Chương 28

Tình trạng của con người là họ càng ít hiểu lời Đức Chúa Trời thì họ càng hoài nghi chúng là phương tiện làm việc hiện tại của Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến công tác của Đức Chúa Trời; khi lời Ngài đạt đến một điểm nhất định, lòng người sẽ tự nhiên đổi sang chấp thuận. Trong cuộc sống của họ, mọi người đều tập trung vào lời Đức Chúa Trời, và họ cũng bắt đầu khao khát lời Ngài, và bởi liên tục bị Đức Chúa Trời vạch trần, họ bắt đầu khinh miệt bản thân mình. Nhưng Đức Chúa Trời cũng phán nhiều lời dạng như: “Khi họ đã hoàn toàn nắm bắt mọi lời của Ta, vóc giạc của con người tương xứng với những mong muốn của Ta, và những sự cầu xin của họ có kết quả, không vô ích hay vô tác dụng; Ta ban ân phúc cho những lời cầu xin chân thành, những lời không giả tạo của nhân loại”. Trên thực tế, con người không có khả năng hoàn toàn nắm bắt lời Đức Chúa Trời, họ chỉ nắm bắt ở bề ngoài. Đức Chúa Trời đơn thuần dùng những lời này để ban cho họ một mục tiêu theo đuổi, để làm cho họ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không làm việc một cách khinh suất, mà nghiêm túc với công tác của Ngài; chỉ khi đó họ mới có đức tin để theo đuổi. Và bởi tất cả mọi người chỉ nài xin vì lợi ích của riêng họ, chứ không phải vì ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không nắng mưa thất thường, lời Ngài luôn hướng đến bản tính con người. Mặc dù hầu hết mọi người ngày nay đều van nài, nhưng họ không chân thành – chỉ là giả vờ. Tình trạng của tất cả mọi người là họ “xem miệng Ta như một kho báu. Tất cả mọi người đều ao ước đạt được điều gì đó từ miệng Ta. Dù đó là những bí mật quốc gia, hay những mầu nhiệm của thiên đàng, hay những động lực của cõi tâm linh, hay điểm đến của nhân loại”. Bởi tính tò mò của họ, tất cả mọi người đều sẵn lòng tìm kiếm những điều này, và không muốn đạt được bất kỳ điều gì trong sự chu cấp sự sống từ lời Đức Chúa Trời. Do đó Đức Chúa Trời phán, “Có quá nhiều điều còn thiếu trong con người: Họ không chỉ cần ‘bổ sung dinh dưỡng’, mà hơn thế, họ cần ‘sự hỗ trợ tinh thần’ và một ‘sự chu cấp tâm linh’”. Chính những quan niệm trong con người đã dẫn tới sự tiêu cực của ngày nay, và chính bởi cặp mắt trần của họ quá “phong kiến” đến nỗi không có sinh khí trong những gì họ nói và làm, và họ làm chiếu lệ, cẩu thả trong mọi chuyện. Chẳng phải đây là những tình trạng của con người sao? Chẳng phải con người nên khẩn trương chỉnh đốn điều này, thay vì cứ tiếp tục như vậy sao? Con người có lợi ích gì khi biết được tương lai? Tại sao con người có phản ứng sau khi đọc một số lời Đức Chúa Trời, nhưng những phần còn lại của lời Ngài thì không có tác dụng? Ví dụ như khi Đức Chúa Trời nói, “Ta cung cấp sự chữa trị cho căn bệnh của con người để những hiệu quả tốt hơn có thể đạt được, để cho tất cả đều được hồi phục sức khỏe, và để cho, nhờ vào sự chữa trị của Ta, họ có thể trở lại bình thường”, làm sao những lời này lại không có tác dụng trong con người chứ? Chẳng phải mọi điều bởi Đức Chúa Trời làm là điều con người phải đạt được sao? Đức Chúa Trời có công tác phải làm – tại sao con người không có con đường để đi? Chẳng phải điều này đang đi ngược lại với Đức Chúa Trời sao? Thật sự có nhiều công việc mà con người phải làm – ví dụ, họ biết đến đâu về “con rồng lớn sắc đỏ” trong những lời “Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không?” Đức Chúa Trời phán “tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy?” cho thấy rằng con người vẫn không biết bản tính của con rồng lớn sắc đỏ, và họ vẫn không có khả năng đi sâu hơn. Chẳng phải đây chính là công tác mà con người phải làm sao? Làm sao có thể nói rằng con người không có công tác? Nếu là như vậy, ý nghĩa của sự nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ là gì? Có phải Đức Chúa Trời hành động theo cách cẩu thả và chiếu lệ để làm cho có không? Con rồng lớn sắc đỏ có thể bị đánh bại theo cách này không?

Đức Chúa Trời phán, “Ta đã bắt đầu, và Ta sẽ khởi động bước đầu tiên trong công tác hành phạt của Ta ở nơi cư ngụ của con rồng lớn sắc đỏ”. Những lời này được nhắm tới công tác trong thần tính; con người ngày nay đã bước vào hình phạt trước, và do đó Đức Chúa Trời phán rằng đây là bước đầu tiên trong công tác của Ngài. Ngài không khiến con người chịu hình phạt bằng những thảm họa, mà là hình phạt bằng lời. Bởi vì, khi giọng điệu lời Đức Chúa Trời thay đổi, con người trở nên hoàn toàn không biết gì, và sau đó tất cả họ đều bước vào hình phạt. Khi đã trải qua hình phạt, “các ngươi sẽ chính thức thực hiện bổn phận của mình, và sẽ chính thức ngợi khen Ta khắp các vùng đất, mãi muôn đời!” Đây là những bước trong công tác của Đức Chúa Trời – chúng là kế hoạch của Ngài. Hơn nữa, các dân sự này của Đức Chúa Trời sẽ đích thân trông thấy những phương pháp mà theo đó con rồng lớn sắc đỏ bị trừng phạt, do đó tai ương chính thức bắt đầu bên ngoài họ, trong thế giới xung quanh họ. Đây là một trong những phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Ở bên trong thì họ bị trừng phạt, và ở bên ngoài thì tai ương giáng xuống – nói vậy nghĩa là, lời Đức Chúa Trời được thành toàn. Do đó, con người thà trải qua hình phạt còn hơn là tai ương, và chính bởi điều này mà họ ở lại. Một mặt, đây là thời điểm mà công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến; mặt khác, nó là để tất cả mọi người đều có thể biết tâm tính Đức Chúa Trời. Do đó Đức Chúa Trời phán: “Khi dân sự của Ta vui hưởng Ta là khi con rồng lớn sắc đỏ bị hành phạt. Khiến cho người dân của con rồng lớn sắc đỏ vùng lên và nổi dậy chống lại nó là kế hoạch của Ta, đây là phương pháp mà Ta dùng để làm cho hoàn thiện dân sự của Ta, và đây là cơ hội tuyệt vời cho toàn thể dân sự của Ta phát triển trong cuộc sống”. Tại sao Đức Chúa Trời phán những lời này, nhưng chúng lại không thu hút sự chú ý của con người?

Các quốc gia đang ở trong tình trạng hết sức hỗn loạn, bởi cây gậy của Đức Chúa Trời đã bắt đầu đóng vai trò của nó trên đất. Công tác của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy trong tình trạng của thế gian. Khi Đức Chúa Trời phán, “nước sẽ gầm thét, núi sẽ sụp đổ, những con sông lớn sẽ phân tán”, đây là công tác ban đầu của cây gậy trên đất, với kết quả là “mọi ngôi nhà trên đất đều sẽ bị tan hoang, và mọi quốc gia trên đất đều sẽ bị chia cắt; sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa. Tất cả những gì từng có trên đất sẽ bị Ta nghiền nát”. Đó sẽ là tình trạng chung của các gia đình trên đất. Tất nhiên, đó không thể là tình trạng của tất cả bọn họ, nhưng là tình trạng của đa số họ. Mặt khác, nó ám chỉ những hoàn cảnh mà con người của dòng chảy này trải nghiệm trong tương lai. Nó báo trước rằng, khi họ đã trải qua hình phạt bằng lời và những người ngoại đạo đã chịu tai ương, sẽ không còn những mối quan hệ gia đình giữa con người trên đất; tất cả sẽ là dân Si-ni, và tất cả sẽ trung thành trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Do đó, “sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa”. Và như thế, các gia đình của mọi người trên đất sẽ bị tan hoang, bị xé ra thành từng mảnh, và đây sẽ là công tác sau cùng mà Đức Chúa Trời thực hiện nơi con người. Và bởi vì Đức Chúa Trời sẽ lan tỏa công tác này xuyên khắp vũ trụ, Ngài nhân cơ hội này để làm rõ từ “tình cảm” cho con người, bởi đó cho phép họ thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chia cắt mọi gia đình của con người, và cho thấy rằng Đức Chúa Trời dùng hình phạt để giải quyết tất cả những “tranh chấp gia đình” giữa nhân loại. Nếu không, sẽ không cách nào đưa phần cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời trên đất đến hồi kết. Phần cuối cùng của lời Đức Chúa Trời phơi bày điểm yếu lớn nhất của nhân loại – tất cả họ đều sống trong tình cảm – và do đó Đức Chúa Trời không tránh một người nào trong họ, và phơi bày những bí mật ẩn trong lòng toàn thể nhân loại. Tại sao con người lại khó tách khỏi tình cảm như vậy? Có phải làm như thế là vượt quá các tiêu chuẩn của lương tâm không? Lương tâm có thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời không? Tình cảm có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh không? Trong mắt Đức Chúa Trời – tình cảm là kẻ thù của Ngài – chẳng phải điều này đã được tuyên bố rõ trong lời Đức Chúa Trời sao?

Trước: Chương 27

Tiếp theo: Chương 29

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Đối với mắt trần của con người, có vẻ như không có sự thay đổi gì trong những lời phán của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này, đó là vì con...

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger