980 Ngươi còn bao xa mới đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời?

Verse 1

Dù các ngươi nghĩ gì, thì những gì Đức Chúa Trời

phán và làm là để các ngươi hiểu ý định của Ngài,

để các ngươi hiểu hơn những gì Ngài suy nghĩ,

những gì Ngài muốn đạt được,

loại người nào Ngài sẽ cự tuyệt,

loại người Ngài thích, muốn thu phục

và những điều Ngài khinh miệt.


Bridge 1

Chúng là để các ngươi thông sáng

và giúp các ngươi hiểu rõ

những hành động và suy nghĩ của

từng người các ngươi đã

lệch khỏi chuẩn của Ngài đến đâu.


Verse 2

Các ngươi có đức tin đã lâu, đã nghe giảng nhiều

nhưng đó chính là điều các ngươi thiếu nhất.

Các ngươi đã viết mọi lẽ thật vào sổ của mình,

đã ghi tạc hết những điều

mình nghĩ là quan trọng vào lòng

và lên kế hoạch dùng chúng để

làm Ngài vui trong khi thực hành.


Bridge 2

Các ngươi lên kế hoạch dùng

những thứ này khi cần,

để vượt qua lúc khó khăn,

hoặc đơn giản là để chúng

đồng hành cùng các ngươi trong đời.


Verse 3

Nếu các ngươi chỉ đang làm vậy,

dù bằng cách nào,

điều đó không quá quan trọng,

vậy điều gì quan trọng?

Đó là trong khi thực hành,

thâm tâm ngươi phải biết

một cách hoàn toàn chắc chắn rằng

liệu tất cả mọi thứ ngươi làm –

từng việc làm một của ngươi –

có phù hợp với điều Ngài muốn,


Bridge 3

liệu mọi hành động, suy nghĩ của ngươi,

liệu mục tiêu ngươi đang nhắm đến

có thỏa ý muốn của Ngài,

đáp ứng yêu cầu của Ngài,

và Ngài có chấp nhận không.


Tag

Chỉ những điều này mới quan trọng.

Chỉ những điều này mới quan trọng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được

Trước: 979 Đức Chúa Trời nghĩ gì về những việc làm của con người

Tiếp theo: 981 Đức Chúa Trời hy vọng con người đạt được con đường của sự sáng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger