747 Tại sao Gióp có thể tôn kính Đức Chúa Trời?

Verse 1

Gióp chưa từng thấy Đức Chúa Trời hay

nghe bất cứ lời phán dạy nào từ Ngài,

nhưng đối với Đức Chúa Trời,

bản thân Gióp và lòng ông còn quý

hơn so với những kẻ chỉ biết ba hoa,

nói về việc dâng của lễ

cùng những lý thuyết uyên thâm,

nhưng lại không có hiểu biết thật về Ngài,

họ không bao giờ thực sự kính sợ Ngài.


Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch

và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực

và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý

cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể

theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.


Verse 2

Người như thế mới thấy được

quyền tối thượng của Ngài;

mới có thể thấy thẩm quyền

và quyền năng của Ngài.

Ông có thể đạt được

sự vâng phục quyền tối thượng

và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Người như thế mới có thể

thực sự ngợi khen danh Ngài.

Vì ông không nhìn xem

liệu Ngài có ban phước cho mình,

hay liệu Ngài có giáng tai họa

xuống đầu mình không.


Verse 3

Gióp biết rằng mọi thứ được kiểm soát

bởi bàn tay Đức Chúa Trời,

và việc con người lo lắng

là dấu hiệu của sự ngốc nghếch,

việc con người lo lắng

là dấu hiệu của sự ngu dốt,

sự vô lý và cho thấy họ nghi ngờ

quyền tối thượng của Ngài.

Điều đó cho thấy rằng họ không kính sợ Ngài.

Hiểu biết này của Gióp

chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn.


Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch

và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực

và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý

cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể

theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.


Bridge

Gióp chưa trải nghiệm

công tác của Đức Chúa Trời,

thấy mặt Ngài hoặc nghe lời Ngài.

Thái độ của Gióp đối với Ngài

là kết quả của nhân tính, sự mưu cầu

của cá nhân ông những phẩm chất

mà con người thời nay không có được.

Nên Ngài nói “Thế gian chẳng ai giống nó,

một người ngay thẳng và vốn trọn vẹn.”


Chorus

Tại sao Gióp có thể tôn kính Ngài?

Lòng Gióp tinh sạch

và không giấu giếm gì Ngài.

Nhân tính của Gióp trung thực

và vô cùng tốt bụng.

Gióp yêu công lý

cũng như cả những điều tích cực.

Chỉ người như thế mới có thể

theo con đường của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 746 Những việc làm công chính của Gióp đã đánh bại Sa-tan

Tiếp theo: 748 Đức tin thật và sự vâng phục của Gióp đối với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger