358 Làm sao mà Đức Chúa Trời không buồn cho được?

1 Ta đã nếm trải chua ngọt đắng cay của trải nghiệm con người, và Ta đến trong gió đi trong mưa; Ta nói rằng Ta đã trải qua sự ngược đãi của gia đình, đã trải qua những thăng trầm của cuộcc sống, và đã trải nghiệm nỗi đau của sự lìa khỏi thân thể. Tuy nhiên, khi Ta đến trên đất, thay vì nghinh đón Ta vì những gian khổ Ta đã phải chịu cho họ, con người đã “lịch sự” từ chối những ý định tốt của Ta. Sao Ta có thể không bị đau đớn vì điều này? Sao Ta có thể không buồn phiền? Lẽ nào việc Ta trở nên xác thịt chỉ để việc này kết thúc như này sao?

2 Tại sao con người không yêu mến Ta? Tại sao tình yêu của Ta được đáp lại bằng sự căm ghét của con người? Lẽ nào Ta đáng phải chịu theo cách này sao? Con người đã rơi lệ thương cảm vì gian khổ của Ta trên đất, và con người đã than trách sự bất công trong nỗi bất hạnh của Ta. Thế nhưng ai đã từng thật sự hiểu được lòng Ta? Ai có thể nhận ra những cảm xúc của Ta? Con người đã từng dành tình cảm sâu sắc cho Ta, và họ từng mong chờ Ta thường xuyên trong những giấc mơ – nhưng làm sao con người trên đất có thể hiểu được ý muốn của Ta trên trời?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 31

Trước: 357 Không ai hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 359 Mọi người không tiếp cận lời Đức Chúa Trời bằng tấm lòng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger