những niềm tin xưa cũ.


Bridge

Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Thánh Linh,

là Thần uy lực gấp bảy lần hay Thần toàn diện,

mà Ngài còn là một con người bình thường.

Ngài có thể trở thành nữ hay nam.

Cả hai đều được sinh ra bởi con người,

nhưng Họ không thực sự giống nhau.

Một người đã được thai dựng

bởi Đức Thánh Linh,

người kia sinh ra từ con người,

dù bắt nguồn trực tiếp từ Thần.


Outro

Họ đều là xác thịt nhập thể

làm công tác của Đức Chúa Cha,

nhưng một người làm công tác cứu chuộc,

còn người kia thì chinh phục.

Cả hai đều đại diện cho Đức Chúa Cha,

nhưng một người là Đấng Cứu Chuộc

nhân từ và yêu thương,

còn người kia là Đấng Công Chính,

đầy phán xét và thịnh nộ.

Một người là Đấng Chỉ Huy,

thực hiện công tác cứu chuộc,

người kia là Đức Chúa Trời

công chính, Đấng chinh phục.

Họ đều là xác thịt nhập thể

làm công tác của Đức Chúa Cha,

đều làm công tác của Đức Chúa Cha.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Trước: 193 Điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho hết thảy mọi người là tâm tính công chính của Ngài

Tiếp theo: 195 Đức Chúa Trời có đơn giản như ngươi tưởng?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger