L. Cách mưu cầu việc yêu kính Đức Chúa Trời

570. Thực chất của Đức Chúa Trời không chỉ để cho con người tin, hơn nữa, là để cho con người yêu mến. Nhưng nhiều người trong số những người tin Đức Chúa Trời không thể khám phá ra “bí mật” này. Con người không dám yêu mến Đức Chúa Trời, họ cũng không cố gắng yêu mến Ngài. Họ chưa bao giờ khám phá ra rằng có rất nhiều điều đáng yêu kính về Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, và Ngài là Đức Chúa Trời để con người yêu mến. Điều đáng yêu kính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong công việc của Ngài: Chỉ khi con người trải nghiệm được công tác của Ngài, họ mới có thể phát hiện ra sự đáng yêu kính của Ngài; chỉ trong những trải nghiệm thực tế, họ mới có thể nhận thức được sự đáng yêu kính của Đức Chúa Trời; và khi không quan sát điều đó trong đời sống thực tế, không ai có thể khám phá ra điều đáng yêu kính của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều về Đức Chúa Trời để yêu, nhưng khi không thực sự gắn bó với Ngài thì con người không thể khám phá được điều đó. Điều đó có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, con người không thể gắn bó thực sự với Ngài, và nếu họ không thể gắn bó thực sự với Ngài, họ cũng sẽ không thể trải nghiệm được công tác của Ngài – và vì thế tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ bị vấy bẩn bởi nhiều sự giả dối và tưởng tượng. Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời ở trên trời thì không thật như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất, vì sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ở trên trời được xây dựng trên trí tưởng tượng của họ, thay vì dựa trên những điều họ tận mắt nhìn thấy, và điều họ đã tự trải nghiệm. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, con người có thể thấy những việc làm thực tế và những điều đáng yêu kính của Ngài, và họ có thể nhìn thấy mọi điều trong tâm tính thực tiễn và bình thường của Ngài, tất cả những gì thực tế hơn hàng ngàn lần so với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời ở trên trời. Bất kể con người có yêu mến Đức Chúa Trời ở trên trời nhiều bao nhiêu, không có gì thật về tình yêu này cả, và nó đầy dẫy những ý tưởng của con người. Cho dù tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất có ít ỏi đến mức nào, nó vẫn là tình yêu thật; ngay cả khi chỉ có một chút thôi, nó vẫn là thật. Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài qua công tác thật của Ngài, và qua sự hiểu biết này Ngài có được tình yêu của họ. Giống như Phi-e-rơ: Nếu ông không từng sống với Jêsus, thì ông không thể cảm phục Jêsus. Vì thế, lòng trung thành của ông đối với Jêsus cũng được xây dựng trên sự gắn bó của ông với Jêsus. Để làm cho con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người và sống cùng với họ, và tất cả những gì Ngài làm con người nhìn thấy và trải nghiệm chính là sự thực hữu của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

571. Không có bài học nào sâu sắc hơn bài học về yêu mến Đức Chúa Trời, và có thể nói rằng bài học con người học được từ cả đời tín ngưỡng là làm thế nào để yêu mến Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ tin vào Đức Chúa Trời nhưng không yêu mến Ngài và không đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và chưa bao giờ yêu mến Đức Chúa Trời với một tình yêu đích thực xuất phát từ trong lòng mình, thì niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời là vô ích; nếu, trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không yêu mến Đức Chúa Trời, thì ngươi sống vô ích, và toàn bộ đời sống của ngươi là thứ thấp kém nhất trong tất cả các sinh mệnh. Nếu, trong suốt cuộc đời của ngươi, ngươi chưa bao giờ yêu mến hay làm hài lòng Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sống để làm gì? Và niềm tin vào Đức Chúa Trời của ngươi để làm gì? Đó chẳng phải là một sự lãng phí công sức sao? Điều này có nghĩa là, nếu mọi người tin và yêu mến Đức Chúa Trời, thì họ phải trả giá. Thay vì cố gắng hành động theo một cách nào đó ở bên ngoài, họ nên tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự trong sâu thẳm lòng mình. Nếu ngươi nhiệt tình ca hát và nhảy múa, nhưng không có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành, thì ngươi có thể được coi là yêu mến Đức Chúa Trời không? Yêu mến Đức Chúa Trời đòi hỏi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc, và ngươi phải thăm dò sâu bên trong khi có bất cứ điều gì xảy đến với ngươi, cố gắng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và cố gắng thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề là gì, Ngài yêu cầu ngươi đạt được điều gì, và ngươi nên lưu tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào. Ví dụ: Một điều gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi phải chịu đựng gian khó, tại thời điểm đó, ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và ngươi nên lưu tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào. Ngươi không được tự hài lòng: Trước tiên hãy gạt bản thân sang một bên. Không có gì đáng khinh hơn xác thịt. Ngươi phải tìm cách làm Đức Chúa Trời hài lòng và ngươi phải làm tròn bổn phận của mình. Với những suy nghĩ như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự khai sáng đặc biệt cho ngươi trong vấn đề này và lòng ngươi cũng sẽ tìm thấy sự ủi an.

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

572. “Tình yêu”, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không một vết nhơ, ở đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện nào, không có rào cản nào, và không có khoảng cách nào. Trong tình yêu không có sự hoài nghi, không có sự giả dối, và không có sự xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có điều gì ô uế. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không giả dối, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi hay mưu cầu để được cái gì hay được bao nhiêu. Nếu ngươi yêu thương thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ trở nên tương hợp với Ta, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Ta, từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, thì tình yêu của ngươi không hề là tình yêu, mà là sự giả dối và phản bội! Tình yêu của ngươi là thứ tình yêu gì? Đó là thứ tình yêu thật? Hay giả? Ngươi đã từ bỏ bao nhiêu rồi? Ngươi đã dâng hiến bao nhiêu rồi? Bao nhiêu yêu thương Ta đã nhận được từ ngươi rồi? Ngươi có biết không? Trái tim của các ngươi chứa đầy những điều xấu xa, phản bội, và giả dối – và với những điều đó, bao nhiêu phần trong tình yêu của các ngươi là ô uế? Các ngươi nghĩ rằng mình đã từ bỏ đủ vì Ta; các ngươi cho rằng tình yêu của các ngươi cho Ta đã đủ lớn. Thế sao lời nói và hành động của các ngươi luôn phản nghịch và giả dối? Các ngươi theo Ta mà không thừa nhận lời Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà lại dẹp bỏ Ta qua một bên. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn còn hồ nghi về Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn không thể chấp nhận sự hiện hữu của Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà không đối đãi Ta tương xứng với thân phận của Ta, và các ngươi gây trở ngại cho Ta mọi lúc. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn cố lừa phỉnh Ta, dối gạt Ta trong mọi chuyện. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi phụng sự Ta mà không kính sợ Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi chống đối Ta trên mọi phương diện và trong mọi thứ. Như thế có gọi là tình yêu không? Đúng là các ngươi đã hiến dâng nhiều, nhưng các ngươi chưa bao giờ thực hành những điều Ta yêu cầu ở các ngươi. Như thế có thể gọi là tình yêu không? Soi kỹ ra thì chẳng thấy một mẩu yêu thương nào bên trong các ngươi dành cho Ta cả. Sau chừng ấy năm công tác và chừng ấy lời Ta đã cung cấp, các ngươi thực sự đã đạt được những gì? Không đáng để nhìn nhận lại một cách thấu đáo sao?

Trích từ “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

573. Con người đã đạt được gì từ lúc bắt đầu tin Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được bao nhiêu nhờ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời? Hiện nay, tất cả các ngươi đều biết rằng đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời không chỉ dành cho sự cứu rỗi của linh hồn và hạnh phúc về thể xác, hay đức tin đó cũng không làm cho cuộc sống của con người phong phú qua việc yêu kính Đức Chúa Trời, v.v. Với hiện trạng này, nếu ngươi yêu Đức Chúa Trời để có được hạnh phúc về thể xác hay thú vui tạm thời, thì cuối cùng, ngay cả khi lòng yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi đạt đến mức cực đỉnh và ngươi không đòi hỏi gì nữa, thì tình yêu ngươi tìm kiếm vẫn là thứ tình yêu giả tạo và không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những ai dùng tình yêu dành cho Đức Chúa Trời để làm phong phú sự tồn tại nhàm chán của họ, và để lấp đầy khoảng trống trong tấm lòng của họ, thì đó là kiểu người tham muốn một cuộc sống dễ dàng, chứ không phải là người thật sự cố gắng yêu Đức Chúa Trời. Thứ tình yêu này bị ép buộc, tìm kiếm sự hài lòng về tinh thần và Đức Chúa Trời không cần loại tình yêu này. Vậy, tình yêu của ngươi là loại tình yêu nào? Ngươi yêu kính Đức Chúa Trời vì điều gì? Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời hiện đang có trong ngươi được bao nhiêu? Tình yêu của đa số các ngươi là loại tình yêu vừa được nhắc đến trên đây. Loại tình yêu này chỉ có thể duy trì hiện trạng chứ không đạt đến trạng thái bất biến hay bén rễ trong con người. Loại tình yêu này chỉ giống như một bông hoa nở rồi tàn mà không hề kết trái. Nói một cách khác, nếu ngươi đã từng yêu Đức Chúa Trời theo cách này, và nếu không có người dẫn dắt ngươi trên con đường phía trước, thì ngươi sẽ gục ngã. Nếu ngươi chỉ có thể yêu Đức Chúa Trời trong lúc yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng sau đó đời sống ngươi vẫn không thay đổi, thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, ngươi sẽ không thể giải thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan và mưu mô của hắn. Không ai trong tình trạng như vậy lại hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời; cuối cùng, tâm thần, linh hồn và thể xác của họ vẫn thuộc về Sa-tan. Không có gì nghi ngờ về điều này. Những ai không hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời sẽ trở về nơi ban đầu, tức là trở về với Sa-tan, và họ sẽ đi xuống hồ lửa với diêm sinh để chấp nhận sự trừng phạt tiếp theo từ Đức Chúa Trời. Những người đã thuộc về Đức Chúa Trời là những người đã từ bỏ Sa-tan và thoát khỏi quyền của hắn. Họ chính thức được tính trong số những dân sự của vương quốc. Đây là cách mà dân sự của vương quốc sẽ trở thành. Ngươi có sẵn lòng để trở thành loại người này không? Ngươi có sẵn lòng được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngươi có sẵn lòng thoát khỏi quyền của Sa-tan và trở về với Đức Chúa Trời không? Hiện nay, ngươi đang thuộc về Sa-tan hay ngươi được tính đến trong dân sự của vương quốc?

Trích từ “Quan điểm các tín đồ cần có” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

574. Con người đã luôn sống dưới lớp màn ảnh hưởng của sự tối tăm, bị giam cầm dưới ảnh hưởng của Sa-tan, không thể thoát ra, và tâm tính của họ, sau khi bị Sa-tan thao túng, ngày càng trở nên bại hoại hơn. Có thể nói, con người luôn sống giữa tâm tính sa-tan bại hoại và không thể thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Vậy thì, nếu một người muốn yêu Đức Chúa Trời, họ phải được loại bỏ tính tự nên công chính, tự cao, kiêu căng, tự phụ và những tính tương tự – mọi thứ thuộc về tâm tính của Sa-tan. Nếu không, tình yêu của họ là một tình yêu không thuần khiết, một tình yêu sa-tan, và một tình yêu mà chắc chắn sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu chưa được Đức Thánh Linh trực tiếp hoàn thiện, xử lý, đập vỡ, tỉa sửa, sửa dạy, sửa phạt hoặc tinh luyện, thì không một ai có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời.

Trích từ “Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

575. Khi con người liên hệ với Đức Chúa Trời bằng lòng họ, khi lòng họ có thể hoàn toàn hướng về Ngài, thì đây là bước đầu tiên trong tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn yêu Đức Chúa Trời, ngươi trước hết phải có thể hướng lòng mình về Ngài. Hướng lòng ngươi về Đức Chúa Trời là gì? Đó là khi mọi thứ mà ngươi theo đuổi trong lòng mình đều là để yêu và có được Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy rằng ngươi đã hoàn toàn hướng lòng mình về Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời và những lời của Ngài, hầu như không có điều gì khác trong lòng ngươi (gia đình, của cải, chồng, vợ, con cái…) và cho dù có, thì những điều ấy cũng không thể chiếm giữ lòng ngươi, và ngươi không nghĩ về những viễn cảnh tương lai mà chỉ theo đuổi việc yêu Đức Chúa Trời. Vào lúc như thế ngươi sẽ hoàn toàn hướng lòng mình về Đức Chúa Trời. Giả sử như ngươi vẫn đang lên kế hoạch cho mình trong lòng mình và luôn theo đuổi lợi ích cá nhân, luôn nghĩ: “Khi nào thì tôi có thể yêu cầu một điều nho nhỏ từ Đức Chúa Trời? Khi nào thì gia đình tôi trở nên giàu sang? Làm sao tôi có thể có quần áo đẹp? …” Nếu ngươi đang sống trong trạng thái đó thì điều ấy cho thấy rằng lòng ngươi chưa hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ có lời Đức Chúa Trời trong lòng mình và ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và trở nên gần với Ngài mọi lúc – như thể Ngài rất gần với ngươi, như thể Đức Chúa Trời ở trong ngươi và ngươi ở trong Ngài – nếu ngươi ở trong dạng trạng thái đó thì có nghĩa là lòng ngươi đang có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài mỗi ngày, luôn nghĩ về công tác của hội thánh, và nếu ngươi thể hiện sự quan tâm đến ý Đức Chúa Trời, dùng con tim mình để yêu Ngài thật sự và làm vừa lòng Ngài, khi ấy lòng ngươi sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu lòng ngươi bị vướng bận bởi một số việc khác, vậy thì nó vẫn bị chiếm giữ bởi Sa-tan và chưa hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Khi lòng của ai đó thật sự hướng về Đức Chúa Trời, họ sẽ có tình yêu đích thực, tự nguyện đối với Ngài và sẽ có thể nghĩ đến công tác của Đức Chúa Trời. Mặc dù họ có thể vẫn có những khoảnh khắc dại dột và thái quá, họ thể hiện sự quan tâm vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của Ngài, sự thay đổi tâm tính của chính họ, và họ thành tâm.

Trích từ “Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

576. Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải đứng vững trong chứng ngôn của mình với Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Tất cả mọi chuyện con người làm đều yêu cầu họ phải trả một cái giá nhất định trong những nỗ lực của mình. Không có gian khó thực sự, họ không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng; họ thậm chí không đến gần với việc làm Đức Chúa Trời hài lòng, và họ chỉ đang phun ra những khẩu hiệu trống rỗng! Những khẩu hiệu trống rỗng này có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng sao? Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn. Mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài, và nếu ngươi không đưa sự yêu mến Ngài vào thực hành, điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành, rằng ngươi không có lẽ thật, và không có sự sống, rằng ngươi là rơm rác! Mọi việc xảy ra với mọi người xảy ra khi Đức Chúa Trời cần họ đứng vững trong chứng ngôn của họ với Ngài. Mặc dù hiện tại không có gì quan trọng đang xảy ra với ngươi và ngươi không mang chứng ngôn tuyệt vời, nhưng mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của ngươi đều là vấn đề chứng ngôn với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể giành được sự ngưỡng mộ của các anh chị em, các thành viên gia đình và mọi người xung quanh ngươi; nếu, một ngày nào đó, những người ngoại đạo đến và ngưỡng mộ tất cả những gì ngươi làm, và thấy rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là tuyệt diệu, thì ngươi sẽ mang chứng ngôn. Mặc dù ngươi không có sự thông sáng và năng lực của ngươi kém, nhưng nhờ sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời đối với ngươi, ngươi có thể làm Ngài hài lòng và lưu tâm đến ý muốn của Ngài, cho người khác thấy những công tác tuyệt vời Ngài đã làm trong những người có năng lực kém cỏi nhất. Khi mọi người bắt đầu biết Đức Chúa Trời và trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan, trung thành với Đức Chúa Trời vô cùng, thì không ai có nhiều nghị lực hơn nhóm người này, và đây là chứng ngôn tuyệt vời nhất. Mặc dù ngươi không có khả năng làm việc lớn, nhưng ngươi có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng. Những người khác không thể gạt bỏ quan niệm của họ, nhưng ngươi có thể; những người khác không thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời trong những trải nghiệm thực tế của họ, nhưng ngươi có thể dùng vóc giạc và hành động thực tế của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và mang chứng ngôn vang dội cho Ngài. Chỉ điều này mới được tính là thực sự yêu mến Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

577. Ngươi càng được sở hữu được lẽ thật; càng thực hành lẽ thật, ngươi càng sở hữu tình yêu thương của Đức Chúa Trời; và càng thực hành lẽ thật, ngươi càng được Đức Chúa Trời ban phước. Nếu ngươi luôn luôn thực hành theo cách này, tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho ngươi sẽ dần dần giúp người có thể thấy, cũng như khi Phi-e-rơ đã bắt đầu biết Đức Chúa Trời: Phi-e-rơ đã nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ có sự khôn ngoan để tạo dựng nên các trời đất và muôn vật, mà, hơn nữa, Ngài cũng có sự khôn ngoan để làm những công tác thực sự trong loài người. Phi-e-rơ đã nói rằng Ngài không chỉ xứng đáng với tình yêu của loài người bởi vì sự sáng tạo ra trời đất và muôn vật của Ngài, mà hơn nữa, còn bởi khả năng tạo ra con người, cứu rỗi con người, hoàn thiện con người, và để lại tình yêu thương của Ngài cho con người. Vì thế, Phi-e-rơ cũng đã nói rằng có nhiều điều trong Ngài xứng đáng với tình yêu của con người. Phi-e-rơ đã nói với Jêsus: “Lẽ nào việc tạo dựng ra trời đất và muôn vật là lí do duy nhất Ngài xứng đáng nhận được tình yêu của con người? Có nhiều điều đáng yêu kính trong Người, Người hành động và vận hành trong đời thực, Thần của Người động chạm tôi ở bên trong, Người sửa trị tôi, Người bẻ trách tôi – những điều này thậm chí còn xứng đáng hơn tình yêu của con người”. Nếu ngươi mong muốn nhìn thấy và trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tìm hiểu và tìm kiếm trong đời thật, và phải sẵn lòng dẹp sang một bên xác thịt của chính ngươi. Ngươi phải thực hiện sự quyết tâm này. Ngươi phải là người có sự kiên quyết, người có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự, không biếng nhác hay thèm muốn sự vui hưởng của xác thịt, không sống vì xác thịt nhưng sống vì Đức Chúa Trời. Có thể có những lúc ngươi không làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì ngươi không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời; lần sau, mặc dù sẽ mất nhiều công sức hơn, ngươi phải làm thỏa lòng Ngài và không được thỏa mãn xác thịt. Khi ngươi trải nghiệm theo cách này, ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có thể tạo dựng nên trời đất và muôn vật, rằng Ngài đã trở nên xác thịt để con người có thể thực sự nhìn thấy Ngài và thực sự tiếp xúc với Ngài; ngươi sẽ thấy rằng Ngài có thể đi giữa con người, và rằng Thần của Ngài có thể làm cho con người hoàn thiện trong đời sống thực, cho phép họ nhìn thấy sự đáng yêu kính của Ngài và trải nghiệm sự sửa dạy của Ngài, sự sửa phạt của Ngài, và những phước lành của Ngài. Nếu ngươi luôn luôn trải nghiệm theo cách này, thì trong đời thực ngươi sẽ không thể tách rời khỏi Đức Chúa Trời, và nếu một ngày mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không còn bình thường, ngươi sẽ có thể chịu sự quở trách và cảm thấy hối hận. Khi ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời xa Đức Chúa Trời, và nếu một ngày Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ rời xa ngươi, ngươi sẽ sợ, và ngươi sẽ nói rằng ngươi thà chết hơn là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ngay sau khi ngươi có những cảm xúc này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời, và bằng cách này, ngươi sẽ có một nền tảng, và sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

578. Ngày nay ngươi yêu Đức Chúa Trời nhiều đến đâu? Và ngươi biết về mọi điều Đức Chúa Trời đã thực hiện trong ngươi nhiều đến đâu? Đây là những điều ngươi nên tìm hiểu. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, mọi điều Ngài đã làm trong con người và đã cho phép con người nhìn thấy là để con người yêu mến Ngài và thực sự biết Ngài. Việc con người có thể chịu khổ vì Đức Chúa Trời và đã có thể đi xa đến như vậy, một mặt là nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời, và mặt khác là nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; hơn nữa, đó chính là nhờ sự phán xét và công tác hành phạt mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong con người. Nếu các ngươi không có sự phán xét, hình phạt và những sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời đã không khiến cho các ngươi chịu khổ, thì thành thật mà nói, các ngươi sẽ không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời trong con người càng vĩ đại, và sự đau khổ của con người càng lớn, thì càng thấy rõ công việc của Đức Chúa Trời có ý nghĩa ra sao, và lòng người càng có thể thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Làm thế nào để ngươi học được cách yêu mến Đức Chúa Trời? Nếu thiếu sự dằn vặt và tinh luyện, nếu thiếu những sự thử luyện đau đớn – và hơn nữa, nếu tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho con người là ân điển, tình yêu và lòng thương xót – thì liệu ngươi có thể đạt đến độ thực sự yêu Đức Chúa Trời không? Một mặt, trong những sự thử luyện của Đức Chúa Trời, con người biết được những thiếu sót của mình và thấy rằng họ tầm thường, đáng khinh và thấp hèn, rằng họ chẳng có gì và chẳng là gì cả; mặt khác, trong những sự thử luyện của Ngài, Đức Chúa Trời tạo ra những môi trường khác nhau cho con người để khiến con người có thể trải nghiệm nhiều hơn về sự đáng mến của Đức Chúa Trời. Mặc dù nỗi đau là rất lớn, và đôi khi không thể vượt qua được – thậm chí lên đến mức độ đau buồn tan nát – khi đã trải nghiệm nó, con người thấy được công tác của Đức Chúa Trời trong họ đáng mến ra sao, và chỉ dựa trên nền tảng này mới nảy sinh ra trong con người tình yêu Đức Chúa Trời thực sự. Ngày nay, con người nhận thấy rằng chỉ với ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, họ không có khả năng thực sự hiểu được chính mình, và họ càng không thể biết được bản chất của con người. Chỉ thông qua sự tinh luyện và sự phán xét của Đức Chúa Trời, và chỉ trong bản thân quá trình tinh luyện, thì con người mới có thể biết được những thiếu sót của họ, và biết rằng họ chẳng có gì. Do đó, tình yêu Đức Chúa Trời của con người được xây dựng trên nền tảng của sự tinh luyện và sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, các ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

579. Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, họ không được Đức Chúa Trời yêu, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là tình yêu Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu mến Ngài, nhưng con người càng yêu mến Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu mến Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. Nếu ngươi yêu mến Ngài, thì mọi loại đau khổ sẽ xảy đến với ngươi – và nếu ngươi không yêu, thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho ngươi, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ bình yên. Khi ngươi yêu Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhiều thứ xung quanh ngươi là không thể vượt qua được, và vì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé nên ngươi sẽ được tinh luyện; hơn nữa, ngươi sẽ không có khả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời quá cao cả, rằng nó vượt khỏi tầm với của con người. Bởi vì tất cả những điều này, ngươi sẽ được tinh luyện – bởi vì có nhiều sự yếu đuối bên trong ngươi, và nhiều điều không có khả năng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được tinh luyện bên trong. Tuy nhiên, các ngươi phải thấy rõ rằng sự làm cho tinh sạch chỉ đạt được thông qua tinh luyện. Do đó, trong những ngày sau rốt này các ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và chịu sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội. Khi ngươi bị Sa-tan cám dỗ, ngươi nên nói: “Lòng ta thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã thu phục ta rồi. Ta không thể làm thỏa mãn ngươi – ta phải dâng trọn mình để làm đáp ứng Đức Chúa Trời”. Ngươi càng đáp ứng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời càng ban phước cho ngươi, và sức mạnh của tình yêu ngươi dành cho Đức Chúa Trời càng lớn; cũng vậy, ngươi sẽ có đức tin và quyết tâm, và sẽ cảm thấy rằng không điều gì xứng đáng hoặc quan trọng hơn một cuộc đời dành để yêu Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng con người phải yêu Đức Chúa Trời để không phải buồn phiền. Mặc dù có những lúc xác thịt của ngươi yếu đuối và ngươi bị bủa vây bởi nhiều rắc rối thực sự, nhưng trong những lúc này ngươi sẽ thực sự dựa vào Đức Chúa Trời, và trong linh hồn ngươi, ngươi sẽ được an ủi, ngươi sẽ cảm thấy chắc chắn, và ngươi có điều gì đó để phụ thuộc vào. Bằng cách này, ngươi sẽ có thể vượt qua nhiều hoàn cảnh, và như thế ngươi sẽ không phàn nàn về Đức Chúa Trời vì nỗi thống khổ mà ngươi phải chịu đựng. Thay vào đó, ngươi sẽ muốn ca hát, nhảy múa, và cầu nguyện, nhóm lại và tương giao, dâng suy nghĩ lên cho Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cảm thấy rằng tất cả mọi người, mọi vấn đề, và mọi thứ xung quanh ngươi được Đức Chúa Trời sắp đặt đều phù hợp. Nếu ngươi không yêu Đức Chúa Trời, thì mọi điều ngươi nhìn vào sẽ khiến ngươi khó chịu và sẽ không có gì vừa mắt ngươi cả; trong linh hồn mình ngươi sẽ không được tự do mà bị đè nén, lòng ngươi sẽ luôn phàn nàn về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng mình chịu quá nhiều dằn vặt, và rằng điều đó thật bất công. Nếu ngươi không theo đuổi để được hạnh phúc, mà để làm hài lòng Đức Chúa Trời và để không bị Sa-tan cáo buộc, thì việc theo đuổi như vậy sẽ cho ngươi sức mạnh to lớn để yêu Đức Chúa Trời. Con người có thể thực hiện mọi điều được phán bởi Đức Chúa Trời, và mọi điều họ làm đều có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời – đây là ý nghĩa của việc sở hữu thực tại. Theo đuổi sự hài lòng của Đức Chúa Trời là sử dụng tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời để đưa lời của Ngài vào thực hành; bất kể lúc nào – ngay cả khi những người khác không có sức mạnh – bên trong ngươi vẫn có một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, hết sức khao khát và nhớ đến Đức Chúa Trời. Đây là vóc giạc thực sự.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, các ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

580. Chính trong quá trình tinh luyện cay đắng mà con người có thể dễ dàng rơi vào tầm ảnh hưởng của Sa-tan nhất, vậy thì, ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời thế nào trong suốt quá trình tinh luyện như thế? Ngươi nên tập trung ý chí, trải lòng trước Đức Chúa Trời và tận hiến thời gian còn lại của ngươi cho Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời tinh luyện ngươi thế nào thì ngươi cần có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành để đáp ứng ý muốn của Ngài và ngươi nên tự tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự tương giao. Vào những lúc như thế, càng thụ động thì ngươi càng trở nên tiêu cực hơn và càng dễ dàng để ngươi thoái lui hơn. Khi đến lúc cần thiết để ngươi làm bổn phận của mình, cho dù ngươi không làm tốt, hãy làm tất cả những gì ngươi có thể làm, và hãy làm như vậy sử dụng không gì khác ngoài tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời; dù người khác có nói gì – họ có nói ngươi đã làm tốt hay là không tốt – thì những ý định của ngươi là đúng đắn và không phải ngươi tự cho mình là công chính bởi ngươi đang hành động nhân danh Đức Chúa Trời. Khi người khác hiểu sai về ngươi, ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không cầu xin để người khác khoan dung cho con hay đối xử tốt với con, con cũng không cầu xin để họ hiểu con hoặc tán thành với con. Con chỉ cầu xin rằng con có thể yêu mến Người trong lòng, rằng con có thể thanh thản trong lòng, và rằng lương tâm con có thể trong sạch. Con không cầu xin để người khác khen ngợi con hay hoặc kính trọng con; từ đáy lòng mình, con chỉ tìm cách làm thỏa lòng Người; con thực hiện bổn phận mình bằng cách làm tất cả những gì con có thể làm, và dù rằng con dại dột, ngu muội, tố chất kém cỏi và mù quáng, con biết rằng Người là đáng kính và con sẵn sàng dâng tất cả những gì con có cho Người”. Ngay sau khi ngươi cầu nguyện theo cách này, thì tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời trỗi dậy trong ngươi và ngươi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là ý nghĩa của việc thực hành tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

581. Con nguời nên yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào trong quá trình tinh luyện? Bằng cách dùng quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời để chấp nhận sự tinh luyện của Ngài: Trong quá trình tinh luyện, ngươi cảm biết đau đớn trong lòng như bị một luỡi dao đâm xoáy vào tim, tuy nhiên ngươi sẵn sàng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng mình, tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời và ngươi không hề muốn quan tâm đến xác thịt. Đây là ý nghĩa của việc thực hành tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Ngươi đau bên trong, và nỗi đau đớn của ngươi đã đến một mức nào đó, tuy nhiên ngươi vẫn sẵn lòng đến trước Đức Chúa Trời, và cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Người. Dẫu rằng có bóng tối trong con thì con vẫn muốn làm đẹp lòng Người; Người biết tấm lòng của con và con ước rằng Người dành cho con nhiều tình yêu thương hơn nữa”. Đây là sự luyện tập trong suốt quá trình tinh luyện. Nếu ngươi dùng lòng yêu mến Đức Chúa Trời làm nền tảng, thì sự tinh luyện có thể đem ngươi đến gần Đức Chúa Trời hơn và làm cho ngươi trở nên mật thiết hơn với Ngài. Vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải dâng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi dâng và trải lòng ngươi trước Đức Chúa Trời, thì trong quá trình tinh luyện, ngươi sẽ không thể từ chối Đức Chúa Trời, hoặc rời xa Ngài. Bằng cách này thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên gần gũi hơn và bình thường hơn bao giờ hết và mối tương giao giữa ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Nếu ngươi luôn thực hành theo cách này, thì ngươi sẽ dành nhiều thời gian hơn trong sự sáng của Đức Chúa Trời và nhiều thời gian hơn dưới sự chỉ dẫn của lời Ngài. Cũng sẽ ngày càng có nhiều thay đổi trong tâm tính ngươi, và sự hiểu biết của ngươi sẽ gia tăng từng ngày. Khi đến ngày mà những sự thử luyện của Đức Chúa Trời thình lình giáng xuống ngươi, ngươi chẳng những có thể đứng bên cạnh Đức Chúa Trời mà còn có thể làm chứng về Ngài. Lúc đó, ngươi cũng sẽ giống như Gióp và như Phi-e-rơ. Khi đã làm chứng về Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ thực sự yêu mến Ngài và sẽ vui lòng phó thác cuộc sống của mình cho Ngài; ngươi sẽ là chứng nhân của Đức Chúa Trời và là người được Đức Chúa Trời yêu thương. Tình yêu thương đã kinh qua sự tinh luyện thì mạnh mẽ, không hề yếu đuối. Bất kể khi nào hay bằng cách nào mà Đức Chúa Trời bắt ngươi phải chịu những sự thử luyện của Ngài, ngươi cũng đều có thể không ngại sống chết, vui mừng gạt bỏ mọi thứ sang một bên vì Đức Chúa Trời và vui lòng gánh chịu bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời – như thế tình yêu thương của ngươi sẽ trở nên thánh khiết và đức tin của ngươi sẽ là đức tin thật. Chỉ đến lúc đó ngươi mới là người được Đức Chúa Trời thực sự yêu mến và được làm cho toàn vẹn bởi Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

582. Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét loài người bởi lẽ công tác của Ngài đòi hỏi như vậy, và hơn thế nữa, vì loài người cần điều đó. Loài người cần phải bị hành phạt và phán xét, và chỉ khi đó loài người mới có được tình yêu thương Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng các ngươi lại gặp rắc rối khi đối mặt với trở ngại nhỏ nhất; vóc giạc của các ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, và các ngươi vẫn cần phải trải qua nhiều hình phạt và phán xét để có được hiểu biết sâu sắc hơn. Giờ đây, các ngươi ít nhiều tôn kính Đức Chúa Trời, các ngươi kính sợ Ngài, và các ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời đích thực, nhưng các ngươi không có tình yêu lớn lao dành cho Ngài, huống chi việc các ngươi đã có được một tình yêu thuần khiết; hiểu biết của các ngươi quá nông cạn, và vóc giạc của các ngươi vẫn chưa đủ lớn. Khi các ngươi thực sự đối mặt với một hoàn cảnh, các ngươi vẫn chưa thể làm chứng, các ngươi vẫn rất ít khi chủ động bước vào, và các ngươi không biết phải thực hành ra sao. Hầu hết mọi người đều thụ động và ù lì; họ chỉ thầm yêu Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng không có cách nào thực hành hay thấy rõ mục tiêu của mình là gì. Những người đã được làm cho hoàn thiện không chỉ sở hữu nhân tính thông thường, mà còn có những lẽ thật vượt quá các thước đo lương tri, cao hơn cả các tiêu chuẩn lương tri; họ không chỉ sử dụng lương tri của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hơn thế, họ đã nhận biết Đức Chúa Trời, và thấy rằng Ngài thật đáng mến và xứng đáng với tình yêu của loài người, và rằng có quá nhiều điều ở Đức Chúa Trời để con người yêu mến; con người không thể không yêu mến Ngài! Tình yêu Đức Chúa Trời của những ai đã được hoàn thiện là để hoàn tất những khát vọng cá nhân của họ. Tình yêu của họ là một tình yêu tự nhiên, một tình yêu chẳng đòi hỏi sự đền đáp, và tình yêu đó cũng không phải là một sự đổi chác. Họ yêu mến Đức Chúa Trời chẳng vì điều gì khác ngoài sự hiểu biết về Ngài. Những người đó không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có ban ân điển cho họ hay không, và chẳng có gì khiến họ hài lòng hơn việc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ không mặc cả với Đức Chúa Trời hay dùng lương tri để đo đếm tình yêu dành cho Ngài: “Ngài ban tặng tình yêu thương cho con nên con cũng yêu mến Ngài; nếu Ngài không ban cho con, thì con cũng chẳng có gì để đền đáp cho Ngài”. Những người đã được làm cho hoàn thiện luôn tin rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Thế, và Ngài thực hiện công tác của mình trên chúng ta. Vì ta có cơ hội, điều kiện và phẩm cách này để được làm cho hoàn thiện, ta nên theo đuổi việc sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa, và ta nên làm Ngài hài lòng”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

583. Trong suốt cuộc đời mình, Phi-e-rơ đã trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần và đã trải qua nhiều thử thách đau đớn. Sự tinh luyện này đã trở thành nền tảng của tình yêu thương cao cả mà ông dành cho Đức Chúa Trời, cũng như kinh nghiệm quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời ông. Việc ông có thể có được tình yêu thương cao cả đối với Đức Chúa Trời, trong một phương diện nào đó, là vì lòng kiên quyết yêu mến Đức Chúa Trời của ông; tuy nhiên, quan trọng hơn, đó là vì quá trình tinh luyện và chịu đựng đau khổ mà ông đã trải qua. Sự chịu đựng này đã trở thành kim chỉ nam cho ông trên con đường yêu mến Đức Chúa Trời, và một điều đáng nhớ nhất của ông. Nếu con người không trải qua nỗi đau của sự tinh luyện khi yêu mến Đức Chúa Trời, thì tình yêu thương của họ chứa đầy những sự bất khiết và ý thích riêng của họ; tình yêu như vậy chứa đầy những ý tưởng của Sa-tan, và về cơ bản không thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Có quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời thì không giống như thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Dù rằng tất cả những gì họ suy nghĩ trong lòng là vì yêu mến và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và dù rằng những suy nghĩ của họ dường như hoàn toàn dành cho Đức Chúa Trời và không có chút gì tư tưởng con người, nhưng khi những suy nghĩ của họ được đưa ra trước Đức Chúa Trời, thì Ngài lại không khen ngợi hay chúc phước cho những suy nghĩ đó. Ngay cả khi con người hiểu đầy đủ về tất cả các lẽ thật – khi họ đã biết tất cả chúng – điều này không thể nói là một dấu chỉ của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, không thể nói là những người này thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Mặc dù hiểu nhiều lẽ thật mà chưa trải qua quá trình tinh luyện, con người không thể thực hành những lẽ thật này; chỉ trong quá trình tinh luyện con người mới có thể hiểu được ý nghĩa thật của những lẽ thật này, chỉ khi đó con người mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong của chúng. Vào thời điểm đó, khi họ thử lại lần nữa, họ có thể thực hành lẽ thật một cách đúng đắn và đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời; khi đó, ý tưởng mang tính con người của họ giảm đi, sự bại hoại của con người giảm đi, và cảm xúc mang tính con người trong họ bị suy giảm; chỉ tại thời điểm đó việc thực hành của họ mới là biểu hiện thật sự của tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời. Hiệu quả của sự thật trong tình yêu dành cho Đức Chúa Trời không đạt được qua sự hiểu biết trên môi miệng hay sự sẵn lòng về mặt tinh thần, và cũng không thể đạt được chỉ bằng cách hiểu sự thật đó. Nó đòi hỏi con người phải trả giá, rằng họ phải trải qua nhiều cay đắng trong quá trình tinh luyện, và chỉ khi đó thì tình yêu của họ mới trở nên thuần khiết và hợp lòng của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

584. Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, con ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho con đã tới. Con phải bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, con phải làm chứng cho Ngài, và con hi vọng rằng tình yêu của con có thể đáp ứng các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, con cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến con thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến mạng sống của con cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho con được sống, con sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Con sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Con ước được yêu mến Đức Chúa Trời sâu đậm hơn. Ngài phán xét con, hành phạt con, và thử luyện con vì con không công chính, vì con đã gây ra tội lỗi. Và con đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với con, vì con có thể yêu Đức Chúa Trời sâu đậm hơn, và con nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương con. Con sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, vì điều này khiến con càng có thể theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Con thấy rằng cuộc sống của con giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì con bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng con vẫn không thấy thỏa lòng, vì con biết quá ít về Đức Chúa Trời, con biết rằng con không thể hoàn toàn đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và con mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời con, con vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Đức Chúa Trời; điều đó còn quá xa vời với con. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, con thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và con chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà con chưa đền đáp được cho Ngài”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

585. Con người phải theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống theo Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là sự sống; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung chủ động hướng về mặt tích cực, và không được dễ dãi cho phép bản thân sa ngã chỉ vì sự dễ dàng chốc lát mà bỏ qua các lẽ thật thiết thực, cụ thể và sâu rộng hơn. Tình yêu của các ngươi phải thực tế, và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có sự thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời các ngươi. Trên hết, các ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Các ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của các ngươi sẽ trôi đi mà các ngươi không hề nhận ra; rồi liệu các ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Các ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của các ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, các ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách các ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách các ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì các ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để các ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, tốt hơn.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

586. Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời, họ phải nếm trải sự đáng yêu kính của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự đáng yêu kính của Đức Chúa Trời; chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín. Đức Chúa Trời không khiến con người yêu mến Ngài qua lời nói và sự bày tỏ hoặc qua sự tưởng tượng của họ, và Ngài không ép con người phải yêu mến Ngài. Thay vào đó, Ngài để họ tự nguyện yêu mến Ngài; và Ngài để họ nhìn thấy sự đáng kính của Ngài trong công việc và những lời phán của Ngài, để sau đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời được sản sinh trong họ. Chỉ bằng cách này con người mới có thể thực sự làm chứng về Đức Chúa Trời. Con người không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị những người khác thúc giục làm như thế, cũng không phải là sự bốc đồng cảm xúc tức thời. Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ đã nhìn thấy sự đáng yêu kính của Ngài, họ đã nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài xứng đáng với tình yêu của con người, bởi vì họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời – và kết quả là, họ thực sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và thực sự khao khát Ngài, và trong họ dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời. Lý do tại sao những người thực sự làm chứng về Đức Chúa Trời có thể đưa ra một chứng ngôn vang dội về Ngài là vì chứng ngôn của họ dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thật và sự khao khát thật về Đức Chúa Trời. Chứng ngôn như vậy không phải được đưa ra theo một sự bốc đồng về cảm xúc, mà dựa theo sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và tâm tính của Ngài. Bởi vì họ đã biết đến Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ chắc chắn phải làm chứng về Ngài, và làm cho tất cả những ai khao khát Đức Chúa Trời biết đến Đức Chúa Trời, và nhận thức được sự đáng kính của Đức Chúa Trời, và sự thực hữu của Ngài. Giống như tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời, chứng ngôn của họ là tự phát; nó là thật và có ý nghĩa cùng giá trị thực sự. Nó không thụ động hay trống rỗng và vô nghĩa. Lý do chỉ những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời mới có được giá trị và ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời của họ, lí do chỉ họ mới thực sự tin Đức Chúa Trời, là vì những người này có thể sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời, và có thể sống cho công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì họ không sống trong bóng tối, mà sống trong sự sáng; họ không sống những cuộc đời vô nghĩa, mà là những cuộc đời được ban phước bởi Đức Chúa Trời. Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng về Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới là chứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ có họ mới được Đức Chúa Trời ban phước, và chỉ có họ mới có thể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời là người tâm phúc của Đức Chúa Trời; họ là những người được Đức Chúa Trời yêu thương, và họ có thể vui hưởng các phước lành cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế sẽ sống đời đời, và chỉ có họ sẽ sống mãi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng để con người yêu mến, và Ngài xứng đáng với tất cả tình yêu của con người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và không phải tất cả mọi người đều có thể làm chứng về Đức Chúa Trời và nắm giữ quyền lực cùng với Đức Chúa Trời. Bởi họ có thể làm chứng về Đức Chúa Trời và tận hiến tất cả nỗ lực của mình cho công tác của Đức Chúa Trời, những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi bất cứ nơi nào dưới các tầng trời mà không có ai dám chống đối họ, và họ có thể nắm giữ quyền lực trên đất và cai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Những người này đã họp lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau và có các màu da khác nhau, nhưng sự tồn tại của họ thì có cùng ý nghĩa; tất cả họ đều có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, tất cả họ có cùng chứng ngôn, và có cùng quyết tâm, cùng ước muốn. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời có thể đi lại tự do trên khắp thế giới, và những ai làm chứng về Đức Chúa Trời có thể du hành khắp vũ trụ. Những người này được Đức Chúa Trời yêu thương, họ được Đức Chúa Trời ban phước, và họ sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: K. Nhận biết Đức Chúa Trời

Tiếp theo: M. Cách trải qua sự phán xét và hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này