195 Đức Chúa Trời có đơn giản như ngươi tưởng?


Verse 1

Trong nhiều năm,

loài người không chỉ nhìn thấy Thần,

không chỉ thấy một con người

hay một người nam,

mà cả nhiều điều khác

không giống với những quan niệm

của loài người;

như vậy, loài người chẳng bao giờ có thể

hiểu thấu Ngài hoàn toàn.

Họ cứ nửa tin nửa ngờ Ngài –

như thể Ngài tồn tại,

nhưng cũng chỉ như giấc mơ hão huyền –

đó là lý do, đến ngày nay,

loài người vẫn không biết được,

loài người vẫn không biết Đức Chúa Trời là gì.


Chorus 1

Liệu ngươi có thể tóm lược về Ngài

trong một câu giản đơn?

Ngươi có dám nói “Jêsus là Đức Chúa Trời,

và Đức Chúa Trời là Jêsus”?

Ngươi có dám nói “Đức Chúa Trời là Thần,

và Thần là Đức Chúa Trời”?

Ngươi có dám nói “Đức Chúa Trời chỉ là

một con người ở trong xác thịt”?

Ngươi có dám nói “Hình tượng của Jêsus

là hình tượng vĩ đại của Đức Chúa”?

Liệu ngươi có thể dùng tài hùng biện của mình

để giải thích thật thấu đáo về

tâm tính và hình tượng của Đức Chúa Trời?

Ngươi có thể giải thích thấu đáo

về tâm tính, hình tượng Ngài không?


Verse 2

Giờ thì ngươi đã thực sự biết Ngài là gì chưa?

Ngài có phải là con người?

Ngài có phải là Thần?

Đức Chúa Trời có phải là một người nam không?

Phải chăng chỉ Jêsus

mới có thể hoàn tất công tác

Đức Chúa Trời muốn làm?

Nếu ngươi chọn một trong những điều trên

để tóm lược thực chất của Đức Chúa Trời,

thì ngươi chính là một người tin trung thành

nhưng quá ngu muội.

Ngươi chính là một người tin trung thành

nhưng quá ngu muội.


Chorus 2

Nếu Đức Chúa Trời công tác

trong xác thịt nhập thể chỉ một lần,

liệu các ngươi có định ranh giới cho Ngài?

Liệu ngươi có thể thực sự hiểu Ngài

chỉ bằng việc lướt nhìn?

Chỉ qua trải nghiệm của ngươi trong đời,

liệu ngươi có thể tóm lược hết về Ngài Không?

Nếu Đức Chúa làm công tác giống nhau

trong hai lần nhập thể,

thì các ngươi sẽ nhìn nhận Ngài như thế nào?

Liệu các ngươi có để Ngài

vĩnh viễn bị treo trên thập giá?

Đức Chúa Trời liệu có đơn giản

như ngươi tưởng không?

Đức Chúa Trời liệu có đơn giản

như ngươi tưởng không?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Trước: 194 Sự nhập thể của Đức Chúa Trời có phải là một việc đơn giản không?

Tiếp theo: 196 Hai lần nhập thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger