597 Thực hiện bổn phận của mình và ngươi sẽ đứng ra làm chứng

1 Bất kể điều gì xảy ra với ngươi, ngươi phải đến trước Đức Chúa Trời điều này là đúng đắn. Ngươi phải suy ngẫm về bản thân trong khi không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình. Không được chỉ suy ngẫm mà không bao giờ thực hiện bổn phận của mình điều đó là sai trật. Trong nhiều trường hợp, những sự thử luyện của Đức Chúa Trời là những gánh nặng mà Ngài trao cho con người. Dù gánh nặng mà Đức Chúa Trời trao cho ngươi có lớn lao đến đâu, thì đó là sức nặng của trọng trách mà ngươi nên đảm nhận, bởi Đức Chúa Trời hiểu ngươi và biết ngươi sẽ có thể gánh vác được. Gánh nặng mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi sẽ không vượt quá vóc giạc của ngươi hoặc vượt quá giới hạn chịu đựng của ngươi, vì vậy chắc chắn là ngươi sẽ có thể gánh vác được.

2 Cho dù Đức Chúa Trời giao cho ngươi loại gánh nặng nào, loại thử luyện nào, thì hãy nhớ một điều: việc Ngươi có hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời hay không và việc ngươi có được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng khi ngươi cầu nguyện hay không, sự thử luyện này có phải là Đức Chúa Trời đang sửa dạy ngươi hoặc cảnh báo ngươi hay không, nếu ngươi không hiểu thì điều đó cũng không quan trọng. Miễn là ngươi không dừng thực hiện bổn phận mà ngươi phải thực hiện và có thể trung thành giữ lấy bổn phận của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng và ngươi sẽ đứng vững trong lời chứng của mình.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường phía trước

Trước: 596 Con người phải giữ bổn phận của mình

Tiếp theo: 598 Ngươi nên chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger