638 Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi lẩn trốn sự phán xét của Đức Chúa Trời

1 Chỉ bởi đức tin mà ngươi nhận lãnh hình phạt và sự phán xét như thế. Thông qua hình phạt và sự phán xét này, ngươi được chinh phục và hoàn thiện. Không có kiểu hình phạt và sự phán xét ngươi đang nhận ngày nay, thì đức tin của ngươi sẽ vô ích, bởi ngươi sẽ không biết đến Đức Chúa Trời; cho dù ngươi tin ở Ngài nhiều bao nhiêu, đức tin của ngươi vẫn sẽ chỉ là một sự bày tỏ rỗng tuếch chẳng dựa trên thực tế. Chỉ sau khi ngươi nhận lãnh công tác chinh phục này, công tác khiến ngươi hoàn toàn vâng phục, thì đức tin của ngươi mới trở nên chân thật, đáng tin cậy, và lòng ngươi mới hướng về Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi phải chịu rất nhiều sự phán xét và rủa sả bởi từ “đức tin” này, nhưng ngươi vẫn có đức tin thật sự, và ngươi nhận được điều chân thật nhất, thực tế nhất, và quý giá nhất.

2 Có lẽ ngươi sẽ nói rằng nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi sẽ không phải chịu kiểu hình phạt hay kiểu phán xét này. Nhưng ngươi nên biết rằng không có đức tin, ngươi chẳng những không thể nhận lãnh kiểu hình phạt hay kiểu chăm sóc này từ Đấng Toàn Năng, mà ngươi còn vĩnh viễn mất đi cơ hội được gặp Đấng Tạo Hóa. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được nguồn gốc của nhân loại và chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời con người. Ngay cả khi thân thể của ngươi chết đi và hồn ngươi lìa khỏi, ngươi vẫn sẽ không hiểu được mọi việc làm của Đấng Tạo Hóa, càng không biết được rằng Đấng Tạo hóa đã làm công tác vĩ đại như thế trên đất sau khi Ngài dựng nên nhân loại.

3 Là một thành viên của nhân loại Ngài đã tạo dựng nên này, ngươi có sẵn lòng rơi vào bóng tối một cách ngu dốt, và chịu sự trừng phạt đời đời không? Nếu ngươi tách ra khỏi hình phạt và sự phán xét của ngày nay, ngươi sẽ gặp phải điều gì đây? Ngươi nghĩ rằng một khi đã tách ra khỏi sự phán xét hiện tại, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn này ư? Chẳng phải nếu ngươi rời khỏi “nơi này”, điều ngươi đối mặt sẽ là sự giày vò đau đớn hoặc những sự hành hạ tàn ác do ma quỷ gây ra hay sao? Liệu ngươi có thể đối mặt với những đêm ngày không thể chịu đựng nổi? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi thoát khỏi sự phán xét hôm nay, thì ngươi có thể vĩnh viễn tránh được sự tra tấn đó trong tương lai sao? Điều gì sẽ đến với ngươi? Đó có thể thực sự là một Shangri-La ngươi hy vọng không?

4 Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi hình phạt đời đời sau này chỉ đơn giản bằng cách chạy trốn khỏi hiện thực như ngươi đang làm bây giờ sao? Sau ngày hôm nay, liệu ngươi có bao giờ lại tìm được loại cơ hội này và loại ơn phước này nữa không? Ngươi có thể tìm thấy chúng khi tai ương giáng xuống ngươi không? Ngươi có thể tìm thấy chúng khi toàn nhân loại bước vào sự nghỉ ngơi không? Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của ngươi và gia đình nhỏ thuận hòa đó của ngươi – những điều này có thay thế cho đích đến đời đời của ngươi trong tương lai được không? Nếu ngươi có đức tin thực sự, và nếu ngươi thu nhận được rất nhiều nhờ đức tin của mình, thì tất cả những thứ đó đều là những gì mà ngươi – một loài thọ tạo – nên đạt được và cũng là những gì đáng lẽ ngươi đã có ban đầu. Không gì có lợi cho đức tin và cuộc sống của ngươi hơn sự chinh phục như thế.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)

Trước: 637 Thế gian có phải là nơi nghỉ ngơi của ngươi không?

Tiếp theo: 639 Ý nghĩa trọng đại của việc Đức Chúa Trời chọn những người này

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger