408 Ngươi đã thật sự dâng sự sống trong đức tin của mình chưa?

1 Niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là gì? Ngươi đã thật sự dâng hiến đời sống của mình chưa? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi đi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững, tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp là một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi, các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào; nếu con đường duy nhất để kiếm sống của ngươi đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời; ngươi sẽ hỏi tại sao lúc đầu Ta lại phán nhiều lời như vậy để dọa ngươi. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế.

2 Các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc giạc thật sự. Do đó, những sự thử luyện nơi các ngươi là quá lớn, bởi vì các ngươi biết quá nhiều, nhưng những gì các ngươi thật sự hiểu thì còn không bằng một phần ngàn những gì các ngươi biết. Đừng dừng lại ở sự hiểu biết và kiến thức đơn thuần; tốt nhất là các ngươi hãy xem mình có thể thực sự thực hành được bao nhiêu, đã có được bao nhiêu sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh từ những giọt mồ hôi công sức khó nhọc của bản thân, và trong bao nhiêu lần thực hành, ngươi đã thực hiện được quyết tâm của chính mình. Ngươi nên nghiêm túc với vóc giạc và sự thực hành của mình. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không nên cố gắng chỉ làm cho có lệ vì bất kỳ ai – ngươi có thể đạt được lẽ thật và sự sống vào sau hết hay không phụ thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (3)

Trước: 407 Ngươi đã đạt được bất kỳ điều gì từ những năm có đức tin chưa?

Tiếp theo: 409 Mọi người không thực sự tin nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger