864 Nỗi đau khổ to lớn Đức Chúa Trời phải chịu là gì?

Verse 1

Một số người cảm thông

với hoàn cảnh của Đấng Christ

bởi vì có một câu trong Kinh Thánh nói rằng:

“Bầy cáo còn có hang, và chim cũng có tổ;

nhưng Con người thì lại

chẳng có chỗ để mà gối đầu”.


Verse 2

Nghe điều này, họ khắc ghi và tin rằng đây là

nỗi đau lớn nhất của Đức Chúa Trời, Đấng Christ.

Nhưng sự thật có thể thấy,

Đức Chúa Trời không tin

những khó khăn này

là nỗi thống khổ Ngài chịu đựng.


Pre-chorus 1

Ngài chưa bao giờ kêu than về sự bất công

vì xác thịt của Ngài phải chịu đựng đau đớn;

Ngài chưa từng bắt con người

phải đền đáp hay trả ơn Ngài. Tuy nhiên.


Chorus

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục

chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.


Verse 3

Đức Chúa Trời không thể bày tỏ hết

tiếng lòng cho những người theo Ngài,

và không ai trong số họ hiểu được nỗi đau này.

Thậm chí không có bất kỳ ai

cố hiểu hay an ủi lòng Ngài,

đang phải chịu đựng

nỗi đau khổ từng ngày, từng năm.


Verse 4

Đức Chúa Trời chẳng muốn đổi lại gì

cho mọi thứ Ngài đã ban,

nhưng thực chất của Ngài

không dung thứ tội lỗi của con người.

Ngài căm ghét và ghê tởm sự tà ác,

bại hoại của họ,

vì thế Ngài chịu đựng nỗi đau vô tận này.


Pre-chorus 2

Các ngươi có từng nhận thấy điều này không?

Rất có thể các ngươi chẳng ai thấy,

bởi vì không ai trong các ngươi

có thể thật sự hiểu được Ngài.


Chorus

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục

chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục

chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 863 Đức Chúa Trời nhập thể đã sống giữa con người từ lâu

Tiếp theo: 865 Đức Chúa Trời đau buồn bởi sự tà ác và bại hoại của nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger