2. Gần đây, tôi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận thấy rằng chúng sở hữu cả quyền năng lẫn thẩm quyền. Mọi lời phán của Ngài đều là lẽ thật, chúng thực sự là tiếng nói của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nhưng có một điều tôi không hiểu: Có một số người hiện đang giả làm Đức Chúa Jêsus tái lâm, và họ cũng đã phán lời Một số lời của họ đã được biên soạn thành sách, và có một lượng người bị lừa đã làm theo chúng. Làm sao chúng tôi có thể biết được những lời của các Christ giả thực sự là gì?

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ mình là ai, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Thể xác không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không nghi ngờ gì nữa. Nếu con người định tìm hiểu đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính mà Ngài thể hiện và những lời mà Ngài nói ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và như thế, khi xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều chính yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, lời của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), thay vì hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi xét ngoại hình của Ngài, và vì thế bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này thể hiện con người thật tối tăm và dốt nát.

Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Hiện đang có một số trường hợp lừa dối bởi những Christ giả trong các cộng đồng tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Do không thể phân biệt được sự lừa dối này thực sự là gì, nên nhiều người đã đi theo những Christ giả này, như thế là ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Khi ấy, nếu có ai với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng . Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:23-24). Do đó, chúng tôi tin rằng bất cứ ai được chứng thực là sự đến của Chúa thì chắc chắn là một Christ giả, và không cần phải tìm ra họ và điều tra về họ. Chúng tôi tin như vậy có sai không?

Tiếp theo: 3. Chúng tôi tin chắc rằng công tác của Đức Chúa Jêsus là con đường thật là bởi vì Đức Chúa Jêsus có thể cứu chuộc chúng tôi và tha tội cho chúng tôi. Vậy thì các bạn có bằng chứng nào để hỗ trợ cho lời chứng rằng “Tia chớp phương Đông” là con đường thật?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này