402 Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời

Verse 1

Khi Môi-se đập vào hòn đá và

nước được Đức Giê-hô-va ban chảy ra,

đó là vì đức tin của người, đức tin của người.

Khi Đa-vít chơi đàn hạc ngợi ca Đức Giê-hô-va,

– với con tim ngập tràn mối hoan hỉ,

đó là vì đức tin của người.

Chorus 1

Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy khắp núi,

cùng khối gia sản vô kể và toàn thân phủ ung độc,

đó là vì đức tin của người.

Khi người có thể nghe tiếng Đức Giê-hô-va

và thấy được vinh quang của Đức Giê-hô-va,

đó là vì đức tin của người.

Verse 2

Vì có đức tin, Phi-e-rơ mới có thể

đi theo Đức Chúa Jêsus Christ,

Phi-e-rơ đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá

và làm chứng vinh quang vì Ngài.

Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người,

đó là vì đức tin của người.

Khi thấy khải tượng về thời kỳ sau rốt, càng là vì đức tin của người.

Chorus 2

Nguyên do những nước được coi là các nước ngoại bang

đã có được sự mặc khải của Đức Chúa Trời,

mặc khải của Đức Chúa Trời,

và biết Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để thực hiện

công tác của Ngài ở giữa con người, cũng là bởi họ có đức tin.

Chorus 3

Những ai bị đánh gục bởi những lời gay gắt của Ngài

mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi –

chẳng phải vì họ có đức tin sao?

Chẳng phải vì đức tin hay sao?

Những ai bị đánh gục bởi những lời gay gắt của Ngài

mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi –

chẳng phải vì họ có đức tin sao? Chẳng phải vì đức tin sao?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 401 Ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời rất sâu sắc

Tiếp theo: 403 Ngươi đã đạt được quá nhiều nhờ đức tin

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger