628 Từ bỏ những quan niệm tôn giáo để được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Verse 1

Nếu ngươi chấp nhận hình phạt và sự phán xét của

lời Đức Chúa Trời, hãy gạt bỏ thông lệ tôn giáo,

đừng dùng những quan niệm cũ

làm thước đo lời mới của Ngài,

lúc đó ngươi mới có tương lai.

Nhưng nếu ngươi bám lấy thứ xưa cũ,

vẫn trân trọng chúng,

thì không thể được cứu rỗi,

Ngài sẽ không chú ý đến ngươi.

Trong công tác cũng như lời của Đức Chúa Trời,

Ngài không hề nhắc đến

những thứ cũ đã qua trước kia.


Chorus

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện,

ngươi phải buông bỏ những thứ cũ,

gạt bỏ cả những gì từng là đúng

hay do Đức Chúa Trời làm.

Ngay cả khi đó là công tác của Đức Thánh Linh,

ngươi cũng phải gạt sang một bên.

Đây là điều Ngài yêu cầu. Tất cả phải mới mẻ.


Verse 2

Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ.

Ngài không bám vào những lời phán cũ

hay tuân theo quy tắc nào.

Là một con người, ngươi luôn bám vào quá khứ,

áp dụng chúng một cách cứng nhắc

dưới dạng công thức,

trong khi Ngài không làm

như cách mà Ngài từng làm,

vậy chẳng phải lời nói và hành động

của ngươi là gây rối sao?

Nếu cứ bám vào quá khứ,

chẳng phải ngươi là kẻ thù của Ngài?

Ngươi có sẵn lòng để cuộc sống tàn tạ

vì những điều đã cũ không?


Chorus

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện,

ngươi phải buông bỏ những thứ cũ,

gạt bỏ cả những gì từng là đúng

hay do Đức Chúa Trời làm.

Ngay cả khi đó là công tác của Đức Thánh Linh,

ngươi cũng phải gạt sang một bên.

Đây là điều Ngài yêu cầu. Tất cả phải mới mẻ.


Bridge

Những thứ cũ sẽ khiến ngươi

cản trở công tác của Ngài.

Đó có phải là loại người

mà ngươi muốn trở thành không?

Nếu ngươi thật sự không muốn như thế,

hãy dừng những việc ngươi đang làm,

quay đầu làm lại, Ngài sẽ không nhớ

việc phụng sự cũ của ngươi.


Chorus

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện,

ngươi phải buông bỏ những thứ cũ,

gạt bỏ cả những gì từng là đúng

hay do Đức Chúa Trời làm.

Ngay cả khi đó là công tác của Đức Thánh Linh,

ngươi cũng phải gạt sang một bên.

Đây là điều Ngài yêu cầu. Tất cả phải mới mẻ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng

Trước: 627 Việc bám lấy những quan niệm tôn giáo sẽ chỉ làm hỏng ngươi

Tiếp theo: 629 Ngươi đã loại bỏ những ý niệm tôn giáo của mình chưa?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger