436 Lòng ngươi đã hướng về phía Đức Chúa Trời chưa?

Verse 1

Một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời

là con tim có thể mãi hướng về Ngài,

một tấm lòng có thể phản bội xác thịt,

một tấm lòng nghĩ về Ngài.

Trong giao tiếp ứng xử hằng ngày

và từng lời nói hành vi của chính bản thân,

họ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời,

lòng họ mang nặng ý muốn của Ngài.


Pre-chorus

Khi những suy nghĩ, ý tưởng của ngươi sai,

ngươi có thể từ bỏ ý định đó

để hành động theo ý muốn của Ngài.


Chorus

Trải nghiệm như thế,

ngươi càng sẽ yêu kính Ngài hơn,

và lòng ngươi sẽ hướng về

Đức Chúa Trời nhiều hơn,

và nguơi sẽ ngày càng có thể

yêu mến Ngài, thoả mãn Ngài.


Verse 2

Dù đối mặt với tù tội hay bệnh tật,

sự vu khống hay chế nhạo,

hoặc cảm thấy như, không lối thoát,

ngươi vẫn có thể yêu Ngài.

Khi gặp phải thử luyện,

ngươi vẫn có thể yêu Ngài.

Điều này nghĩa là lòng của ngươi,

đã hướng về Ngài.


Pre-chorus

Khi những suy nghĩ, ý tưởng của ngươi sai,

ngươi có thể từ bỏ ý định đó

để hành động theo ý muốn của Ngài.


Chorus

Càng trải nghiệm như thế,

ngươi ngày càng sẽ yêu kính Ngài hơn,

và lòng ngươi sẽ hướng về

Đức Chúa Trời nhiều hơn,

và nguơi sẽ ngày càng có thể

yêu mến Ngài, thoả mãn Ngài.


Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 435 Dâng lòng mình trước Đức Chúa Trời nếu ngươi tin vào Ngài

Tiếp theo: 437 Hãy hoàn toàn hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời để có thể yêu kính Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger