4. Chúng tôi đã tin vào Chúa trong nhiều năm và luôn làm việc chăm chỉ vì Ngài, cẩn trọng chờ đợi sự tái lâm của Ngài. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là những người đầu tiên nhận được sự mặc khải về sự tái lâm của Chúa. Bây giờ các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, vậy thì tại sao chúng tôi chưa nhận được sự mặc khải về điều này? Việc chúng tôi chưa nhận được sự mặc khải chứng tỏ rằng Chúa vẫn chưa tái lâm. Chúng tôi nghĩ như vậy là sai sao?

Những câu Kinh Thánh tham khảo:

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

“Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:7).

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Jêsus đã tuyên bố rằng Thần của lẽ thật sẽ được ban cho con người trong thời kỳ sau rốt. Bây giờ là thời kỳ sau rốt; ngươi có hiểu Thần của lẽ thật bày tỏ lời như thế nào không? Thần của lẽ thật xuất hiện và làm việc ở đâu? Trong sách tiên tri của nhà tiên tri Ê-sai chưa bao giờ đề cập tới việc một đứa trẻ tên Jêsus sẽ được sinh ra trong thời đại Tân Ước, mà chỉ viết rằng một bé trai sẽ được sinh ra với tên gọi Em-ma-nu-ên. Tại sao tên “Jêsus” không được đề cập? Chẳng có chỗ nào trong Cựu Ước xuất hiện cái tên này, vậy thì tại sao ngươi vẫn tin vào Jêsus? Chắc chắn ngươi chẳng phải chỉ bắt đầu tin vào Jêsus sau khi tận mắt nhìn thấy Ngài, đúng vậy không? Hay là ngươi đã bắt đầu tin sau khi nhận lãnh một sự mặc khải? Đức Chúa Trời sẽ thực sự cho ngươi thấy ân điển như vậy sao? Ngài sẽ ban những phúc lành to lớn như vậy cho ngươi sao? Cơ sở cho niềm tin của ngươi vào Jêsus là gì? Tại sao ngươi không tin rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ngày nay? Tại sao ngươi cho rằng không có một sự mặc khải nào đến ngươi từ Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài chưa nhập thể vào xác thịt? Đức Chúa Trời phải thông báo cho con người trước khi bắt đầu công tác của Ngài sao? Trước tiên, Ngài phải nhận được sự chấp thuận của con người sao? Ê-sai chỉ tuyên bố rằng một bé trai sẽ được sinh ra trong máng cỏ, chứ chưa bao giờ tiên tri rằng Ma-ri sẽ sinh ra Jêsus. Chính xác thì ngươi đặt niềm tin vào Jêsus được sinh ra bởi Ma-ri trên cơ sở nào? Chắc chắn niềm tin của ngươi không phải là mù mờ!

– Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Thậm chí số đông hơn còn tin rằng dù công tác mới của Đức Chúa Trời có thể là gì, thì nó cũng phải được chứng minh bằng những lời tiên tri, và rằng ở mỗi giai đoạn của công tác ấy, tất cả những người theo Ngài với tấm lòng “chân thật” cũng phải được cho thấy những sự mặc khải; nếu không, công tác ấy không thể là công tác của Đức Chúa Trời được. Biết đến Đức Chúa Trời đã là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với con người. Cộng với sự ngu xuẩn và bản tính dấy loạn đầy tự cao tự đại và tự phụ của họ, con người trở nên thậm chí càng khó chấp nhận hơn công tác mới của Đức Chúa Trời. Con người chẳng khảo sát kỹ về công tác mới của Đức Chúa Trời, cũng chẳng khiêm tốn chấp nhận nó; mà thay vào đó, họ mang một thái độ khinh miệt khi họ chờ đợi những sự mặc khải và hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là cách hành xử của những kẻ dấy loạn và chống lại Đức Chúa Trời sao? Những kẻ như vậy làm sao có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời?

– Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua những lời: “Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật là một sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Đức Chúa Trời lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng Ngài và kế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dù thực hiện bất cứ công tác gì, Ngài không cần phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ, Ngài lại càng không cần phải thông báo cho từng người một về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, mà ngoài ra, mọi người nên nhận biết. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi càng không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự đòi hỏi mình phải làm thế nào để tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, phải làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, và phải làm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời: Đây là điều con người nên làm. Vì con người không phải là lẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm kiếm, chấp nhận và vâng phục.

– Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mối thông công của con người để tham khảo:

Những người đã tin Chúa trong nhiều năm, không ngừng lao động, làm việc cật lực và thận trọng chờ đợi sự trở lại của Ngài, cho rằng khi Ngài trở lại, họ sẽ nhận được sự mặc khải từ Chúa về sự đến của Ngài. Đây là quan niệm và sự tưởng tượng của con người; nó không phù hợp với thực tế công tác của Đức Chúa Trời. Từ lâu, những người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã đi khắp muôn nơi để truyền bá Phúc Âm. Đức Chúa Jêsus có ban cho họ sự mặc khải về sự đến của Ngài không? Ngoài ra, những môn đồ nào theo Đức Chúa Jêsus đã làm như vậy do đã nhận được sự mặc khải từ Ngài? Không một người nào! Mặc dù Phi-e-rơ đã nhận được sự mặc khải từ Đức Chúa Trời và nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, là Con trai của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả những điều đó đều xảy ra sau khi Phi-e-rơ đã theo Đức Chúa Jêsus một thời gian và nghe nhiều bài giảng của Ngài; Phi-e-rơ đã có một chút kiến thức về Đức Chúa Jêsus, và chỉ sau đó, ông mới nhận được sự mặc khải từ Đức Thánh Linh và nhận ra thân phận thật của Đức Chúa Jêsus. Từ điều này, có thể thấy rằng Phi-e-rơ thật ra đã không nhận được sự mặc khải trước khi theo Đức Chúa Jêsus; đây là sự thật. Tất cả những ai có thể theo Đức Chúa Jêsus đều chỉ nhận ra Ngài là Đấng Mê-si đến vì đã nghe các bài giảng của Ngài; họ đã không nhận ra Ngài và trở thành môn đồ của Ngài sau lần đầu nhận được sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bí mật đến để làm công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Hàng triệu người đã chấp nhận và đang theo Ngài, nhưng không một ai trong số họ làm như vậy là nhờ nhận được sự mặc khải từ Đức Thánh Linh cả; tất cả chúng ta đều đã nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và quyết định đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng thông qua việc đọc lời Ngài và thông công về lẽ thật. Các sự kiện cho thấy rõ rằng, khi trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài, Đức Chúa Trời tuyệt đối không ban cho bất cứ ai sự mặc khải để họ tin Ngài và đi theo Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã nhập thể để bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét; những lời phán của Ngài trong thời kỳ sau rốt là những lời đầu tiên Ngài đã phán công khai với toàn thể vũ trụ và toàn thể nhân loại kể từ buổi đầu sáng thế. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, vì vậy việc họ có thể chào đón Chúa hay không là tùy vào việc họ có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời hay không, cũng như việc họ có yêu và chấp nhận lẽ thật hay không. Điều này liên quan đến sự lựa chọn cá nhân; Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ban cho bất kỳ người nào sự mặc khải để họ tin vào Ngài. Điều này được đề cập nhiều lần trong chương 2 và 3 của Sách Khải Huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh.” Và trong Khải Huyền 3:20: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). Nếu Chúa ban sự mặc khải để mọi người tin vào Ngài khi Ngài đến, thì tại sao Ngài lại phán rằng Ngài sẽ đứng trước cửa nhà mọi người và gõ, và chiên của Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời? Chẳng phải đó sẽ là tự mâu thuẫn sao? Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng những lời phán và sự bày tỏ lẽ thật của Ngài để tìm kiếm chiên của Ngài. “Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Đức Chúa Trời” — nghĩa là, những ai nghe và hiểu tiếng Đức Chúa Trời thì là chiên của Ngài, họ là những nữ đồng trinh khôn; trong khi những người nghe nhưng không hiểu tiếng Ngài thì chắc chắn là những nữ đồng trinh dại, và theo cách này, mỗi người sẽ được phân ra tùy theo loại. Điều này cho thấy rõ Đức Chúa Trời khôn ngoan và công chính tuyệt vời biết bao!

Như vậy, việc điều tra con đường thật không liên quan gì đến việc một người có nhận được sự mặc khải từ Đức Chúa Trời hay không; điểm mấu chốt của vấn đề là liệu một người có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong những lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng phán ra hay không. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ hàng triệu lời. Những lời phán này là lẽ thật; chúng là tiếng Đức Chúa Trời. Nhiều người từ các giáo phái khác nhau có đức tin chân thành nơi Chúa đã nghe tiếng Đức Chúa Trời và quay lại với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chính những người này là kho báu đã bị “đánh cắp”; mục đích của Chúa trong việc Ngài đến bí mật là để có được những kho báu này, và biến những người đầu tiên được dấy lên trước tòa Đức Chúa Trời thành những người đắc thắng trước các thảm họa. Tuy nhiên, khi mọi người chỉ đơn thuần chờ đợi để nhận được sự mặc khải từ Đức Chúa Trời và không thể nhận ra tiếng Ngài trong những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, điều này chỉ cho thấy rằng họ không yêu lẽ thật hoặc không biết Chúa, và rằng họ tuyệt đối không phải là chiên của Đức Chúa Trời. Những người này đương nhiên sẽ là mục tiêu mà Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ và loại trừ, và nằm trong số những người sẽ rơi vào thảm họa, than khóc và nghiến răng. Đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã phán với Tô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!(Giăng 20:29).

Trước: 3. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong xác thịt. Vậy thì hiện nay Chúa đang ở đâu? Tại sao chúng tôi chưa nhìn thấy Ngài? Trăm nghe không bằng một thấy, nên việc chúng tôi chưa nhìn thấy Ngài chứng tỏ rằng Chúa vẫn chưa tái lâm. Tôi sẽ tin khi tôi nhìn thấy điều đó.

Tiếp theo: 5. Trong cả hai thời đại Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời đều đã làm việc ở Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm trong thời kỳ sau rốt, vì vậy khi Ngài tái lâm, Ngài phải đến Y-sơ-ra-ên. Vậy mà các bạn lại chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài đã xuất hiện trong xác thịt và đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia được cai trị bởi một đảng chính trị vô thần. Không có quốc gia nào có sự chống đối đối với Đức Chúa Trời và sự bức hại đối với các Cơ đốc nhân dữ dội hơn thế. Làm sao Chúa có thể tái lâm ở Trung Quốc được?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger