Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả những lẽ thật Ngài bày tỏ đều thực tế. Tất cả những điều không phải là lời Ngài đều trống rỗng, không tồn tại, và không đáng tin. Ngày nay, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt con người vào những lời của Đức Chúa Trời. Nếu con người muốn theo đuổi việc bước vào hiện thực, thì họ phải tìm kiếm hiện thực, và biết về hiện thực, sau đó họ phải trải nghiệm hiện thực và sống trọn hiện thực. Con người càng biết hiện thực, họ càng có thể phân biệt lời nói của người khác liệu có thực tế hay không; con người càng biết hiện thực, họ càng có ít quan niệm; con người càng trải nghiệm hiện thực, họ càng biết nhiều hơn về những việc làm bởi Đức Chúa Trời của thực tại, và họ càng dễ dàng thoát khỏi những tâm tính sa-tan bại hoại của mình; con người càng có nhiều hiện thực, họ càng biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và họ càng ghét xác thịt và yêu lẽ thật; con người càng có nhiều hiện thực, họ càng đến gần các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những người được Đức Chúa Trời thu nhận là những người sở hữu hiện thực, những người biết hiện thực, và những người đã biết đến những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm hiện thực. Càng hợp tác với Đức Chúa Trời một cách thiết thực và kỷ luật thân thể mình, ngươi sẽ càng có được công tác của Đức Thánh Linh, ngươi sẽ càng đạt tới hiện thực, và ngươi sẽ càng được Đức Chúa Trời khai sáng, và từ đó, hiểu biết của ngươi về những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời sẽ càng thêm phong phú. Nếu ngươi có thể sống trong sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh, thì con đường thực hành hiện tại sẽ trở nên rõ ràng hơn với ngươi, và ngươi sẽ càng có thể tách mình ra khỏi những quan niệm tôn giáo và những thông lệ xưa cũ của quá khứ. Hiện thực ngày hôm nay là trọng tâm: Con người càng có nhiều hiện thực, kiến thức của họ về lẽ thật càng rõ ràng và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng nhiều. Hiện thực có thể vượt qua tất cả những câu chữ và giáo lý, có thể vượt qua mọi học thuyết và chuyên môn, và con người càng tập trung vào hiện thực, họ càng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và đói khát lời Ngài. Nếu ngươi luôn tập trung vào hiện thực, thì triết lý sống, quan niệm tôn giáo và tính cách tự nhiên của ngươi sẽ tất yếu được xóa bỏ nhờ công tác của Đức Chúa Trời. Những kẻ không theo đuổi hiện thực và không hiểu biết về hiện thực, thì rất có thể theo đuổi những thứ siêu nhiên, và họ sẽ dễ dàng bị lừa. Đức Thánh Linh không cách nào làm việc trong những người như vậy, và vì thế, họ cảm thấy trống rỗng, và cuộc đời họ không có ý nghĩa.

Đức Thánh Linh chỉ có thể làm việc trong ngươi khi ngươi thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, thực sự cầu nguyện, và sẵn sàng chịu khổ để tìm kiếm lẽ thật. Những kẻ không tìm kiếm lẽ thật chẳng có gì ngoài những câu chữ và giáo lý, cùng lý thuyết trống rỗng, và dĩ nhiên, những kẻ không có lẽ thật mang nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời. Những kẻ như vậy chỉ nóng lòng mong Đức Chúa Trời biến thể xác của họ thành một thân thể thuộc linh, để họ có thể thăng lên tầng trời thứ ba. Những kẻ như vậy mới ngu ngốc làm sao! Tất cả những ai nói những điều như vậy đều không có kiến thức về Đức Chúa Trời, hoặc về hiện thực; những kẻ như vậy không thể nào hợp tác với Đức Chúa Trời, và chỉ có thể thụ động chờ đợi. Nếu con người muốn hiểu lẽ thật và thấy rõ lẽ thật, và hơn nữa, nếu họ muốn bước vào lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành, thì họ phải thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, và thực sự đói khát. Khi ngươi đói khát và khi ngươi thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, chắc chắn Thần của Đức Chúa Trời sẽ tiếp xúc với ngươi và làm việc trong ngươi, điều sẽ mang lại cho ngươi thêm nhiều sự khai sáng, cho ngươi thêm nhiều hiểu biết về hiện thực, và giúp ích nhiều hơn cho cuộc sống của ngươi.

Nếu con người muốn biết Đức Chúa Trời, trước tiên họ phải biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế, và họ phải biết những lời của Đức Chúa Trời, sự xuất hiện thực tế của Đức Chúa Trời trong xác thịt, và công tác thực tế của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi biết rằng tất cả các công tác của Đức Chúa Trời là thực tế, ngươi mới có thể thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, và chỉ thông qua con đường này, ngươi mới có thể đạt được sự trưởng thành trong cuộc sống. Tất cả những ai không có hiểu biết về hiện thực đều không có cách nào trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, bị mắc kẹt trong những quan niệm của mình, sống trong trí tưởng tượng của mình, và do đó, họ không có kiến thức về những lời của Đức Chúa Trời. Càng hiểu biết nhiều về hiện thực, ngươi sẽ càng gần hơn với Đức Chúa Trời và càng có mối liên hệ mật thiết hơn với Ngài; khi càng tìm kiếm sự mơ hồ, trừu tượng, và giáo lý, ngươi sẽ càng lạc khỏi Đức Chúa Trời, và bởi vậy, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng việc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời thật vất vả và khó khăn, và rằng ngươi không có khả năng bước vào. Nếu ngươi muốn bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời và đi đúng hướng trong đời sống tâm linh, trước tiên ngươi phải biết hiện thực và tách mình ra khỏi những điều mơ hồ và siêu nhiên, có nghĩa là, trước tiên ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực sự khai sáng và dẫn dắt ngươi từ bên trong ra sao. Bằng cách này, nếu ngươi có thể thực sự nắm được công tác thực tế của Đức Thánh Linh trong con người, thì ngươi sẽ bước được vào con đường đúng đắn để được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Ngày nay, mọi thứ đều bắt đầu từ hiện thực. Công tác của Đức Chúa Trời là thực tế nhất, và mọi người đều có thể tiếp xúc; đó là những gì mọi người có thể trải nghiệm và đạt được. Trong con người, có nhiều điều mơ hồ và siêu nhiên, ngăn cản họ biết về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Do đó, trong những trải nghiệm của mình, họ luôn đi chệch hướng và luôn cảm thấy mọi thứ khó khăn, đây đều là do những quan niệm của họ gây ra. Con người không thể nắm được các nguyên tắc làm việc của Đức Thánh Linh, họ không biết hiện thực, và vì vậy, họ luôn tiêu cực trên con đường bước vào. Họ nhìn những yêu cầu của Đức Chúa Trời từ xa, không thể đạt được chúng; họ chỉ đơn thuần thấy những lời của Đức Chúa Trời thực sự tốt, nhưng lại không thể tìm ra con đường để bước vào. Đức Thánh Linh làm việc theo nguyên tắc này: Thông qua sự hợp tác của con người, qua việc họ tích cực cầu nguyện, tìm kiếm và đến gần hơn với Đức Chúa Trời, mà những kết quả có thể đạt được và họ có thể được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Không phải Đức Thánh Linh hành động đơn phương, hay con người hành động đơn phương. Cả hai đều không thể thiếu, và con người càng hợp tác cũng như càng theo đuổi việc đạt được các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh càng nhiều thêm. Chỉ có sự hợp tác thực sự của con người, cộng với công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể tạo ra những trải nghiệm thực sự và hiểu biết thực chất về những lời của Đức Chúa Trời. Dần dần, nhờ việc trải nghiệm theo cách này, mà sau cùng sẽ hình thành nên một con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm những điều siêu nhiên; trong quan niệm của mọi người, Đức Chúa Trời là toàn năng, và mọi thứ đều do Đức Chúa Trời làm nên – kết quả là mọi người thụ động chờ đợi, không đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, và chỉ đơn thuần chờ đợi được Đức Thánh Linh tiếp xúc. Tuy nhiên, những người có hiểu biết đúng đắn tin rằng: Những hành động của Đức Chúa Trời chỉ có thể tương ứng với sự hợp tác của tôi, và hiệu quả công tác của Đức Chúa Trời mang lại trong tôi phụ thuộc vào cách tôi hợp tác. Khi Đức Chúa Trời phán dạy, tôi nên làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm và phấn đấu hướng tới những lời của Đức Chúa Trời; đây là những gì tôi nên đạt được.

Trong những ví dụ về Phi-e-rơ và Phao-lô, các ngươi có thể thấy rõ rằng Phi-e-rơ là người đã chú ý đến hiện thực nhiều nhất. Từ những gì Phi-e-rơ đã trải qua, có thể thấy rằng những trải nghiệm của ông là tổng hợp bài học của những người đã thất bại trong quá khứ, và ông tiếp thu những điểm mạnh của các vị thánh trong quá khứ. Từ đây, có thể thấy được những trải nghiệm của Phi-e-rơ thực đến mức nào, đến nỗi mọi người có thể vươn ra và xúc chạm những trải nghiệm này, và có thể đạt được chúng. Nhưng, Phao-lô lại khác: Tất cả những gì ông ấy nói đều mơ hồ và vô hình, những điều như lên tầng trời thứ ba, thăng lên ngôi và mão triều thiên của sự công bình. Ông tập trung vào những gì bên ngoài: vào địa vị và lên lớp mọi người, vào việc khoe khoang thâm niên của mình, được Đức Thánh Linh tiếp xúc, v.v. Chẳng điều gì ông theo đuổi là thật, và phần lớn trong số đó là tưởng tượng, và do đó, có thể thấy rằng tất cả những gì siêu nhiên, chẳng hạn như Đức Thánh Linh tiếp xúc với con người nhiều bao nhiêu, niềm vui lớn lao mà con người được hưởng, lên tầng trời thứ ba, hoặc mức độ họ vui hưởng sự rèn luyện thường xuyên, mức độ họ vui hưởng việc đọc lời Đức Chúa Trời – không gì trong số này là thật. Tất cả các công tác của Đức Thánh Linh đều bình thường và thực tế. Khi ngươi đọc những lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện, bên trong ngươi sáng láng và kiên định, thế giới bên ngoài không thể can thiệp vào ngươi; bên trong, ngươi sẵn sàng yêu mến Đức Chúa Trời, sẵn sàng tham gia vào những điều tích cực, và ngươi căm ghét thế giới xấu xa. Đây là sống bên trong Đức Chúa Trời. Nó không phải như mọi người nói là trải nghiệm sự tận hưởng lớn lao – nói như vậy không thực tế. Ngày nay, mọi thứ nên bắt đầu từ hiện thực. Tất cả mọi việc Đức Chúa Trời làm đều thực tế, và trong những trải nghiệm của mình, ngươi nên chú ý đến việc thực sự biết về Đức Chúa Trời, tìm kiếm những dấu chân mà công tác của Đức Chúa Trời để lại, và các phương thức Đức Thánh Linh tiếp xúc và khai sáng cho con người. Nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện, và hợp tác theo cách thực tế hơn, tiếp thu những gì tốt đẹp từ các thời đã qua, và loại bỏ những gì xấu xa như Phi-e-rơ đã làm, nếu ngươi lắng nghe bằng tai và quan sát bằng mắt, thường xuyên cầu nguyện và suy ngẫm trong lòng, cũng như làm tất cả những gì ngươi có thể để hợp tác với công tác của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ngươi.

Trước: Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger