436 Lòng ngươi đã hướng về phía Đức Chúa Trời chưa?

Verse 1

Một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời

là con tim có thể mãi hướng về Ngài,

một tấm lòng có thể phản bội xác thịt,

một tấm lòng nghĩ về Ngài.

Trong giao tiếp ứng xử hằng ngày

và từng lời nói hành vi của chính bản thân,

họ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời,

lòng họ mang nặng ý muốn của Ngài.

Pre-chorus

Khi những suy nghĩ, ý tưởng của ngươi sai,

ngươi có thể từ bỏ ý định đó

để hành động theo ý muốn của Ngài.

Chorus

Trải nghiệm như thế, ngươi càng sẽ yêu kính Ngài hơn,

và lòng ngươi sẽ hướng về Đức Chúa Trời nhiều hơn,

và nguơi sẽ ngày càng có thể yêu mến Ngài, thoả mãn Ngài.

Verse 2

Dù đối mặt với tù tội hay bệnh tật, sự vu khống hay chế nhạo,

hoặc cảm thấy như, không lối thoát, ngươi vẫn có thể yêu Ngài.

Khi gặp phải thử luyện, ngươi vẫn có thể yêu Ngài.

Điều này nghĩa là lòng của ngươi, đã hướng về Ngài.

Pre-chorus

Khi những suy nghĩ, ý tưởng của ngươi sai,

ngươi có thể từ bỏ ý định đó

để hành động theo ý muốn của Ngài.

Chorus

Càng trải nghiệm như thế, ngươi ngày càng sẽ yêu kính Ngài hơn,

và lòng ngươi sẽ hướng về Đức Chúa Trời nhiều hơn,

và nguơi sẽ ngày càng có thể yêu mến Ngài, thoả mãn Ngài.

Phỏng theo Thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 435 Dâng lòng mình trước Đức Chúa Trời nếu bạn tin vào Ngài

Tiếp theo: 437 Hãy hoàn toàn hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời để có thể yêu kính Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger