2. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, và rằng Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù những gì các bạn chứng thực phù hợp với Kinh Thánh, nhưng nhiều người trong hội thánh của chúng tôi không chấp nhận điều đó. Chúng tôi tin rằng, để là con đường thật, nó phải được nhiều người chấp nhận, và rằng con đường mà được ít người chấp nhận là một con đường giả. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi nhiều người trong hội thánh của chúng tôi chấp nhận điều này trước khi chúng tôi bắt đầu tin vào nó.

Câu trả lời:

Hầu hết mọi người đều xem liệu điều gì đó là con đường thật hay giả dựa trên việc có bao nhiêu người chấp nhận nó, tin rằng nếu nhiều người làm như vậy, thì đó là con đường thật, và nếu chỉ một vài người chấp nhận nó thì đó là con đường giả. Quan điểm như vậy có phù hợp với lẽ thật không? Nó có cơ sở trong lời Đức Chúa Trời không? Hãy nhớ lại khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian bằng trận lụt: Chỉ có Nô-ê tin lời Đức Chúa Trời và, theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, đã đóng một chiếc tàu trong khi rao giảng đường đi. Ấy thế mà sau 120 năm, không một người nào tin hay chấp nhận những gì ông đã rao giảng, và những người duy nhất rốt cuộc đã lên tàu chính là gia đình tám người của Nô-ê, trong khi mọi người khác thì chết đuối trong trận lụt. Vậy ngươi có thể nói rằng Nô-ê đã không rao giảng con đường thật không? Bây giờ hãy nhớ lại khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài trong Thời đại Ân điển: Ngoài một số rất ít những người chấp nhận Đức Chúa Jêsus, toàn bộ Do Thái giáo đã lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus, trước khi hợp tác với chính quyền Rô-ma để đóng đinh Ngài vào cây thập tự vào sau hết. Vì điều này, ngươi có thể nói những lời phán và công tác của Đức Chúa Jêsus không phải là con đường thật không? Ngươi không cảm thấy rằng đo lường mọi thứ như vậy là hoàn toàn lố bịch sao? Công tác của Đức Chúa Trời trong nhiều thế hệ trước đây là bằng chứng cho thấy nhân loại bại hoại đã bị bại hoại sâu sắc đến mức tôn thờ cái ác và khinh ghét lẽ thật; khi con đường thật đến giữa con người, chỉ có một số rất ít người có thể vâng phục và chấp nhận nó, trong khi hầu hết đều phủ nhận và từ bỏ nó. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Dòng dõi nầy là dòng dõi độc ác(Lu-ca 11:29). 1 Giăng 5:19 nói: “Còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.” Như vậy, con đường thật không hẳn được nhiều người chấp nhận, và điều được hầu hết mọi người công nhận chưa hẳn đã đúng, chưa hẳn đã là lẽ thật. Trên thực tế, tất cả những gì được xác định bởi đa số đều thuộc về những quan niệm và sự tưởng tượng của con người, và không phù hợp với lẽ thật và các sự thật. Thật ngớ ngẩn và lố bịch khi đo lường xem một con đường có phải là con đường thật hay không dựa trên việc có bao nhiêu người chấp nhận nó. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời mong muốn chất lượng, chứ không phải số lượng, ở con người. Ví dụ, Ma-thi-ơ 22:14 nói: “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”. Ma-thi-ơ 7:3-14 nói: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”. Xê-ca-ri-a 13:8 nói: “Ðức Giê-hô-va phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất song một phần ba sẽ được còn lại”. Những câu này cho chúng ta thấy rằng chỉ một số người cực kỳ ít có khả năng tìm ra con đường thật, và rằng sẽ chỉ còn lại một số ít người. Sự việc không phải như chúng ta tưởng, rằng nếu đó là con đường thật thì nó sẽ được nhiều người chấp nhận; cách tính như vậy mâu thuẫn với lẽ thật và những sự thật về công tác của Đức Chúa Trời, và không gì hơn là những sự tưởng tượng của con người. Chính Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống, và bản chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi không một người nào tin vào Ngài, chấp nhận Ngài, hay theo Ngài, thì công tác và lời Ngài vẫn là con đường thật, và đây là điều không ai có thể phủ nhận. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi bất biến. Ta là nguồn chu cấp sự sống cho con người và là kim chỉ nam duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không, mà bởi chính thực chất của những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là vô giá đối với bất kỳ con người nào. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ dấy loạn chống đối, bẻ bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời Ta, lập trường của Ta chỉ thế này: Hãy để thời gian và sự thật làm bằng chứng cho Ta và cho thấy rằng lời Ta là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ta đã phán là đúng, rằng đó là điều mà con người nên được trang bị và, hơn thế nữa, là những điều mà con người nên chấp nhận(Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Bởi vì số người chấp nhận một con đường không thể được dùng làm tiêu chuẩn để đo lường xem đó là con đường thật hay con đường giả, vậy chúng ta đo lường nó như thế nào? Điều cốt yếu là phải xem liệu nó có chứa đựng sự bày tỏ lẽ thật và là tiếng Đức Chúa Trời hay không. Nếu đó là lời phán của Đức Chúa Trời, nếu đó là sự bày tỏ lẽ thật, thì dù có bao nhiêu người chấp nhận nó – ngay cả khi chỉ một người chấp nhận – thì nó cũng là lẽ thật, và là con đường thật. Hãy nhớ lại khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác trong Thời đại Ân điển. Phi-e-rơ, Giăng, Ma-thi-ơ, Na-tha-na-en và những người khác, tất cả đều theo Đức Chúa Jêsus vì họ nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong những gì Ngài đã rao giảng; họ đã không làm như vậy dựa trên việc có bao nhiêu người đã chấp nhận và theo Đức Chúa Jêsus vào thời điểm đó. Tương tự, việc phân biệt ngày nay giữa con đường thật và những con đường giả phải được thực hiện phù hợp với công tác và lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Ngươi phải xem liệu có công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không, liệu những lời này có phải là sự bày tỏ của lẽ thật hay không, ai được chứng thực, và nó có thể mang lại cho ngươi những gì. Việc phân biệt giữa con đường thật và con đường giả đòi hỏi một số khía cạnh của kiến thức cơ bản, điều cơ bản nhất của nó là phải chỉ ra được liệu có công tác của Đức Thánh Linh hiện diện trong đó hay không. Vì thực chất niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời, và thậm chí niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời nhập thể là bởi vì xác thịt này là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, có nghĩa là niềm tin như vậy vẫn là niềm tin vào Thần. Có những sự khác biệt giữa Thần và xác thịt, nhưng bởi vì xác thịt này đến từ Thần, và là Lời trở nên xác thịt, do đó những gì con người tin vào vẫn là thực chất vốn có của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, để phân biệt liệu đó có phải là con đường thật hay không, trên hết ngươi phải xem liệu nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không, sau đó ngươi phải xem liệu có lẽ thật trong con đường này hay không. Lẽ thật là tâm tính sống của nhân tính bình thường, nghĩa là, điều được đòi hỏi ở con người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu, cụ thể là toàn bộ nhân tính bình thường (bao gồm ý thức của con người, sự sáng suốt, sự khôn ngoan và kiến thức cơ bản về việc làm người). Nghĩa là, ngươi cần xem liệu con đường này có thể dẫn con người vào một đời sống của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật được nhắc đến có cần thiết dựa theo hiện thực của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật này có thiết thực và thật hay không, và liệu nó có phải là hợp thời nhất hay không. Nếu có lẽ thật, thì nó có thể dẫn con người vào những trải nghiệm thật và bình thường; hơn nữa, con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết, ý thức của con người trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, đời sống của con người trong xác thịt và đời sống thuộc linh trở nên quy củ hơn bao giờ hết, và những cảm xúc của con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Đây là nguyên tắc thứ hai. Có một nguyên tắc khác, đó là liệu con người có kiến thức ngày càng tăng về Đức Chúa Trời hay không, liệu việc trải nghiệm công tác và lẽ thật như vậy có thể truyền cảm hứng yêu mến Đức Chúa Trời trong họ, và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời hay không. Qua đây có thể đo lường được liệu con đường này có phải là con đường thật hay không. Điều cơ bản nhất là liệu con đường này có thực tế thay vì siêu nhiên hay không, và liệu nó có thể chu cấp cho sự sống của con người hay không. Nếu nó phù hợp với những nguyên tắc này, thì có thể rút ra kết luận rằng con đường này là con đường thật(Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nêu rõ các nguyên tắc tìm kiếm con đường thật. Khi xác định liệu một điều gì đó có phải là công tác của Đức Chúa Trời hay không, và liệu nó có phải là con đường thật hay không, điều cốt yếu là phải xem liệu nó có chứa công tác của Đức Thánh Linh và sự bày tỏ lẽ thật hay không, liệu nó có thể cung cấp cho sự sống của con người hay không, và liệu, sau khi chấp nhận con đường này, nhân tính và ý thức của con người có trở nên bình thường hơn bao giờ hết hay không, và liệu kiến thức của họ về Đức Chúa Trời có tăng lên hay không. Đây là những tiêu chuẩn để cân nhắc xem một con đường là thật hay giả. Để xác định xem công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là con đường thật hay không, chúng ta phải xem công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là công tác của Đức Thánh Linh hay không, và chúng ta phải lắng nghe xem liệu lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là sự bày tỏ lẽ thật hay không, và liệu chúng có phải là tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Vì vậy, chúng ta cũng có thể xác định liệu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là con đường thật hay không bằng cách xem xét liệu những người theo Đức Chúa Trời Toàn Năng có làm chứng cho việc chiến thắng Sa-tan hay không, liệu có sự thay đổi trong tâm tính sống của họ hay không, liệu họ có biết tâm tính công chính của Đức Chúa Trời hay không, và liệu họ có kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời hay không. Nếu người ta xác định một con đường có phải là con đường thật hay không dựa trên việc có bao nhiêu người chấp nhận nó, nếu họ mù quáng theo đám đông, không chú ý lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, không chịu điều tra và chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì họ cực kỳ ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Những người như vậy cuối cùng sẽ bỏ lỡ cơ hội được cất lên khi Chúa đến, và chỉ có thể bị sa vào những đại họa và bị loại trừ, do đó ứng nghiệm những lời này trong Kinh Thánh: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết(Hô-sê-a 4:6). “Nhưng kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 10:21).

Trước: 1. Các bạn chứng thực rằng “Tia chớp phương Đông” là con đường thật, nhưng ĐCSTQ và hầu hết các mục sư và trưởng lão thuộc giới tôn giáo hiện nay đang chống đối và lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chứng tỏ rằng “Tia chớp phương Đông” không thể là con đường thật. Có điều gì đó sai trật trong sự hiểu biết của chúng tôi về điều này sao?

Tiếp theo: 3. Chúng tôi tin chắc rằng công tác của Đức Chúa Jêsus là con đường thật là bởi vì Đức Chúa Jêsus có thể cứu chuộc chúng tôi và tha tội cho chúng tôi. Vậy thì các bạn có bằng chứng nào để hỗ trợ cho lời chứng rằng “Tia chớp phương Đông” là con đường thật?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger