8. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và các bạn truyền bá Phúc Âm cho mọi người thuộc mọi tôn giáo và giáo phái. Nhiều người thực sự tin Chúa đã rời bỏ các hội thánh của họ và bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng – chẳng phải các bạn đang trộm chiên từ các hội thánh khác sao?

Những câu Kinh Thánh tham khảo:

“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó; ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó; ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa; nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó” (Ê-xê-ki-ên 34:10).

“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối” (Ê-xê-ki-ên 34:11-12).

“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cùng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10:16).

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Chúng ta đã giảng đi giảng lại Phúc Âm cho nhiều nhà lãnh đạo trong các giới tôn giáo, nhưng dù chúng ta có thông công về lẽ thật với họ như thế nào, thì họ cũng không chấp nhận. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sự kiêu ngạo của họ đã trở thành bản tính thứ hai, và Đức Chúa Trời không còn chỗ trong lòng họ nữa! Một số người có thể nói: “Dưới sự lãnh đạo của một số mục sư nào đó trong giới tôn giáo, mọi người thực sự có rất nhiều động lực; như thể họ có Đức Chúa Trời ở bên họ!” Ngươi có cho rằng có lòng nhiệt thành là có động lực không? Cho dù những bài giảng của các mục sư đó có thể nghe cao quý đến đâu, nhưng họ có biết Đức Chúa Trời không? Nếu họ thực sự tôn kính Đức Chúa Trời trong sâu thẳm, thì họ có khiến mọi người đi theo họ và tôn cao họ không? Liệu họ có độc chiếm người khác không? Liệu họ có dám ngăn cản người khác tìm kiếm lẽ thật và tìm hiểu con đường thật không? Nếu họ tin rằng chiên của Đức Chúa Trời thực sự là của họ, và tất cả đều phải nghe lời họ, thì chẳng phải họ coi chính mình là Đức Chúa Trời sao? Những người như thế còn tệ hơn cả những người Pha-ri-si. Chẳng phải họ là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vì vậy, bản tính kiêu ngạo này của họ có thể điều khiển họ làm những điều phản bội Đức Chúa Trời.

– Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Mối thông công của con người để tham khảo:

Tất cả những ai tin Chúa đều biết rằng các tín đồ thuộc về Đức Chúa Trời; họ tuyệt đối không thuộc về bất kỳ giáo phái nào, cũng không thuộc về các lãnh đạo, mục sư, hay trưởng lão của bất kỳ giáo phái nào. Bất kể họ có thể tham dự hội thánh nào để nhóm họp hay hoạt động, và bất kể mục sư và trưởng lão nào có thể dẫn dắt họ, những người tin Đức Chúa Trời đều là chiên của Ngài – và chiên của Đức Chúa Trời thì chú ý đến tiếng của Đức Chúa Trời. Điều này đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta(Giăng 10:14). Nhiều mục sư và trưởng lão có xu hướng xem những người trong hội thánh là con chiên của họ, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Làm sao các tín đồ của Đức Chúa Trời lại có thể thuộc về những người đó? Nếu ai đó dám đòi quyền sở hữu các con chiên, thì chẳng phải một người như vậy chỉ đang cố gắng tranh giành với Đức Chúa Trời các con chiên và dân sự được Đức Chúa Trời chọn sao? Sự khác biệt giữa một người như vậy và những tá điền đồi bại mà Đức Chúa Jêsus đã phán trong Kinh Thánh là gì? Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã loan truyền cách ăn năn cho dân Do Thái, những người sau đó đã tin Đức Chúa Trời. Ngài cũng sai các môn đồ và sứ đồ đi khắp xứ Giu-đê để chia sẻ Phúc Âm của thiên quốc và cứu những người đang sống dưới luật pháp khỏi sự kìm kẹp và gông cùm của luật lệ và quy định. Đây là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người. Tuy nhiên, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã tố cáo và chống đối Đức Chúa Jêsus, và cản trở những người khác chấp nhận Ngài, rốt cuộc phải chịu sự kết án và trừng phạt của Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Jêsus đã trở lại: Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Ngài. Nếu các mục sư và trưởng lão không những không giao đàn chiên của Chúa, mà còn thực sự đi xa đến mức chiếm đoạt chúng, thì họ chỉ là những đầy tớ đồi bại. Họ sẽ phải chịu sự kết án và trừng phạt của Đức Chúa Trời giống như các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái đã từng.

Ngày nay, sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ứng nghiệm một lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Nhiều anh chị em từ các giáo phái khác nhau là những người yêu lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã nghe tiếng Ngài và chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, lần lượt trở về trước tòa Ngài. Đây là chiên của Đức Chúa Trời đang lắng nghe tiếng Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus trở lại, Ngài hiện ra đầu tiên với những người đang trông đợi Ngài, và sai người vào các giới tôn giáo để loan truyền công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời để những người khao khát sự trở lại của Ngài sẽ nghe tiếng Ngài và trở về với Ngài. Chẳng phải đó là một vấn đề tất nhiên sao? Tuy nhiên, một số mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo không chỉ không giao chiên của Đức Chúa Trời lại cho Ngài mà còn phản công bằng những cáo buộc vô căn cứ và phong tỏa hội thánh của họ dưới cái mác bảo vệ đàn chiên. Họ không cho phép các tín đồ tìm kiếm hoặc điều tra con đường thật, mà thay vào đó, họ liên tục lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và cáo buộc nó ăn cắp chiên của họ. Họ trơ trẽn tuyên bố chiên của Đức Chúa Trời là của riêng họ, và điều này hoàn toàn phơi bày tham vọng và ham muốn giam giữ và kiểm soát con người của họ. Họ kiểm soát chặt chẽ các tín đồ và khẳng định chủ quyền đối với chiên của Đức Chúa Trời với mục đích khiến những tín đồ đó tiếp tục theo và thờ phượng họ. Chẳng phải những lãnh đạo như vậy chính là những đầy tớ đồi bại khống chế đàn chiên mà Đức Chúa Jêsus đã phán sao? Chẳng phải họ là những kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời và tranh giành vị trí của Ngài sao? Điều này gợi nhớ đến việc Đức Chúa Jêsus đến để làm công tác: Nhìn thấy nhiều người Do Thái theo Ngài, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái cảm thấy ghen tị và sợ hãi, lo sợ rằng nếu tất cả các tín đồ theo Đức Chúa Jêsus thì họ sẽ không thể duy trì địa vị và sinh kế của mình. Sau đó, họ kết án Đức Chúa Jêsus theo cách y như vậy để ngăn cản mọi người chấp nhận công tác của Ngài. Nó chính xác như được ghi lại trong Kinh Thánh:

“Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân ô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa. … Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (Giăng 11:47-48, 53). Các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái xem dân Do Thái là tài sản riêng của họ, và luôn nắm chặt chiên của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đến làm công tác và thu hồi những con chiên đó, các lãnh đạo đã đấu tranh chống lại Ngài để giành quyền kiểm soát chúng. Các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si này đã không hướng về Đức Chúa Trời, cũng không cho dân Do Thái theo Ngài. Đức Chúa Jêsus đã quở trách họ, phán rằng: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ những sự xúc phạm của con người! Trong khi các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái tranh giành với Đức Chúa Trời dân sự được Ngài chọn, chống đối và lên án Đức Chúa Trời, điều này đã khiến tâm tính Đức Chúa Trời giận dữ, và họ đã phải chịu những lời rủa sả và sự trừng phạt của Ngài. Quốc gia Y-sơ-ra-ên đã bị xóa sổ gần hai nghìn năm, nhiều người Do Thái đã bị tàn sát, và họ bị dồn thành các đoàn người đến những ngõ ngách khác nhau trên đất. Nếu các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo ngày nay tiếp tục đòi chủ quyền đối với chiên của Đức Chúa Trời và ngăn chúng hướng về Đức Chúa Trời, thì tất cả những gì ở phía trước dành cho các lãnh đạo đó chính là sự trừng phạt công chính của Đức Chúa Trời!

Trước: 7. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và rằng Ngài là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo lại nói rằng những gì các bạn tin vào không phải là Đức Chúa Jêsus, và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không thuộc về Cơ đốc giáo. Có gì đáng tin cậy trong những lời của các mục sư và trưởng lão này không?

Tiếp theo: 9. Các bạn chứng thực rằng “Tia chớp phương Đông” là sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng tôi đã đọc nhiều bài báo trên các trang web nổi tiếng như Baidu và Wikipedia lên án, công kích và gièm pha Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi biết rằng thông tin trên Baidu chịu sự giám sát và kiểm soát và của ĐCSTQ, và rằng nó không hẳn là đáng tin cậy. Nhưng các trang web nước ngoài như Wikipedia cũng đã làm theo ĐCSTQ và giới tôn giáo trong việc lên án các bạn. Tôi không thể hiểu được – những lời được đăng trên những trang web này là đúng hay sai?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger