170 Nhân loại cần cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời


VERSE 1

Nếu công tác của thời kỳ sau rốt,

chẳng được thực hiện qua sự nhập thể,

thì sẽ không thể hoàn toàn cứu rỗi được

những kẻ tội đồ.

Và nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt,

Ngài sẽ vẫn là Thần,

loài người chẳng thể nhìn thấy,

cũng chẳng thể chạm vào.

Thần của Đức Chúa Trời

không tương hợp với loài người,

là một loài thọ tạo thuộc về xác thịt,

Đức Chúa Trời và loài người

thuộc về những thế giới khác nhau

và sở hữu những bản tính khác nhau.

Và đơn giản là chẳng thể nào

thiết lập được mối quan hệ giữa cả hai,

và loài người cũng chẳng thể nào

có khả năng biến hoá thành thần.


Và như vậy, Thần của Đức Chúa Trời

phải trở thành một loài thọ tạo

để thực hiện công tác ban đầu của Ngài.


CHORUS

Đức Chúa Trời nhập thể

đó là hoàn cảnh bắt buộc.

Nếu Thần của Đức Chúa Trời

có thể làm trực tiếp công tác của Ngài,

thì Ngài đã không phải chịu nỗi nhục nhã

mà Ngài phải đối mặt khi nhập thể.


Verse 2

Đức Chúa Trời có thể

vừa thăng lên nơi cao nhất,

vừa hạ mình trở thành con người thọ tạo

để làm công tác của Ngài.

Loài người không thể thăng lên nơi cao nhất,

và càng không thể giáng xuống nơi thấp nhất.

Loài người chẳng thể trở thành thần,

sẽ chẳng thể nào làm được.

Vì vậy, Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt

để thực hiện công tác của Ngài.

Ở lần đầu tiên nhập thể,

chỉ xác thịt của Đức Chúa Trời

mới có thể cứu chuộc con người

thông qua việc chịu đóng đinh của Ngài,


Pre-chorus 2

trong khi sẽ không thể nào

để Thần của Đức Chúa Trời

chịu đóng đinh chuộc tội cho con người.


CHORUS

Đức Chúa Trời nhập thể

đó là hoàn cảnh bắt buộc.

Nếu Thần của Đức Chúa Trời

có thể làm trực tiếp công tác của Ngài,

thì Ngài đã không phải chịu nỗi nhục nhã

mà Ngài phải đối mặt khi nhập thể.


BRIDGE

Đức Chúa Trời có thể trở nên xác thịt

để làm của lễ chuộc tội cho con người.

Vì loài người đã sa ngã

và không thể thăng thiên,

họ không thể có được của lễ chuộc tội.

Và như thế, Đức Chúa Trời

phải đi qua lại giữa đất và trời.

Và Giê-su phải đích thân đến giữa loài người

và tự làm công tác,

mà loài người chẳng thể nào thực hiện được.


CHORUS

Đức Chúa Trời nhập thể

đó là hoàn cảnh bắt buộc.

Nếu Thần của Đức Chúa Trời

có thể làm trực tiếp công tác của Ngài,

thì Ngài đã không phải chịu nỗi nhục nhã

mà Ngài phải đối mặt khi nhập thể.

Đức Chúa Trời nhập thể

đó là hoàn cảnh bắt buộc.

Nếu Thần của Đức Chúa Trời

có thể làm trực tiếp công tác của Ngài,

thì Ngài đã không phải chịu nỗi nhục nhã,

mà Ngài phải đối mặt khi nhập thể.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 169 Nhân loại bại hoại cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Tiếp theo: 171 Đức Chúa Trời nhập thể phù hợp với công tác cứu rỗi hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger