577 Dâng trọn thân thể và tâm trí để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời

Verse 1

Khi là một phần của nhân loại,

là những Cơ Đốc nhân mộ đạo,

thì chúng ta có bổn phận và trách nhiệm

dâng trọn thân thể và tâm trí của mình vào việc hoàn thành –

việc hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời.

Chorus

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Verse 2

Nếu thân thể và tâm trí của chúng ta

không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời

hay không vì sự nghiệp công chính của toàn nhân loại,

thì linh hồn của chúng ta sẽ

cảm thấy không xứng đáng với những người

đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Ngài,

và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời.

Chorus

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Vì tất thảy hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời,

và chúng ta tồn tại cũng nhờ có quyền tối thượng của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 576 Thực hiện bổn phận của một người có nghĩa là làm tất cả những gì họ có thể

Tiếp theo: 578 Cách nhìn nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 26

Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta...

Chương 22

Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger