980 Ngươi kém xa những yêu cầu của Đức Chúa Trời như thế nào?

1 Bất kể các ngươi tin gì, những gì Ta phán và làm là nhằm cải thiện hiểu biết của các ngươi về những ý định của Đức Chúa Trời và gia tăng sự thông hiểu của các ngươi về những gì Ngài đang nghĩ, những gì Ngài muốn thực hiện, Ngài thích những loại người nào, Ngài ghét gì, Ngài khinh miệt điều gì, loại người nào Ngài mong muốn thu phục và loại người nào Ngài cự tuyệt. Chúng là để cho các ngươi thông suốt trí óc và cho các ngươi hiểu rõ về những hành động và suy nghĩ của từng người một các ngươi đã đi lệch khỏi những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu đến đâu.

2 Các ngươi đã có đức tin từ rất lâu, và đã nghe rất nhiều lời giảng, nhưng đây chính là những điều mà các ngươi thiếu nhất. Mặc dù các ngươi đã ghi chép lại mọi lẽ thật vào sổ, đã thuộc lòng và khắc ghi trong lòng một số điều mà bản thân các ngươi cho là quan trọng, và dù các ngươi lên kế hoạch dùng những điều này để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong khi thực hành, dùng chúng khi các ngươi thấy cần, dùng chúng để vượt qua những thời điểm khó khăn phía trước, hoặc đơn giản là để những điều này đồng hành cùng các ngươi trong khi các ngươi sống đời mình.

3 Bất kể các ngươi làm điều đó như thế nào, nếu các ngươi chỉ làm thôi, thì điều này không quá quan trọng. Vậy điều gì mới thực sự quan trọng? Đó là trong khi ngươi thực hành, ngươi phải biết trong thâm tâm, với sự chắc chắn tuyệt đối, liệu mọi thứ ngươi đang làm – từng việc làm đơn lẻ – có phù hợp với những gì Đức Chúa Trời muốn hay không, và liệu tất cả các hành động và suy nghĩ của ngươi, các kết quả và mục tiêu mà ngươi mong muốn đạt được có thực sự thỏa mãn ý muốn Đức Chúa Trời và đáp ứng những yêu cầu của Ngài, cũng như liệu Ngài có chấp thuận chúng hay không. Đây là những điều rất quan trọng.

Chuyển thể từ “Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 979 Đức Chúa Trời nghĩ gì về những việc làm của con người

Tiếp theo: 981 Đức Chúa Trời hy vọng con người đạt được con đường của sự sáng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lễ ca của Vương quốc

Muôn người đang hoan hô Ta, muôn người đang ca ngợi Ta, muôn người đang xưng tụng Ta là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất. Muôn ánh mắt...

Chương 15

Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger