623 Dạng tâm tính này có phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời không?

Chorus

Mỗi một người trong các ngươi khi làm việc gì

cũng phải bảo vệ lợi ích của Hội Thánh.

Và ngươi không nên

chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân.

Là những người phụng sự,

ngươi không được hành động một mình,

và không được ngấm ngầm hãm hại nhau.

Những kẻ như thế

không xứng đáng phụng sự Ngài!


Verse 1

Những kẻ như thế

có một tâm tính vô cùng tồi tệ;

họ không còn sót lại

chút nhân tính nào trong mình,

chẳng hơn gì cầm thú,

một trăm phần trăm là Sa-tan,

thậm chí còn công kích nhau

trong lúc thông công,

cố tình tìm lý do, tìm lý do để tranh luận,

đỏ mặt tía tai chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt,

không ai sẵn lòng chịu nhượng bộ cho ai cả,

luôn che đậy ý nghĩ, theo dõi và cảnh giác nhau.


Chorus

Mỗi một người trong các ngươi khi làm việc gì

cũng phải bảo vệ lợi ích của Hội Thánh.

Và ngươi không nên

chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân.

Là những người phụng sự,

ngươi không được hành động một mình,

và không được ngấm ngầm hãm hại nhau.

Những kẻ như thế

không xứng đáng phụng sự Ngài!


Verse 2

Tâm tính này có phù hợp

để phụng sự Đức Chúa Trời không?

Công tác của ngươi cung cấp được gì

cho anh chị em không?

Ngươi không thể dẫn mọi người

đi vào lối sống đúng đắn,

mà còn tiêm nhiễm tâm tính bại hoại

vào anh chị em mình.

Lương tâm ngươi thật đáng khinh,

thối nát đến thâm căn.

Chẳng phải ngươi đang

gây hại cho người khác hay sao?

Ngươi không bước được vào hiện thực,

chắc chắn không thể nào,

và cũng không thể đưa lẽ thật vào thực hành.


Bridge

Ngươi trơ trẽn phơi bày

bản tính xấu cho mọi người.

Ngươi không hề có chút xấu hổ nào.

Các anh chị em đã được

giao phó cho ngươi, vậy mà

ngươi đang đưa họ xuống địa ngục!

Chẳng phải ngươi là kẻ có lương tâm

đã trở nên thối nát sao?

Ngươi hoàn toàn không biết xấu hổ!


Chorus

Mỗi một người trong các ngươi khi làm việc gì

cũng phải bảo vệ lợi ích của Hội Thánh.

Và ngươi không nên

chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân.

Là những người phụng sự,

ngươi không được hành động một mình,

và không được ngấm ngầm hãm hại nhau.

Những kẻ như thế

không xứng đáng phụng sự Ngài!


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm

Trước: 622 Những hậu quả của việc phụng sự Đức Chúa Trời đầy đam mê

Tiếp theo: 624 Đức Chúa Trời không khen ngợi những ai phụng sự như Phao-lô

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger