404 Điều quan trọng nhất mà những tín đồ tin vào Đức Chúa Trời cần đạt được

1 Đức Chúa Trời đã hào phóng ban sự sống của Ngài cho mọi người, để biến sự sống đó trở thành sự sống của họ. Vậy thì mọi người đã nhận được gì từ Đức Chúa Trời? Đó là sự sống của Đức Chúa Trời! Vì vậy, những gì con người nhận được từ Đức Chúa Trời là vô giá, và trong khi Đức Chúa Trời đang ban tặng những điều vô giá nhất này cho nhân loại, thì Đức Chúa Trời lại không thu được gì; người hưởng lợi lớn nhất là nhân loại. Con người thu lợi lớn nhất; họ là những người hưởng lợi lớn nhất.

2 Giờ đây, khi chúng ta so sánh lợi ích tuyệt vời như thế mà con người đạt được với những lời hứa mà họ tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ, hay với vận may mà họ khao khát, thì điều nào tốt hơn? Điều nào nhân loại cần nhất? Điều nào quan trọng hơn: Khao khát phúc lành của ngươi, hay thật sự sống trọn cuộc đời Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi? Điều nào có thể cho phép ngươi đến trước Đức Chúa Trời và thật sự thờ phượng Ngài, và điều nào không khiến Đức Chúa Trời khinh ghét, ruồng bỏ hay trừng phạt ngươi? Điều nào có thể cho phép ngươi sống mãi mãi?

3 Chỉ bằng cách chấp nhận sự sống đến từ Đức Chúa Trời, ngươi mới có thể cứu được cuộc đời của chính mình. Nếu ngươi đạt được sự sống này, thì sự sống của ngươi sẽ vô tận; đây là sự sống đời đời. Như vậy, điều này ngụ ý nếu ai đó không đạt được sự sống đến từ Đức Chúa Trời thì họ chắc chắn phải chết và sự sống của họ có thể chấm dứt? Một sự sống có thể chấm dứt liệu có được gọi là sự sống đời đời không? Ngươi đạt được sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời. Khao khát phúc lành của ngươi có thể thay thế được điều đó không? Khao khát phúc lành của con người có cứu họ khỏi cái chết không?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Con người được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 403 Ngươi đã đạt được quá nhiều nhờ đức tin nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 405 Đây có phải là đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger