Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chương 4

Trong mọi khoảnh khắc, chúng ta sẽ cứ dõi theo và đợi chờ, tĩnh lặng trong tâm hồn và truy cầu với một tấm lòng thuần khiết. Cho dù bất cứ điều gì ập xuống chúng ta, chúng ta không được mù quáng nối kết mối thông công. Chúng ta chỉ cần tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời và ở lại trong sự thông công liên tục với Ngài, và rồi thì những ý định của Ngài chắc chắn sẽ được mặc khải cho chúng ta. Trong tinh thần này, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để phân biệt, và chúng ta phải có một tinh thần sắc bén và kiên quyết. Chúng ta phải rút ra từ nước sự sống trước Đức Chúa Trời, thứ nước nuôi dưỡng và làm đầy dẫy tâm hồn khô hạn của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng bất cứ lúc nào để làm cho bản thân mình thanh sạch khỏi tâm tính xấu xa của mình, đó là tự nên công chính, ngạo mạn, tự phụ và tự mãn. Chúng ta phải mở lòng để nhận lãnh lời Đức Chúa Trời, và hành động dựa trên lời Ngài. Chúng ta phải trải nghiệm và chắc chắn về lời Ngài và đạt được trí hiểu biết về lời Ngài, để lời Ngài trở thành sự sống của chúng ta. Đây là tiếng gọi từ trời của chúng ta! Chỉ khi chúng ta sống theo lời Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể chiến thắng!

Giờ đây những quan niệm của chúng ta quá nặng nề, và chúng ta nói liến thoắng và hành động hấp tấp, không có khả năng hành động phù hợp với Thần. Hôm nay không còn như trước kia. Công tác của Đức Thánh Linh tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Chúng ta phải trải nghiệm chi tiết lời Đức Chúa Trời; từng ý tưởng và suy nghĩ, từng chuyển động và phản ứng, chúng ta phải có khả năng phân biệt rõ ràng trong lòng mình. Chẳng có điều gì chúng ta làm trước mặt người khác hay sau lưng họ có thể thoát được phán xét trước ngai của Đấng Christ. Đức Thánh Linh đang trong quá trình hướng dẫn chúng ta tới cõi trải nghiệm sâu sắc hơn, nơi chúng ta sẽ đến gần với việc chắc chắc về Đấng Toàn Năng.

Đức Chúa Trời trong vũ trụ đã mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta, và những lẽ mầu nhiệm trong tâm linh đang liên tục được mặc khải cho chúng ta. Hãy truy cầu với một tấm lòng thuần khiết! Hãy sẵn lòng trả giá, đoàn kết tiến về phía trước, sẵn sàng chối bỏ bản thân mình, không tham lam nữa, đi theo Đức Thánh Linh và vui hưởng lời Đức Chúa Trời, và rồi toàn bộ con người mới phổ quát sẽ xuất hiện. Thời khắc đang đến gần, khi Sa-tan sẽ đi đến kết cục của hắn, ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, mọi quốc gia trên thế giới sẽ trở thành vương quốc của Đấng Christ, và Đấng Christ sẽ trị vì là Vua trên đất đời đời!

Trước:Chương 3

Tiếp theo:Chương 6

Nội dung liên quan

 • Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện

  Đâu là con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người? Con đường ấy bao gồm những khía cạnh nào? Ngươi có sẵn lòng để cho Đức Chúa Trời hoàn t…

 • Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

  Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều đặc tính đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía cạnh bổ sung…

 • Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài

  Đức Chúa Trời giờ đây muốn thu phục một nhóm người nhất định, một nhóm người gồm những người khao khát muốn hợp tác với Ngài, những người có thể vâng …

 • Xét về Kinh Thánh (1)

  Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang thảo luận câu h…