1. Trong Kinh Thánh, Phao-lô đã nói rằng: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 13:1). “Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Ðức Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội của Ðức Chúa Trời” (Công Vụ Các Sứ đồ 20:28). Hầu hết mọi người trong giới tôn giáo đều nghe theo lời của Phao-lô với niềm tin rằng các mục sư và trưởng lão được Chúa chỉ định và rằng họ hầu việc Chúa trong các hội thánh. Họ tin rằng những ai lắng nghe và vâng lời các mục sư và trưởng lão là vâng lời và đi theo Chúa, và lắng nghe những lời của các mục sư là lắng nghe lời Chúa. Điều này có phù hợp với ý muốn của Chúa không?

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Công việc được thực hiện bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng là để cộng tác với công việc của Đấng Christ hay của Đức Thánh Linh. Người này được Đức Chúa Trời dựng lên giữa con người, để dẫn dắt tất cả những người được chọn của Đức Chúa Trời, và ông cũng được Đức Chúa Trời dựng lên để làm công việc cộng tác của con người. Với một người có khả năng thực hiện công việc phối hợp của con người như thế, những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người và công việc của Đức Thánh Linh phải làm trong con người có thể được thành toàn nhiều hơn qua họ. Điều này nói một cách khác, chính là: Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc dùng con người này là để cho tất cả những người theo Đức Chúa Trời có thể hiểu rõ hơn ý muốn của Ngài, và đạt được nhiều hơn những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Vì con người không có khả năng hiểu một cách trực tiếp lời của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã lập nên một người được dùng để thực hiện công việc như thế. Người được dùng bởi Đức Chúa Trời này có thể được mô tả như là một người trung gian, mà qua họ Đức Chúa Trời hướng dẫn con người, với tư cách “người diễn giải” liên lạc giữa Đức Chúa Trời và con người. Do đó, một người như thế khác với những người làm việc trong nhà Đức Chúa Trời hay những người làm sứ đồ của Ngài. Giống như họ, người này có thể được gọi là người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng trong thực chất công việc của người đó và bối cảnh được Đức Chúa Trời dùng khác hơn rất nhiều so với những người làm công khác và các sứ đồ. Về mặt thực chất của công việc và bối cảnh được sử dụng, người được Đức Chúa Trời dùng được Ngài dấy lên, được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho công việc của Ngài và người này phối hợp trong công việc của chính Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm thay cho công việc của người này bao giờ – đây là sự phối hợp của con người, không thể thiếu bên cạnh công việc của thánh thần. Trong khi đó, công việc được những người làm công hay các sứ đồ thực hiện chỉ là truyền đạt và triển khai sự sắp xếp về nhiều phương diện cho các hội thánh trong mỗi giai đoạn, hoặc chỉ là công việc cung cấp sự sống đơn giản để duy trì đời sống hội thánh. Những người làm công và các sứ đồ ấy không được Đức Chúa Trời chỉ định, càng không thể được gọi là người được Đức Thánh Linh sử dụng. Họ được chọn lựa từ trong các hội thánh, và sau khi được huấn luyện và được bồi dưỡng một thời gian, những người thích hợp tiếp tục, còn những người không thích hợp bị trả về nơi xuất phát. Vì những người này được chọn lựa giữa vòng các hội thánh, có một số phô bày bản chất thật của họ sau khi trở thành người lãnh đạo, và một số hậm chí làm nhiều điều xấu và sau cùng bị loại ra. Người được Đức Chúa Trời dùng, mặt khác, chính là người được Đức Chúa Trời chuẩn bị, họ sở hữu một tố chất nhất định và có nhân tính. Họ đã được chuẩn bị và được làm cho hoàn thiện từ trước bởi Đức Thánh Linh, và được dẫn dắt hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh, và đặc biệt khi nói đến công việc, họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn và điều khiển – kết quả của việc này là chẳng có sự sai lệch nào trên con đường dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn, vì Đức Chúa Trời chắc chắn chịu trách nhiệm về công việc của chính Ngài, và trong mọi thời đại Đức Chúa Trời luôn làm công việc của chính Ngài.

Trích từ “Về Việc Đức Chúa Trời Sử Dụng Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều quan trọng chủ yếu trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ nên phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi lối vào sự sống hay sự làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ nên được tập trung xung quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi cảm thông và theo đuổi không tập trung xung quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là người xa lạ với lời của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công việc của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là dân sự đi theo những dấu chân của Ngài. Cho dù điều ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thanh sạch thế nào, Đức Chúa Trời không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những điều như thế sang một bên, thì chúng sẽ là một trở ngại rất lớn đối với lối vào tương lai của ngươi. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời, tuy nhiên họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người của những ngày sau rốt. Những ai có thể làm theo công việc hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời, đến nỗi họ đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không làm theo công việc hiện tại của Đức Thánh Linh chưa bước vào công việc của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ có làm việc nhiều như thế nào, hoặc sự đau khổ của họ có lớn dường nào, hoặc họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào đi nữa, không điều nào trong số đó có nghĩa đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ. … “Làm theo công việc của Đức Thánh Linh” nghĩa là hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, có thể hành động phù hợp với những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, có thể tuân phục và đi theo Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, và bước vào phù hợp với những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời. Chỉ người này mới là người làm theo công việc của Đức Thánh Linh và ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Những người như thế không những có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà còn có thể biết được tâm tính của Đức Chúa Trời từ công việc mới nhất của Đức Chúa Trời, và có thể biết được những quan niệm và sự bất tuân của con người, và bản tính cùng thực chất của con người, từ công việc mới nhất của Ngài; hơn thế nữa, họ có thể dần dần có được những thay đổi trong tâm tính mình trong suốt thời gian hầu việc Ngài. Chỉ những người như thế mới là những người có thể có được Đức Chúa Trời, và là những người thực sự tìm thấy con đường thật.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để đem mọi người đến trước mặt họ và lừa dối mọi người. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: “Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi”. Con người là trung gian trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời; điều đó chẳng phải là một vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao? Những người như thế cùng một giuộc với Phao-lô…

Trước đây, những người tin vào Đức Chúa Trời có thể đã đi theo một người, hoặc họ có thể đã không thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời; nhưng trong giai đoạn cuối cùng này, họ sẽ phải đến trước Đức Chúa Trời. Nếu nền tảng của ngươi là sự trải nghiệm của ngươi về giai đoạn công tác này, nhưng ngươi vẫn tiếp tục đi theo một người, thì ngươi không thể tha thứ được, và sẽ kết thúc như Phao-lô mà thôi.

Trích từ “Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Một số người không hoan hỉ trong lẽ thật, càng không hoan hỉ với sự phán xét. Thay vào đó, họ hoan hỉ trong quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục nhiều thứ, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ những nơi dơ dáy bẩn thỉu lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Cái mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đẹp và sự thông thái của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu đựng bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công việc của Đấng Christ là khó nuốt và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta nói rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không xứng đáng với sự tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.

Dù gì đi nữa, Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ không tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ. Bây giờ ngươi đã xác định được sự không tin trong ngươi là bao nhiêu chưa, và sự phản bội của ngươi với Đấng Christ là bao nhiêu chưa? Ta khuyên ngươi thế này: Bởi vì ngươi đã chọn con đường lẽ thật, ngươi nên hết lòng dành trọn bản thân mình; đừng tự mâu thuẫn hay nửa vời. Ngươi nên hiểu rằng Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian hay bất kỳ người nào, mà thuộc về tất cả những ai thật sự tin vào Ngài, tất cả những ai thờ phượng Ngài, tất cả những ai tận tụy và trung tín với Ngài.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Tốt nhất là những người tuyên bố theo Đức Chúa Trời mở mắt mình ra và nhìn kỹ xem người họ tin chính xác là ai: Thực sự ngươi tin vào Đức Chúa Trời hay Sa-tan? Nếu ngươi biết rằng thứ mà ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời, mà là những thần tượng của riêng ngươi, thì tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nếu ngươi thật sự không biết mình tin vào ai, thì một lần nữa, tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nói như thế là điều báng bổ! Không ai ép ngươi tin vào Đức Chúa Trời. Đừng nói các ngươi tin vào Ta; Ta nghe những lời như thế đủ rồi, và không muốn nghe lại, bởi vì những gì các ngươi tin là những thần tượng trong lòng các ngươi và những kẻ hay bắt nạt nội bộ trong số các ngươi. Những kẻ lắc đầu từ chối khi nghe lẽ thật, những kẻ cười toe toét khi nghe nói về cái chết, thì hết thảy đều là dòng giống của Sa-tan, và họ là những kẻ sẽ bị loại bỏ. Nhiều người trong hội thánh không có sự nhận thức sâu sắc. Khi điều gì giả dối xảy ra, họ đột ngột đứng về phía Sa-tan; thậm chí họ còn thấy bị xúc phạm khi bị gọi là tay sai của Sa-tan. Dù mọi người có thể nói họ không có sự nhận thức sâu sắc, nhưng họ luôn luôn đứng về phía không có lẽ thật, họ không bao giờ đứng về phía lẽ thật vào thời điểm quan trọng, họ không bao giờ đứng lên và biện luận cho lẽ thật. Có phải họ thực sự thiếu nhận thức sâu sắc không? Tại sao họ lại đột ngột đứng về phía Sa-tan? Tại sao họ không bao giờ nói một lời công bằng và phải lẽ để ủng hộ lẽ thật? Có phải tình huống này đích thực nảy sinh như một kết quả của sự mơ hồ nhất thời của họ không? Con người càng có ít nhận thức, thì họ càng ít khả năng đứng về phía lẽ thật. Điều này cho thấy những gì? Chẳng phải nó cho thấy rằng con người không có sự nhận biết sâu sắc thì yêu sự xấu xa sao? Chẳng phải nó cho thấy rằng họ là dòng giống trung thành của Sa-tan sao? Tại sao họ lại luôn luôn có thể đứng về phía Sa-tan và nói ngôn ngữ của nó? Mỗi lời nói và việc làm của họ, những biểu cảm trên gương mặt họ, hết thảy đều đủ để chứng minh rằng họ không thuộc loại nào trong những người yêu mến lẽ thật cả; đúng hơn, họ là những kẻ khinh ghét lẽ thật. Việc họ có thể đứng về phía Sa-tan đủ để chứng minh rằng Sa-tan thực sự yêu những con quỷ nhỏ này, những kẻ dành trọn đời mình tranh đấu vì Sa-tan. Chẳng phải những sự thật này đều rất rõ ràng sao? Nếu ngươi thật sự là người yêu lẽ thật, thì tại sao ngươi không quan tâm gì đến những người thực hành lẽ thật, và tại sao ngươi lập tức đi theo những kẻ không thực hành lẽ thật ngay từ cái nhìn lướt qua của họ. Chuyện này là sao? Ta không quan tâm việc ngươi có sự nhận thức sâu sắc hay không. Ta không quan tâm ngươi đã trả một cái giá đắt như thế nào. Ta không quan tâm các thế lực của ngươi hùng mạnh như thế nào, và Ta không quan tâm ngươi có phải là một kẻ hay bắt nạt nội bộ hay một kẻ dẫn đầu cầm cờ hay không. Nếu các thế lực của ngươi hùng mạnh, thì đó chỉ là có sự giúp đỡ từ sức mạnh của Sa-tan. Nếu ngươi có nhiều uy tín, thì điều đó chỉ vì có quá nhiều người xung quanh ngươi không thực hành lẽ thật. Nếu ngươi chưa bị đuổi ra, thì đó chính là vì hiện nay không phải là thời điểm cho công tác trục xuất; mà đúng hơn, là thời điểm cho công tác loại bỏ. Không cần phải vội trục xuất ngươi bây giờ. Ta chỉ chờ đợi ngày mà Ta sẽ trừng phạt ngươi sau khi ngươi đã bị loại bỏ. Bất kỳ ai không thực hành lẽ thật đều sẽ bị loại bỏ!

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 4. Giới tôn giáo điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã phạm phải hết hành động xấu xa này đến hành động xấu xa khác, trở thành một pháo đài vững chắc của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng kết quả và kết cuộc của giới tôn giáo cho việc tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sẽ ra sao?

Tiếp theo: 2. Các mục sư và trưởng lão đã tin Chúa trong nhiều năm, họ rất hiểu biết về Kinh Thánh và đức tin của họ hơn hẳn chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên lắng nghe họ trong đức tin của mình nơi Chúa. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết các mục sư và trưởng lão đều không chấp nhận điều này, và thậm chí còn đi xa đến mức chống đối và lên án điều này. Như vậy, chúng tôi cũng không thể chấp nhận điều đó.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này