433 Khi ngươi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời

Verse 1

Để yêu mến và tin vào Đức Chúa Trời,

con người phải tiếp xúc

với Thần của Ngài bằng cả tấm lòng,

và qua đó có được sự hài lòng của Ngài.

Con người phải tiếp xúc

với lời Ngài bằng cả tấm lòng,

như vậy thì Thần của Đức Chúa Trời

sẽ lay động họ.

Nếu người ta không trao

cả tấm lòng cho Đức Chúa Trời

trong đức tin nơi Ngài,

không gánh lấy trọng trách của Ngài,

thì những gì họ làm

là thực hành tôn giáo, lừa gạt Ngài.

Hành động đó không thể nhận được

lời khen của Đức Chúa Trời.

Trong người như vậy, không có cơ hội

cho công tác của Đức Thánh Linh,

việc hoàn thiện họ cũng chẳng có giá trị.


Chorus

Khi ngươi dâng trọn lòng mình

cho Đức Chúa Trời,

ngươi có thể có lối vào sâu hơn,

đạt được trình độ thông sáng cao hơn,

ngươi sẽ hiểu hơn về những điểm yếu

và thiếu sót của mình,

hăng hái đáp ứng ý muốn của Ngài hơn,

không thụ động mà chủ động bước vào.

Điều này chứng tỏ

ngươi là một người rất đúng đắn.


Verse 2

Nếu ngươi có thể dốc hết lòng cho Đức Chúa Trời,

có thể tĩnh lặng, tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời,

thì Đức Thánh Linh sẽ sử dụng ngươi;

ngươi sẽ được nhận lãnh sự khai sáng.

Đức Thánh Linh sẽ bổ khuyết thiếu sót cho ngươi.

Khi dâng lòng cho Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ nắm bắt

được từng chuyển động tinh tế trong thần trí,

và sẽ biết được mọi sự khai sáng

đến từ Đức Chúa Trời.

Hãy bám chặt vào đó, ngươi sẽ bước vào

con đường được Ngài hoàn thiện.


Chorus

Khi ngươi dâng trọn lòng mình

cho Đức Chúa Trời,

ngươi có thể có lối vào sâu hơn,

đạt được trình độ thông sáng cao hơn,

ngươi sẽ hiểu hơn về những điểm yếu

và thiếu sót của mình,

hăng hái đáp ứng ý muốn của Ngài hơn,

không thụ động mà chủ động bước vào.

Điều này chứng tỏ

ngươi là một người rất đúng đắn.


Bridge

Việc thay đổi tâm tính của một người là

dâng toàn bộ lòng của mình cho Đức Chúa Trời,

và nhận lãnh sự khai sáng từ

tất cả những lời mà Đức Chúa Trời đã phán.


Chorus

Khi ngươi dâng trọn lòng mình

cho Đức Chúa Trời,

ngươi có thể có lối vào sâu hơn,

đạt được trình độ thông sáng cao hơn,

ngươi sẽ hiểu hơn về những điểm yếu

và thiếu sót của mình,

hăng hái đáp ứng ý muốn của Ngài hơn,

không thụ động mà chủ động bước vào.

Điều này chứng tỏ

ngươi là một người rất đúng đắn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng

Trước: 432 Người sùng đạo là người thường tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 434 Hãy hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời để cảm nhận được sự đáng mến của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger