3. Trong Kinh Thánh, Phao-lô đã nói rằng: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Ðức Chúa Trời, các quyền đều bởi Ðức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Ðức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình” (Rô-ma 13:1-2). Thực hành theo lời Phao-lô, thì chúng tôi nên đầu phục các thế lực cầm quyền trong mọi việc. Vậy mà, chính quyền vô thần của ĐCSTQ đã bức hại tín ngưỡng tôn giáo trong suốt lịch sử của nó. Họ thù địch với Đức Chúa Trời, và không những không cho phép chúng tôi tin vào Chúa, mà còn bắt giữ và bức hại những người truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng tôi chịu khuất phục trước chính quyền Cộng sản Trung Quốc, thôi không tin Chúa, ngừng truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, thì chẳng phải chúng tôi sẽ đứng về phía Sa-tan qua việc chống đối và quay lưng lại với Chúa sao? Tôi thực sự không thể hiểu được điều này: Chính xác tôi phải làm gì để tuân theo ý muốn của Chúa trong các vấn đề về các thế lực cầm quyền?

Câu trả lời:

Phao-lô đã nói: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Ðức Chúa Trời, các quyền đều bởi Ðức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Ðức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình” (Rô-ma 13:1-2). Bởi Phao-lô đã nói những lời này, nhiều tín đồ của Chúa nghĩ rằng những người cầm quyền là do Đức Chúa Trời chỉ định, và rằng vâng phục họ là vâng phục Đức Chúa Trời. Một số người thậm chí nghĩ rằng bất kể những người cầm quyền có cố cản trở và đàn áp đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời như thế nào thì mọi người cũng vẫn nên vâng phục họ, và rằng coi thường họ là chống đối Đức Chúa Trời. Những quan điểm như thế có đúng không? Chúng có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Trên thực tế, từ Thời đại Luật pháp cho đến Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng con người nên vâng phục những người đang cầm quyền. Trong Thời đại Luật pháp, kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên là pha-ra-ôn của Ê-díp-tô; ông là người đã nắm quyền hành. Và Đức Chúa Trời đã làm gì với ông? Khi ông ngăn không cho dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã đổ xuống mười thảm họa trên ông. Nếu ông không để dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt ông. Khi quân Ê-díp-tô đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, biển Đỏ tách ra, sau đó nhấn chìm và hủy diệt toán quân truy đuổi. Trong Thời đại Luật pháp, tất cả các vua quỷ chống lại Đức Chúa Trời cuối cùng đều bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Bây giờ hãy xem Thời đại Ân điển: Tại sao Đức Chúa Jêsus lại đi vào nơi hoang vu và giữa dân chúng để rao giảng, thay vì rao giảng trong các đền thờ? Bởi những người cầm quyền và các lãnh đạo của giới tôn giáo đều chống đối Đức Chúa Trời và đều thù nghịch Chúa, điều này khiến Đức Chúa Jêsus không có chọn lựa nào khác ngoài rao giảng ở nơi hoang vu và giữa dân chúng. Nếu các môn đồ của Đức Chúa Jêsus vâng phục những kẻ cầm quyền, liệu họ vẫn sẽ theo Ngài không? Và liệu họ vẫn được Ngài khen ngợi không? Toàn bộ điều này cho những người thật sự tin Chúa thấy được chính xác cách tiếp cận của họ đối với giới thẩm quyền ĐCSTQ nên như thế nào để hợp lòng Đức Chúa Trời. Nếu người ta đã tin vào Chúa nhiều năm, vậy mà vẫn không thể nhận ra rằng những kẻ đương cầm quyền là kẻ thù của Đức Chúa Trời thì những người này có thật sự hiểu Kinh Thánh không? Và họ có thật sự biết Chúa không? Việc nhiều người không có sự nhận thức rõ và không thể nhìn thấy những điều này như chúng thật sự vốn dĩ là vì họ không biết làm gì sau khi đọc những lời này của Phao-lô trong Kinh Thánh. Một số người thậm chí tin rằng vâng phục những người cầm quyền là vâng phục Chúa, và rằng chống đối và chống lại những người cầm quyền này là chống lại sắc lệnh của Đức Chúa Trời và chuốc lấy sự phán xét cho mình. Chẳng phải những quan điểm như thế là hoàn toàn sai sao? Chẳng phải chúng là sự hiểu lầm và coi thường Đức Chúa Trời một cách trầm trọng sao? Đây là những quan điểm sai lầm gây nhầm lẫn và có hại cho con người!

Tất cả chúng ta đều biết rằng ĐCSTQ là một đảng chính trị vô thần – và nơi đâu chủ nghĩa vô thần cầm quyền, thì nơi đó Sa-tan cầm quyền. ĐCSTQ luôn xem Đức Chúa Trời là kẻ thù. Đường lối của chúng đối với sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ là: “Sẽ không rút quân cho đến khi cuộc thanh trừng hoàn tất”. Chúng sẽ không từ bất cứ điều gì để đóng đinh Đấng Christ vào cây thập tự. Kể từ khi ĐCSTQ lên cầm quyền, chúng đã công khai phủ nhận, lên án, và báng bổ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc giáo đã bị tuyên bố là “tà giáo”, Kinh Thánh bị tịch thu và đốt như “tài liệu tà giáo”, và các nhóm tôn giáo bị bức hại và đàn áp dưới danh nghĩa “các tổ chức tà giáo”. Đặc biệt, ĐCSTQ đã điên cuồng đàn áp, bắt bớ và khủng bố các Cơ Đốc nhân tin vào Đức Chúa Trời thật và những người rao giảng, chứng thực cho Đức Chúa Trời, bắt họ phải chịu sự tàn ác và tra tấn vô nhân đạo khiến nhiều người bị thương tích và tàn phế. Một số người thậm chí đã chết vì sự ngược đãi mà họ phải chịu. Tại sao ĐCSTQ lại thù nghịch Đấng Christ như vậy, và tại sao chúng lại bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời thật? Mục đích của chúng là gì? Điều chúng sợ nhất là dân Trung Quốc sẽ bắt đầu tin và theo Đức Chúa Trời. Chúng sợ rằng người dân sẽ theo đuổi lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi – như vậy thì sẽ không còn ai để ĐCSTQ bắt làm nô dịch, không còn ai phục vụ chúng nữa. Và do đó, chế độ tà ác của ĐCSTQ điên cuồng săn lùng Đấng Christ, dùng nhiều phương tiện tùy ý để đối xử tàn bạo và bức hại các Cơ Đốc nhân với hy vọng hão huyền là xóa bỏ công tác của Đức Chúa Trời, tiêu diệt niềm tin tôn giáo, và biến Trung Quốc thành vùng đất không có Đức Chúa Trời, để chế độ độc tài của ĐCSTQ sẽ ngự trị vĩnh viễn và không thay đổi ở Trung Quốc. Điều này chứng tỏ rằng không ai trên đời căm ghét lẽ thật và ghét Đức Chúa Trời hơn chế độ sa-tan, tà ác của ĐCSTQ. Chúng là một bầy quỷ coi thường Đức Chúa Trời! Nơi nào ĐCSTQ cầm quyền thì Sa-tan cầm quyền! Do đó khi chúng ta chống đối ĐCSTQ và quay lưng với chúng thì chẳng phải điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sao?

Trên thực tế, điều này đã được Đức Chúa Jêsus tỏ lộ từ lâu: “Dòng dõi nầy là dòng dõi độc ác(Lu-ca 11:29). “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa(Giăng 3:19). Kinh Thánh nói: “Còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ(1 Giăng 5:19). Đức Chúa Jêsus đi thẳng vào vấn đề khi phơi bày bộ mặt thật và nguồn gốc sự tăm tối và tà ác của thế gian. Toàn thể nhân loại sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, không dung nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và lẽ thật. Trong cộng đồng tôn giáo, không ai dám công khai chứng thực cho sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong các hội thánh, càng không dám chứng thực cho những lẽ thật được bày tỏ bởi Đấng Christ trong các hội thánh hay giữa dân chúng. Trong bất kỳ giáo phái nào, những người bị phát hiện là chứng thực cho Đấng Christ trong xác thịt sẽ bị bắt giữ và kết án – họ bị đuổi ra khỏi hội thánh, và thậm chí bị giao cho giới thẩm quyền. Chẳng phải nhân loại này đã đạt đến đỉnh điểm của sự tà ác sao? Việc ở mọi nơi trên thế giới đang dấy lên lời phủ nhận Đức Chúa Trời, phủ nhận lẽ thật, và lên án Đấng Christ, chẳng phải đây là vì những thế lực sa-tan, tà ác chống đối Đức Chúa Trời đang lũng đoạn thế giới sao? Nhìn lại hai ngàn năm trước: không lâu sau khi Đức Chúa Jêsus được sinh ra, Ngài đã bị chính quyền La Mã săn đuổi; trong khi làm việc và rao giảng, Ngài đã bị đóng đinh vào cây thập tự bởi các lãnh đạo Do Thái phối hợp cùng giới thẩm quyền La Mã; và khi Phúc Âm của Ngài được rao giảng ở Trung Quốc, nó cũng gặp phải sự lên án và chống đối điên cuồng bởi chính quyền Trung Quốc – ai biết được có bao nhiêu nhà truyền giáo ở Trung Quốc đã bị tra tấn và giết chết. Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, đã có thêm vô số Cơ Đốc nhân bị ĐCSTQ bắt giữ và tra tấn. Danh sách còn dài. Những thực tế này cho thấy điều gì? Tại sao ĐCSTQ lại ghét những người tin Đức Chúa Trời quá như vậy? Tại sao các thế hệ Cơ Đốc nhân phải chịu sự bức hại vô nhân đạo như vậy? Tại sao lẽ thật luôn gặp phải sự chống đối và lên án giữa con người? Tại sao ý muốn của Đức Chúa Trời không thể được thực hiện trên đất và khắp mọi quốc gia trên thế giới? Đó là vì cả thế giới nằm dưới quyền của Sa-tan, kẻ tà ác, bởi các thế lực tà ác của Sa-tan nắm quyền trên đất, và tất cả đều là những thể chế chính trị vô thần chống đối Đức Chúa Trời; đặc biệt, chế độ ĐCSTQ là nguyên mẫu của các thế lực tà ác của Sa-tan. Chính điều này dẫn đến sự tà ác và sự tăm tối tột bực của nhân loại. Đây là một thực tế đã được công nhận! Nhưng bởi những lời của Phao-lô – “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình” – một số người tin rằng vâng phục những nhà cầm quyền là vâng phục Đức Chúa Trời. Hãy hỏi ngươi câu này: khi chế độ ma quỷ của ĐCSTQ cản trở, hạn chế đức tin và sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta vẫn nên vâng phục sao? Khi ĐCSTQ bắt bớ và tra tấn các Cơ Đốc nhân, buộc họ viết tuyên bố hối cải, bắt họ phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, và thậm chí bắt họ phải rủa sả và báng bổ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có thể vâng phục sao? Khi ĐCSTQ không cho phép chúng ta rao giảng Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, khi chúng buộc chúng ta bán đứng Đức Chúa Trời và các tín hữu của mình, làm đồng bọn và tay sai của chúng, chúng ta vẫn có thể vâng phục sao? Nếu chúng ta vâng phục chế độ ma quỷ của ĐCSTQ, chẳng phải chúng ta đang đứng về phía Sa-tan, chống đối và phản bội Đức Chúa Trời sao? Chúng ta hãy nhìn lại những lời của Phao-lô: “Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Ðức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình” Những lời như thế có thể thực hành được không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Phao-lô thật sự không thể nhìn thấy thời đại tăm tối và tà ác này như nó vốn dĩ sao? Phao-lô cũng đã bị bắt và bỏ tù vì loan truyền Phúc Âm. Một cách hợp lẽ mà nói thì ông đáng lẽ đã có thể thấy được thực chất của các thế lực là ác của Sa-tan còn rõ hơn cả chúng ta, vậy mà ông vẫn thốt ra những lời đó – thật không thể tin được!

Tất cả chúng ta đều nên ý thức được rằng việc Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan làm bại hoại nhân loại và việc Ngài cho phép quỷ Sa-tan nắm quyền trên đất chứa đựng sự khôn ngoan và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời chủ yếu là để đánh bại Sa-tan, và để khiến những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó Sa-tan mới hoàn toàn bị đánh bại và bị hổ thẹn, và số phận của hắn cuối cùng cũng được an bài. Và do đó, khi Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan nắm quyền và làm bại hoại nhân loại, ý muốn của Ngài là để nhân loại có sự nhận thức rõ về Sa-tan, nhìn thấu thực chất của Sa-tan, để con người ghê tởm Sa-tan, và quay lưng với Sa-tan; tuy nhiên Đức Chúa Trời chưa bao giờ bảo con người vâng phục Sa-tan, Ngài càng không nói rằng việc coi thường bất kỳ chế độ sa-tan nào sẽ chuốc lấy sự phán xét vào mình. Do vậy theo quan điểm của Phao-lô, các thế hệ thánh đồ là những người đã bị các chính quyền sa-tan săn lùng và bức hại, và thậm chí đã tử đạo vì Chúa, có chuốc lấy sự phán xét vào họ bởi họ bất chấp các thế lực thống trị không? Chẳng phải thực tế của việc cầm tù các thế hệ thánh đồ là một chứng ngôn đẹp đẽ và vang dội cho Chúa sao? Theo quan điểm của Phao-lô, sự bắt bớ và thậm chí giết chết các thế hệ thánh đồ này không phải là chứng ngôn đẹp đẽ – mà chính họ chuốc lấy sự phán xét vào mình bởi vì họ đã coi thường giới thẩm quyền. Và trong trường hợp đó, chẳng phải sự đau đớn khi bị cầm tù mà Phao-lô đã chịu vì rao giảng Phúc Âm cũng là vô ích sao? Vậy thì tại sao Phao-lô chứng thực với những người khác về sự đau đớn mà ông đã chịu? Chẳng phải đây là sự mâu thuẫn sao? Đức tin của chúng ta nơi Chúa và sự rao giảng, làm chứng của chúng ta cho Phúc Âm của Chúa đã được Trời ủy thác và được đất công nhận; trong khi đó, các chính quyền của Sa-tan sẽ không từ bất cứ điều gì để bức hại các Cơ Đốc nhân một cách tàn bạo, cản trở công tác loan truyền Phúc Âm và ngăn chặn việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời – điều vạch trần bản chất ma quỷ của chúng, một bản chất ghê tởm lẽ thật và thù nghịch Đức Chúa Trời. Khi những người bị các chính quyền Sa-tan bức hại một cách tàn bạo vì đề cao con đường thật, rao giảng và chứng thực cho phúc âm của Chúa, họ bị bức hại vì sự công chính, và không gì xứng đáng với lời khen ngợi của Chúa hơn thế. Vậy thì làm sao có thể nói rằng họ chuốc lấy sự phán xét vào mình? Đức Chúa Jêsus có lần tuyên bố rõ rằng, “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy(Ma-thi-ơ 5:10). Có thể nào Phao-lô không nhận biết những lời này của Đức Chúa Jêsus? Những lời Phao-lô đã nói rõ ràng là mâu thuẫn với những lời của Đức Chúa Jêsus. Chúng về cơ bản mâu thuẫn với lẽ thật, và không thể hình thành cơ sở của những hành động của chúng ta. Chúng ta được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, và chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, do đó Trời ra lệnh và đất công nhận rằng chúng ta phải lắng nghe Đức Chúa Trời trong mọi sự và vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời!

Trước: 2. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, họ đã không ngừng bức hại tín ngưỡng tôn giáo. Đặc biệt, việc họ đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ngày càng trở nên nghiêm trọng. ĐCSTQ không những đã sử dụng truyền hình, đài phát thanh, báo chí, internet và các phương tiện truyền thông khác để vu khống, mưu hại và làm mất uy tín Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà còn tiến hành các vụ bắt bớ trên quy mô lớn đối với các thành viên của hội thánh, dẫn đến việc nhiều Cơ đốc nhân bị bỏ tù và tra tấn dã man, và thậm chí bị tra tấn cho đến chết. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng nghiêm trọng như vậy?

Tiếp theo: 1. Các bạn chứng thực rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có nguồn gốc từ sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng chính quyền ĐCSTQ vô thần và các lãnh đạo của giới tôn giáo lên án các bạn là dị giáo và một xie jiao. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể phân biện được những gì ĐCSTQ và giới tôn giáo nói?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger