864 Nỗi đau khổ to lớn Đức Chúa Trời phải chịu là gì?

Verse 1

Một số người cảm thông với hoàn cảnh của Đấng Christ

bởi vì có một câu trong Kinh Thánh nói rằng:

“Bầy cáo còn có hang, và chim cũng có tổ;

nhưng Con người thì lại chẳng có chỗ để mà gối đầu”.

Verse 2

Nghe điều này, họ khắc ghi và tin rằng đây là

nỗi đau lớn nhất của Đức Chúa Trời, Đấng Christ.

Nhưng sự thật có thể thấy, Đức Chúa Trời không tin

những khó khăn này là nỗi thống khổ Ngài chịu đựng.

Pre-chorus 1

Ngài chưa bao giờ kêu than về sự bất công

vì xác thịt của Ngài phải chịu đựng đau đớn;

Ngài chưa từng bắt con người phải đền đáp hay trả ơn Ngài. Tuy nhiên.

Chorus

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.

Verse 3

Đức Chúa Trời không thể bày tỏ hết tiếng lòng cho những người theo Ngài,

và không ai trong số họ hiểu được nỗi đau này.

Thậm chí không có bất kỳ ai cố hiểu hay an ủi lòng Ngài,

đang phải chịu đựng nỗi đau khổ từng ngày, từng năm.

Verse 4

Đức Chúa Trời chẳng muốn đổi lại gì cho mọi thứ Ngài đã ban,

nhưng thực chất của Ngài không dung thứ tội lỗi của con người.

Ngài căm ghét và ghê tởm sự tà ác, bại hoại của họ,

vì thế Ngài chịu đựng nỗi đau vô tận này.

Pre-chorus 2

Các ngươi có từng nhận thấy điều này không?

Rất có thể các ngươi chẳng ai thấy,

bởi vì không ai trong các ngươi có thể thật sự hiểu được Ngài.

Chorus

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.

Khi Ngài thấy hết sự tà ác của con người

và cuộc sống bại hoại mà họ sống,

khi thấy họ không thể thoát khỏi tay của Sa-tan,

sống trong tội lỗi và không biết lẽ thật là gì,

Ngài càng ngày càng ghét con người,

không thể dung thứ tội lỗi của họ,

nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng tất cả những điều này.

Đây là nỗi khổ to lớn của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 863 Đức Chúa Trời nhập thể đã sống giữa con người từ lâu

Tiếp theo: 865 Đức Chúa Trời đau buồn bởi sự tà ác và bại hoại của nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 8

Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger