2. Như chúng tôi hiểu, một số chuyên gia tôn giáo và học giả quốc tế có uy tín đã thừa nhận rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một hội thánh Cơ đốc mới nổi. Sự khác biệt giữa Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và Cơ đốc giáo truyền thống là gì?

Câu trả lời:

Cơ Đốc giáo ra đời theo sau công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus nhập thể; nó là một hội thánh Cơ Đốc gắn liền với Thời đại Ân điển. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể đã đến, kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương quốc, và, trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Trong tất cả các giáo phái Cơ Đốc, nhiều người yêu lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Chúa đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã nhận ra tiếng Đức Chúa Trời. Họ đã trở nên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus, và mỗi người đã chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và đi theo những dấu chân của Chiên con – từ đây sinh ra Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Do đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và Cơ Đốc giáo đều được sinh ra từ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, nhưng trong khi Cơ Đốc giáo là sản phẩm của công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được sinh ra khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét; nó là một hội thánh Cơ Đốc của Thời đại Vương quốc. Cả hai hội thánh đều phát sinh từ việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để xuất hiện và hoạt động, chỉ là trong các thời đại khác nhau. Cơ Đốc giáo là một hội thánh của Thời đại Ân điển, trong khi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là hội thánh của Thời đại Vương quốc, hội thánh được dẫn lối và chăn dắt bởi công tác và những lời phán của đích thân Đức Chúa Trời ngày nay. Trái lại, Cơ Đốc giáo đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh vì không theo kịp những bước chân của Đức Chúa Trời, chống đối và lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời; nó là một hội thánh bị Đức Chúa Trời lên án và từ bỏ, và vì vậy Đức Chúa Trời không công nhận Cơ Đốc giáo là của Đức Chúa Trời, mà là một hội thánh chống đối và lên án Đức Chúa Trời. Do đó không có sự so sánh giữa cả hai. Đức Chúa Jêsus Christ đã lên trời hai ngàn năm trước. Ngài không ở trên đất. Mặc dù những người theo Cơ Đốc giáo tin vào danh Đức Chúa Jêsus, nhưng họ chưa bao giờ gặp Ngài, họ càng không được Ngài chăn dắt hoặc chăm tưới, họ cũng không để ý gì đến việc thực hành hay trải nghiệm lời Chúa. Họ không hề biết Đức Chúa Jêsus, và hơn nữa, họ cũng không biết Thần của Ngài. Và như vậy hội thánh Cơ Đốc chỉ tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ và trừu tượng trên trời, chứ không phải Đấng Christ nhập thể của thời kỳ sau rốt. Do đó, một hội thánh như vậy không phải là Cơ Đốc giáo thực sự; nó đã bị hạ xuống thành một nhóm tôn giáo không khác gì Phật giáo hay Đạo giáo, và nó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nỗi khao khát của Cơ Đốc giáo về sự trở lại của Chúa và được cất lên vào thiên quốc đơn thuần là ảo tưởng. Những người trong Cơ Đốc giáo chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là những nữ đồng trinh khôn đã trỗi dậy trước Đức Chúa Trời; tuy nhiên, hầu hết mọi người không chấp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, họ chỉ nói những câu chữ và giáo lý từ Kinh Thánh, và bám vào các quy tắc và lễ nghi tôn giáo. Họ không thể theo kịp công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, và thay vào đó lại theo chế độ sa-tan của ĐCSTQ trong việc nỗ lực hết sức để lên án và chống đối công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Những người này là những nữ đồng trinh dại, và họ đã bị Đức Chúa Trời khinh ghét, loại bỏ và loại trừ; Đức Chúa Trời không công nhận họ, họ chỉ là “Cơ Đốc nhân” trên danh nghĩa, và họ đã đánh mất bản chất của Cơ Đốc giáo, điều mà từ lâu họ chỉ sở hữu trên danh nghĩa.

Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và bắt đầu hoạt động, Đức Chúa Trời đã rút công tác của Thần của toàn thể vũ trụ để tập trung vào một nhóm người đã chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng và ăn uống lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhận được công tác của Đức Thánh Linh, họ đã nhận được sự cung cấp sự sống dồi dào của Đức Chúa Trời, họ thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, họ ngày càng hiểu biết về lẽ thật, sự bại hoại của họ đang được làm tinh sạch, tâm tính của họ đang được thay đổi, và họ đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trở thành nhóm người đắc thắng được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn trước các thảm họa. Tuy nhiên, trong Cơ Đốc giáo, chỉ có một số ít người là những nữ đồng trinh khôn đã nghe tiếng Đức Chúa Trời, chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và ngồi dự tiệc cưới Chiên con. Hầu hết mọi người trong Cơ Đốc giáo đã không những không theo những dấu chân công tác của Đức Chúa Trời, mà còn đi theo các thế lực tà ác địch lại Đấng Christ của thế giới tôn giáo trong việc chống đối và lên án sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ từ lâu đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, họ đã bị Đức Chúa Trời khinh ghét, loại bỏ và đã rơi vào thảm họa, khóc than cay đắng và nghiến răng rên xiết.

Trước: 1. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự tái lâm của Chúa giờ đây hầu hết đã được ứng nghiệm, và Chúa có thể đã ở đây rồi. Chúng tôi thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang công khai chứng thực trực tuyến rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, và nhiều người từ tất cả các tôn giáo và giáo phái thực sự tin vào Chúa và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi muốn biết chính xác liệu Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời hay không.

Tiếp theo: 1. Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, những người Pha-ri-si thường dẫn giải Kinh Thánh trong các nhà hội và cầu nguyện trước mọi người. Họ tỏ ra rất ngoan đạo và có vẻ như họ đã không làm bất cứ điều gì vi phạm Kinh Thánh trong mắt người khác. Vậy tại sao những người Pha-ri-si đã bị Đức Chúa Jêsus nguyền rủa? Họ đã coi thường Đức Chúa Trời bằng những cách nào, tại sao họ lại kích động cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger