403 Ngươi đã đạt được quá nhiều nhờ đức tin

1 Cho dù ngươi phải chịu rất nhiều sự phán xét và rủa sả bởi từ “đức tin” này, nhưng ngươi vẫn có đức tin thật sự, và ngươi nhận được điều chân thật nhất, thực tế nhất, và quý giá nhất. Đó là bởi chỉ trong quá trình phán xét, ngươi mới thấy được đích đến cuối cùng của các tạo vật của Đức Chúa Trời; chính trong sự phán xét này mà ngươi thấy được Đấng Tạo Hóa là để yêu thương; chính trong công tác chinh phục như thế mà ngươi thấy được vòng tay của Đức Chúa Trời; chính trong sự chinh phục này mà ngươi bắt đầu hiểu đầy đủ về đời sống con người; chính trong sự chinh phục này mà ngươi có được con đường đúng đắn của đời sống con người và bắt đầu hiểu được ý nghĩa thật sự của “con người”; chỉ trong sự chinh phục này, ngươi mới thấy được tâm tính công chính của Đấng Toàn Năng và dung mạo đẹp đẽ, vinh hiển của Ngài.

2 Chính trong công tác chinh phục này, ngươi biết được nguồn gốc của con người và hiểu được toàn bộ “lịch sử bất hủ” của cả nhân loại; chính trong sự chinh phục này, ngươi bắt đầu hiểu về tổ tiên của loài người và nguồn gốc sự bại hoại của loài người; chính trong sự chinh phục này, ngươi nhận lãnh niềm vui và sự yên ủi cũng như sự sửa phạt, sửa dạy, và những lời quở trách vô tận từ Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại Ngài đã dựng nên; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi nhận lãnh những ơn phước, cũng như những tai họa mà con người đáng phải nhận… Chẳng phải tất cả những điều này đều do chút ít đức tin của ngươi sao? Và đức tin của ngươi đã không lớn lên sau khi nhận lãnh những điều này sao? Ngươi vẫn chưa thu nhận được quá nhiều sao?

Chuyển thể từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 402 Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 404 Điều quan trọng nhất mà những tín đồ tin vào Đức Chúa Trời cần đạt được

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 1

Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Không ai có thể nắm bắt được nguồn gốc của lời Ta, và họ cũng không biết mục đích của Ta khi phán những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger