747 Tại sao Gióp có thể tôn kính Đức Chúa Trời?

Verse 1

Gióp chưa từng thấy Đức Chúa Trời hay nghe bất cứ lời phán dạy nào từ Ngài,

nhưng đối với Đức Chúa Trời, bản thân Gióp và lòng ông còn quý

hơn so với những kẻ chỉ biết ba hoa,

nói về việc dâng của lễ cùng những lý thuyết uyên thâm,

nhưng lại không có hiểu biết thật về Ngài,

họ không bao giờ thực sự kính sợ Ngài.

Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.

Verse 2

Người như thế mới thấy được quyền tối thượng của Ngài;

mới có thể thấy thẩm quyền và quyền năng của Ngài.

Ông có thể đạt được sự vâng phục quyền tối thượng

và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Người như thế mới có thể thực sự ngợi khen danh Ngài.

Vì ông không nhìn xem liệu Ngài có ban phước cho mình,

hay liệu Ngài có giáng tai họa xuống đầu mình không.

Verse 3

Gióp biết rằng mọi thứ được kiểm soát bởi bàn tay Đức Chúa Trời,

và việc con người lo lắng là dấu hiệu của sự ngốc nghếch,

việc con người lo lắng là dấu hiệu của sự ngu dốt,

sự vô lý và cho thấy họ nghi ngờ quyền tối thượng của Ngài.

Điều đó cho thấy rằng họ không kính sợ Ngài.

Hiểu biết này của Gióp chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn.

Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.

Bridge

Gióp chưa trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

thấy mặt Ngài hoặc nghe lời Ngài.

Thái độ của Gióp đối với Ngài là kết quả của nhân tính, sự mưu cầu

của cá nhân ông những phẩm chất mà con người thời nay không có được.

Nên Ngài nói “Thế gian chẳng ai giống nó,

một người ngay thẳng và vốn trọn vẹn.”

Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 746 Những việc làm công chính của Gióp đã đánh bại Sa-tan

Tiếp theo: 748 Đức tin thật và sự vâng phục của Gióp đối với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger