237 Hãy từ bỏ những quan niệm tôn giáo để đi theo bước chân của Đức Chúa Trời

Verse 1

Khi tin vào Đức Chúa Trời,

các ngươi nên biết Ngài dựa trên công tác và

lời hiện tại của Ngài,

mà không có ngụy biện.

Nếu muốn biết về Đức Chúa Trời

điều đầu tiên ngươi nên biết

đó là về công tác của Ngài.

Đây là nền tảng cơ bản.

Tất cả những sự ngụy biện khác nhau

mà thiếu sự hiểu biết thuần khiết về lời của,

của Đức Chúa Trời

chỉ là quan niệm tôn giáo.

Chúng là quan niệm của riêng con người,

không chính xác, lệch lạc.


Chorus

Dù trước kia Đức Chúa Trời đã công tác thế nào,

ngươi phải trân trọng công tác hôm nay của Ngài,

thì ngươi mới có thể từ bỏ được các quan niệm

và mới có thể vâng lời Đức Chúa Trời.

Ngươi có thể vâng phục công tác và lời của Ngài,

đi theo những bước chân của Ngài.

Và như thế ngươi có thể trở thành

người chân thành vâng lời Ngài,

chân thành vâng lời Ngài.


Verse 2

Những kẻ trong tôn giáo

lấy lời Ngài phán hôm nay,

đem so sánh với lời của Ngài

trong quá khứ mà họ đã được hiểu, được biết.

Nếu hầu việc Đức Chúa Trời hôm nay

nhưng lại bám vào những điều cũ,

thì ngươi chỉ đang gây trở ngại;

sự thực hành của ngươi sẽ lỗi thời,

không hơn nghi lễ tôn giáo.

Những người có các quan niệm tôn giáo

không có cách nào theo kịp

các bước trong công tác của Đức Thánh Linh.

Họ dần bị tụt lại phía sau, từng bước một.

Quan niệm tôn giáo khiến họ

kiêu căng, tự nên công chính.


Chorus

Dù trước kia Đức Chúa Trời đã công tác thế nào,

ngươi phải trân trọng công tác hôm nay của Ngài,

thì ngươi mới có thể từ bỏ được các quan niệm

và mới có thể vâng lời Đức Chúa Trời.

Ngươi có thể vâng phục công tác và lời của Ngài,

đi theo những bước chân của Ngài.

Và như thế ngươi có thể trở thành

người chân thành vâng lời Ngài,

chân thành vâng lời Ngài.


Verse 3

Ngài không luyến tiếc những gì

Ngài đã phán, đã làm trước đó.

Nếu điều gì đó lỗi thời, Ngài từ bỏ nó.

Ngươi không thể buông bỏ

quan niệm của mình sao?

Nếu ngươi cứ bám vào những lời cũ

mà Ngài đã phán trong quá khứ,

điều này có chứng minh rằng

ngươi biết về công tác của Ngài không?

Sự sáng hôm nay của Đức Thánh Linh,

nếu như ngươi không thể chấp nhận,

nếu như ngươi cứ bám vào quá khứ,

thì ngươi không đi theo bước chân Đức Chúa Trời.

Nếu đó là điều ngươi lựa chọn,

thì ngươi chống đối Ngài.


Bridge

Nếu như con người có thể buông bỏ,

buông bỏ đi những quan niệm tôn giáo,

họ sẽ không dùng tâm trí để đánh giá

lời và công tác hôm nay của Ngài.

Dù công tác của Đức Chúa Trời hôm nay

không giống với công tác trong quá khứ,

ngươi vẫn có thể bỏ những quan niệm cũ,

và vâng phục công tác

của Đức Chúa Trời hôm nay.


Chorus

Dù trước kia Đức Chúa Trời đã công tác thế nào,

ngươi phải trân trọng công tác hôm nay của Ngài,

thì ngươi mới có thể từ bỏ được các quan niệm

và mới có thể vâng lời Đức Chúa Trời.

Ngươi có thể vâng phục công tác và lời của Ngài,

đi theo những bước chân của Ngài.

Và như thế ngươi có thể trở thành người,

và như thế ngươi có thể trở thành người

chân thành vâng lời Ngài,

chân thành vâng lời Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời

Trước: 236 Những ai không chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh có thể thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 238 Con người có thể thấy “Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Độ” ngự xuống từ trời như thế nào?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger