851 Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người mới quan trọng làm sao

Verse 1

Cảnh “Đức Chúa Trời lệnh cho A-đam”

được vẽ ở trong Kinh Thánh

vừa cảm động cũng vừa rất là ấm lòng.

Dù trong khung cảnh đó

chỉ có mỗi con người và Ngài,

mối quan hệ giữa con người

và Đức Chúa Trời vô cùng mật thiết,

khiến chúng ta bắt đầu cảm thấy

kỳ diệu cũng như ngưỡng mộ.


Verse 2

Tình yêu chứa chan của Ngài

được ban tự do trên con người,

tình yêu của Ngài vây lấy họ.

Họ ngây thơ và tinh sạch,

không thấy vướng víu và rất vô tư,

sống sung sướng dưới mắt Đức Chúa Trời.

Ngài quan tâm đến con người,

họ sống dưới sự che chở của Ngài.

Mọi thứ họ làm, cả lời nói, hành động,

đều gắn bó với Ngài, không thể tách rời.


Verse 3

Ngay từ giây phút đầu

khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người,

Ngài đã có trách nhiệm với họ.

Vậy đó là trách nhiệm gì?

Là Ngài phải bảo vệ con người

và che chở cho con người.

Đức Chúa Trời hy vọng con người

có thể tin và vâng phục lời Ngài.

Đây là điều đầu tiên

mà Đức Chúa Trời kỳ vọng ở loài người.


Bridge

Mang sự hy vọng ấy, Ngài đã phán những lời này:

“Ngươi được tự do ăn hoa quả

các thứ cây trong vườn;

nhưng về cây biết điều thiện và điều ác,

điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến;

vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết,

ngươi ăn, chắc sẽ chết.”

Những lời này đại diện cho ý muốn của Ngài,

và cũng cho thấy lòng Ngài

đã quan tâm lo cho con người.


Verse 4

Vì thế trong những lời đơn giản này,

chúng ta thấy được lòng Ngài.

Có tình yêu trong lòng Ngài không?

Ngài không quan tâm và lo lắng sao?

Tình yêu và sự quan tâm của Ngài có thể

nhận thức và cảm nhận được.

Nếu ngươi là một con người

có lương tâm và ý thức về nhân tính,

ngươi sẽ cảm nhận được

sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương,

ngươi sẽ cảm thấy mình được hạnh phúc.


Verse 5

Khi ngươi cảm nhận những điều này,

ngươi sẽ đối với Ngài ra sao?

Ngươi sẽ gắn bó với Ngài chứ?

Ngươi sẽ yêu thương Ngài,

ngươi sẽ tôn kính Ngài

từ tận đáy lòng của mình chứ?

Lòng ngươi sẽ gần gũi với Ngài chứ?

Từ đây chúng ta có thể thấy tình yêu của Ngài

rất quan trọng với con người.

Nhưng quan trọng hơn cả là con người có thể

cảm nhận và thấu hiểu

tình yêu của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 850 Tính thực tế và sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 852 Đức Chúa Trời đối đãi với con người như người thân cận nhất của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger