328 Mọi người đơn giản là chưa dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời

Verse 1

Mặc dù loài người để cho Đức Chúa Trời

nhìn vào trong lòng của họ,

nhưng không có nghĩa là

họ vâng phục sắp đặt của Ngài,

họ cũng không để số phận,

tiền đồ và mọi thứ của mình

nằm dưới quyền kiểm soát của Ngài.

Bất kể những lời thề của ngươi với Đức Chúa Trời

hay những gì ngươi tuyên bố với Ngài,

thì trong mắt của Đức Chúa Trời,

lòng ngươi vẫn đóng lại với Ngài,

bởi ngươi không để cho

Đức Chúa Trời được kiểm soát nó.


Chorus

Mặc dù loài người tin vào Đức Chúa Trời,

nhưng trong lòng họ không có Ngài.

Họ không biết làm sao để yêu kính,

cũng không muốn yêu kính Đức Chúa Trời,

vì lòng họ không bao giờ gần Đức Chúa Trời;

họ luôn cố gắng né tránh Đức Chúa Trời.

Kết quả là lòng con người xa cách Đức Chúa Trời.


Verse 2

Tóm lại là ngươi đã không

dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời.

Ngươi chỉ nói những lời êm tai

và ngọt ngào để cho Ngài nghe.

Ngươi giấu Ngài những ý định

lừa dối khác nhau của mình,

cùng những âm mưu và kế hoạch của ngươi;

ngươi nắm chặt lấy tiền đồ và số phận trong tay,

ngươi sợ rằng chúng sẽ bị Đức Chúa Trời lấy mất đi.

Vậy nên Đức Chúa Trời không bao giờ thấy

sự chân thành của con người với Ngài.


Chorus

Mặc dù loài người tin vào Đức Chúa Trời,

nhưng trong lòng họ không có Ngài.

Họ không biết làm sao để yêu kính,

cũng không muốn yêu kính Đức Chúa Trời,

vì lòng họ không bao giờ gần Đức Chúa Trời;

họ luôn cố gắng né tránh Đức Chúa Trời.

Kết quả là lòng con người xa cách Đức Chúa Trời.


Verse 3

Mặc dù Đức Chúa Trời có thể

quan sát bề sâu lòng của con người,

thấy con người đang nghĩ gì và mong ước gì,

thấy trong lòng họ đang giữ điều gì,

nhưng lòng con người

không thuộc về Đức Chúa Trời.

Ngài có quyền quan sát lòng người,

nhưng Ngài không có quyền

kiểm soát lòng con người.

Trong ý thức chủ quan của bản thân con người,

họ không muốn dâng mình cho Ngài,

nghe theo sự sắp đặt của Ngài.


Bridge

Con người không chỉ khép mình lại với Ngài,

mà thậm chí có những người

còn nghĩ ra đủ mọi cách để

gói ghém lòng mình lại,

dùng những lời nói ngon ngọt và xu nịnh

để tạo ấn tượng sai lầm,

hòng đạt được sự tin tưởng của Đức Chúa Trời,

giấu Ngài bộ mặt thật của họ.

Đây là lòng dạ của con người mà Đức Chúa Trời thấy.


Chorus

Mặc dù loài người tin vào Đức Chúa Trời,

nhưng trong lòng họ không có Ngài.

Họ không biết làm sao để yêu kính,

cũng không muốn yêu kính Đức Chúa Trời,

vì lòng họ không bao giờ gần Đức Chúa Trời;

họ luôn cố gắng né tránh Đức Chúa Trời.

Kết quả là lòng con người xa cách Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 327 Sự xấu xa của con người khi cố làm Đức Chúa Trời vui lòng vì đích đến của họ

Tiếp theo: 329 Đức Chúa Trời muốn tấm lòng chân thật của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger